Budowlana część urządzenia

Budowlana część urządzenia

Bardzo istotnym czynnikiem jest poziom występowania wody gruntowej. Przy wyborze urządzenia typu podziemnego w gruntach silnie nawodnionych należy się liczyć z poważnymi kosztami obudowy urządzeń oraz z dużymi trudnościami przy jej wykonywaniu. W przypadku istnienia obfitych wód gruntowych zaleca się raczej odstąpić od zamiaru projektowania urządzenia podziemnego.
Budowlana część urządzenia do ciągłego odlewania składa się z konstrukcji nośnej dla maszyn i urządzeń oraz pomostów do ich obsługi, a także z obudowy tych urządzeń (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku usytuowania całości lub części urządzenia pod ziemią, istotną częścią składową konstrukcji jest podziemna obudowa urządzeń.
W dalszym ciągu omówiona będzie żelbetowa1 studnia podziemna stanowiąca obudowę urządzenia do ciągłego odlewania stali. Głębokość studni uzależniona jest od potrzebnej wysokości technologicznej wynikającej z procesu ciągłego odlewania oraz od poziomu jezdni suwnicy lejniczej. Z poziomu dna głównej studni wyprowadzone są w głąb studnie o małych średnicach jako pomieszczenia drągów startowych, które to drągi w chwili rozpoczęcia odlewania zamykają wyloty krystalizatorów. W zależności od liczby i wzajemnego rozstawu drągów można wykonywać studnie o mniejszej średnicy na pojedyncze drągi lub większe studnie na grupy drągów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wymiary w planie głównej studni uzależnione są od wielkości i rozmieszczenia urządzeń technologicznych. Urządzenia te oparte są na pomostach roboczych znajdujących się na kilku poziomach. Przy określaniu wymiarów studni w planie należy uwzględnić odpowiednią powierzchnię do obsługi urządzeń oraz do komunikacji poziomej i pionowej zarówno dla ludzi jak i urządzeń, a także do transportu gotowych wlewków.

Pomosty robocze, z których każdy zajmuje niemal całą powierzchnię rzutu poziomego studni powodują, że studnia podzielona jest na kilka pomieszczeń znajdujących się na różnych poziomach. Zważywszy, że w procesie ciągłego odlewania wytwarza się duża ilość ciepła, musi być przewidziana odpowiednia wentylacja pomieszczeń studni. Na przewody i urządzenia wentylacyjne należy zatem również przewidzieć potrzebną ilość miejsca (uprawnienia budowlane).

Żelbetowe konstrukcje obudowy

Najodpowiedniejszym kształtem studni w planie jest koło. W przypadku konieczności przyjęcia kształtu podłużnego, celowe jest nadać studni kształt eliptyczny lub zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi bokami krótszymi. Studnie o przekroju kołowym są najekonomiczniejsze i najprostsze w wykonaniu. Ponadto przy wykonywaniu studni metodą opuszczania w grunt, łatwiej jest w przypadku studni kołowej uniknąć odchylenia od pionu.
W Biurze Projektów Przemyślu Hutniczego „Biprohut” zaprojektowano dwa urządzenia do ciągłego odlewania stali (program egzamin ustny).

W obydwu przypadkach całkowity proces ciągłego odlewania odbywa się w pozycji pionowej. Przy takim typie urządzenia niezbędne staje się podziemne pomieszczenie służące jako obudowa urządzeń technologicznych (opinie o programie).
Obydwa pomieszczenia podziemne zostały zaprojektowane jako żelbetowe studnie o kołowym kształcie w planie. Plan sytuacyjny urządzenia, które zostało wybudowane w sąsiedztwie istniejącej stalowni martenowskiej, przekrój pionowy tego urządzenia. Urządzenie to jest czterożyłowe, o przekroju odlewanych kęsów 1-10X140 mm i ma zdolność produkcyjną 120 000 T/rok (segregator aktów prawnych).

Hala nad urządzeniem usytuowana jest na przedłużeniu hali lejniczej stalowni, a jezdnia podsuwnicowa znajdująca się na poziomie +8,40 m jest przedłużeniem jezdni suwnicy lejniczej. Zalewanie krystalizatorów płynną stalą następuje na poziomie podłogi hali i dalszy proces technologiczny odbywa się w studni, która jest podzielona na 5 kondygnacji.

Strop poziomu zerowego wykonany jest jako płyta żelbetowa na belkach stalowych, stropy niższych kondygnacji wykonane są w konstrukcji stalowej. Płaszcz studni oraz dno wykonane są z monolitycznego żelbetu. Głębokość studni wynosi ok. 25,0 m, średnica wewnętrzna w górnej części 18,0 m, w dolnej 17,0 m (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !