Blog

30.05.2018

Budowlany i wykonawczy - ważne projekty

W artykule znajdziesz:

Budowlany i wykonawczy - ważne projekty

Budowlany i wykonawczy - ważne projekty

W miarę zaawansowania prac projektowych i przygotowywania inwestycji budowlanej, a następnie jej realizacji wykonywane są coraz bardziej szczegółowe rozwiązania projektowe. Podlegają one formalnym wymaganiom, które określone są odpowiednimi przepisami. Powstają dokumenty niezbędne w procesie inwestycyjno-budowlanym - należą do nich projekt budowlany i projekt wykonawczy.

Budowlany i wykonawczy - ważne projekty

Dwa projekty - budowlany…

Projekt budowlany ma zawierać rozwiązania projektowe sporządzone dla planowanej inwestycji i stanowi podstawę m.in. do uzyskania pozwolenia na budowę.

Podstawowe elementy projektu budowlanego to projekt zagospodarowania działki lub terenu, czyli zarys projektowanych obiektów i sieć uzbrojenia naniesione na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową oraz projekt architektoniczno-budowlany, czyli np. projekt domu (segregator aktów prawnych). Oba elementy powinny zawierać część opisową oraz rysunkową wraz z datami sporządzenia oraz podpisami autorów posiadających odpowiednie uprawnienia.

W określonych przypadkach może być wymagane dołączenie do projektu wyników z przeprowadzonych badań geologiczno-inżynierskich oraz warunki posadowienia obiektu budowlanego, a także informacji o obszarze oddziaływania.

… oraz wykonawczy

Projekt wykonawczy jest obowiązkową częścią dokumentacji projektowej (wykonawczej) i jest uszczegółowieniem rozwiązań, które zawiera projekt budowlany. Dokumentacja projektowa jest elementem wymaganym np. podczas składania zamówień na wykonanie robót budowlanych, kontroli jakości zrealizowanych prac, a także przy odbiorze gotowych obiektów.

Projekty wykonawcze doprecyzowują projekty budowlane w takim stopniu, aby mogły być podstawą do wykonania przedmiaru robót, sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty, a także by służyły do zrealizowania budowy.

Projekty te zachowują swoją ważność także po zakończeniu inwestycji - stają się elementem dokumentacji powykonawczej, która określa sposób użytkowania obiektów, powinny także być załączone do książki eksploatacji obiektu budowlanego.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami