Budownictwo przemysłowe

Budownictwo przemysłowe

W budownictwie przemysłowym stosuje się wszystkie typy przekryć monolitycznych spotykane również i w budownictwie miejskim i komunalnym. Przekrycia te można i w tym przypadku podzielić na płytowe i płytowo-żebrowe; rzadziej spotyka się monolityczne belki o przekryciu nie związanym z nimi (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przekrycia płytowe - to płyty jednokierunkowe zbrojone jedno- i wielo- przęsłowe lub wielokierunkowo zbrojone (płyty prostokątne, trójkątne, trapezowe, koliste). Płyty jednokierunkowo zbrojone, płyty wielokierunkowo zbrojone tego samego tomu.

Przekrycia płytowo-żebrowe i belki monolityczne omówione są również w tomie X B.B (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Te pełne przekrycia monolityczne pod względem konstrukcyjnym nie mają w budownictwie przemysłowym specjalnych cech szczególnych poza liczniejszymi nieraz otworami, podwieszeniem monorelsów lub dużym nieraz obciążeniem użytkowym, wymagającym dodatkowego zbrojenia w strefie znacznego wpływu momentów ujemnych zarówno w płytach, jak i w żebrach lub podciągach. Istotne tu niekiedy zagadnienia dynamiczne i korozyjne bardzo ważne dla niektórych technologii produkcji przemysłowej omówione są w innych rozdziałach (uprawnienia budowlane).

Wobec konieczności stosowania stemplowań i deskowań pod całą monolityczną konstrukcję, przekrycia pełne spotykane są obecnie rzadziej i tylko w tych przypadkach, gdzie prefabrykacja jest nieopłacalna (mała powtarzalność elementów, konieczna duża sztywność konstrukcji itp. (program egzamin ustny).

Wysokość stropu

Wiadomości dotyczące obliczenia i konstrukcji przekryć monolitycznych pełnych podano w tomie X B.B; są one również łatwo dostępne w licznej literaturze technicznej.
Przekrycia monolityczne z wypełnieniem. Wykonuje się je z betonu monolitycznego w postaci stropów gęstożebrowych pracujących jedno- lub dwukierunkowo (opinie o programie).

Dla uzyskania należytej wysokości stropów (większego niż w stropach monolitycznych ramienia sił wewnętrznych) bez dużego zwiększenia ich ciężaru własnego stosuje się elementy wypełniające, tworzące wąskie żebra, które wraz z płytą nadbetonu tworzą konstrukcję nośną stropu (elementów wypełniających nie przyjmuje się do współpracy). Stosuje się tu wypełnienie nietrwałe (np. z drewna) jak również trwałe (np. ceramiczne, z lekkiego betonu) (segregator aktów prawnych). Ze względu na konieczność podstemplowywania i deskowania tych stropów, stosowanie ich nie ma obecnie charakteru powszechnego.

Najczęściej stosowanymi stropami o wypełnieniu nietrwałym (niekiedy uswanym po zabetonowaniu) są stropy skrzynkowe. Przekroje takich stropów o wypełnieniu drewnianymi skrzynkami. W przypadł gdy wymagana jest gładka powierzchnia sufitu - do żeberek podwiesza s podsufitkę. Strop jest wygodny w stosowaniu, ponieważ można dowolnie zmieniać jego wysokość oraz szerokość żeberek (co niekiedy stosuje się podporze . Wysokość stropu ustala się tu wychodząc z ekonomicznego procentu zbrojenia, biorąc pod uwagę obciążenie i rozpiętość stropu, która często przekracza 7 m. Szerokość skrzynek wynosi zazwyczaj do 70 cm, a ich wysokość 20-45 cm. Grubość górnej płyty powinna być nie mniejsza od 1/12 rozpiętości między żebrami w świetle lub nie mniejsza niż 4 cm.

Ostatnio zamiast skrzynek drewnianych stosuje się formy z utwardzanych żywic syntetycznych (promocja 3 w 1). Podobne kasetonowe stropy stosuje się również w USA, gdzie za deskowanie przyjęto stalowe zestawy dużych powierzchni.

Stropy te często opierają się na głównych belkach stalowych. Wymiary tych kasetonów mogą być analogiczne do drewnianych, z tym że stalowe są nieco rozszerzone ku dołowi, co pozwala na łatwe ich wyjmowanie po usunięciu deskowania.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !