Blog

19.02.2020

Budynki murowane o stropach drewnianych uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Budynki murowane o stropach drewnianych uprawnienia budowlane

Budynki murowane o stropach drewnianych uprawnienia budowlane

Budynki tego typu były wznoszone w różnych okresach i są stosunkowo liczne zarówno na wsi, jak i w miastach. Są to budynki parterowe, a w większych miastach wysokości 3-5 kondygnacji, rzadziej wyższe, stojące przeważnie w zwartej zabudowie ulic miejskich (program uprawnienia budowlane na komputer).

Budynki te są częściowo lub całkowicie podpiwniczone, posadowione przeważnie na ławach murowanych z cegły pełnej, stosunkowo rzadko na ławach murowanych z kamienia lub ławach betonowych. W przeważającej liczbie przypadków budynki te mają zarówno izolację poziomą, jak i pionową.
Ściany podziemia z cegły pełnej przy grubości tych ścian w zależności od liczby kondygnacji od 1,5 do 2 cegieł, rzadziej do 2,5 cegły.

Układ ścian nośnych w przeważającej liczbie przypadków podłużny, rzadko poprzeczny lub mieszany. Stropy drewniane, przeważnie ze ślepym pułapem, poszczególne belki stropowe kotwione w ścianach i między sobą.

Schody zazwyczaj ogniotrwałe, o stopniach wspornikowych, policzkowe, odcinkowe, na płytkach Kleina, belkach stalowych, rzadziej żelbetowe.

dachowe drewniane, o konstrukcji przeważnie stolcowej lub płatwiowo-kleszczowej, ze strychem, z dostępem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pokrycie dachów różnymi rodzajami dachówki, blachą, papą. Elewacje budynków pokryte są przeważnie tynkiem wapienno-cementowym, bardzo rzadko występuje okładzina kamienna lub tynki szlachetne czy też z wapna hydraulicznego (uprawnienia budowlane).
Wyposażenie budynków w instalacje wewnętrzne zróżnicowane od najbardziej prymitywnego do pełnego wyposażenia o wysokim standardzie, łącznie z windami w budynkach o 4-5 kondygnacjach.

Ze względu na stosunkowo długi okres eksploatacji i znaczny stopień ich zużycia technicznego budynki te stanowią podstawowy przedmiot prowadzonych robót remontowych i modernizacyjnych. Roboty remontowe obejmują przede wszystkim wzmacnianie konstrukcji tych budynków, wymianę stropów Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi i innych elementów konstrukcyjnych oraz modernizację z dostosowaniem ich wyposażenia technicznego do poziomu współczesnego budownictwa.

Jednocześnie, w ramach prac modernizacyjnych, dokonuje się w niektórych przypadkach podziału dużych mieszkań na dwa mniejsze, wyposażając je w odpowiednie pomieszczenia sanitarno-kuchenne. Poza tym, w ramach rozbudowy i przebudowy miast, część tych budynków o znacznym stopniu zużycia technicznego i moralnego ulega rozbiórce (program egzamin ustny).

Budynki murowane ze stropami ogniotrwałymi

Budynki należące do tej grupy są stosunkowo młodsze wiekiem od poprzednich i różnią się od nich przede wszystkim konstrukcją stropów oraz nieco lepszym wyposażeniem w instalacje (opinie o programie).

Stropy  typu Kleina oraz żelbetowe, płytowo-żebrowe; poszczególne stalowe belki stropu Kleina są kotwione w ścianach zewnętrznych i łączone między sobą na ścianie środkowej, tworząc ściągi poprzeczne budynku. Klatki schodowe w zasadzie ogniotrwałe, bardzo często żelbetowe, tylko w poszczególnych przypadkach drewniane. Znaczna część tych budynków, realizowana po pierwszej wojnie światowej, standardem wyposażenia nie odbiega od obecnych wymagań. Do tej grupy należą również budynki realizowane po 1950 r., przy czym ściany tych budynków często były wykonywane z bloków gruzobetonowych, a nawet żużlobetonowych.

Stropy w tych budynkach  typu Akermana oraz żelbetowe prefabrykowane (segregator aktów prawnych).

Ławy fundamentowe betonowe lub żelbetowe.
Dachy płaskie żelbetowe, prefabrykowane, kryte papą, oraz strome, drewniane, kryte dachówką. Budynki murowane o konstrukcji żelbetowej. Są to budynki stosunkowo nieliczne, wzniesione w okresie międzywojennym oraz po drugiej wojnie światowej. Wypełnienie ścian między konstrukcją żelbetową z cegły dziurawki, stropy przeważnie typu Akermana, dachy płaskie, pełne wyposażenie w instalacje wewnętrzne oraz w windy.

Stosowane w Polsce w uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne ze względu na rodzaj i wielkość elementów prefabrykowanych oraz metodę realizacji dzielą się na następujące rodzaje budynków: wielkoblokowe, z cegły żerańskiej, wielkopłytowe, szkieletowe, monolityczne.

Z punktu widzenia wzmacniania elementów konstrukcyjnych budynków, czy też wykonywania w nich robót remontowych, cechami charakteryzującymi konstrukcje są: układ elementów nośnych, wielkość i rozwiązanie elementów prefabrykowanych, rozwiązanie połączeń w węzłach oraz cechy fizyczne i użytkowe zastosowanych materiałów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami