Budynki z bloków ceglanych

 

Budynki z bloków ceglanych

Budynki z bloków ceglanych, obok dużej pracochłonności i kosztownego transportu, nie posiadają gotowego tynku zewnętrznego i wewnętrznego i dają stosunkowo mały stopień gotowości budynku po montażu (uprawnienia budowlane).
Przytoczone powyżej systemy konstrukcji wielkoblokowych zostały obecnie prawie zupełnie wyeliminowane przez rozwijające się, doskonalsze pod wieloma względami, systemy konstrukcji wielkopłytowych (program na telefon).
Głównymi mankamentami przedstawionych konstrukcji wielkoblokowych były:
— stosunkowo duży ciężar, mało różniący się od ciężaru konstrukcji tradycyjnych,
— stosunkowo niski stopień gotowości budynku po montażu i związana z tym duża pracochłonność robót wykończeniowych,
— pracochłonne metody prefabrykacji dużej liczby typów elementów o zróżnicowanej strukturze,
— duży wskaźnik liezby elementów na jednostkę kubatury (cecha przedłużająca montaż budynku),
— duża liczba spoin pionowych, powodująca po pewnym czasie użytkowania powstawanie charakterystycznych rys na złączach elementów, trudnych do wyeliminowania (program na komputer).

Niemniej należy stwierdzić, że systemy wielkoblokowe zmniejszyły, w stosunku do tradycyjnych, długość cyklu budowlanego do połowy, jak również ogólną pracochłonność robót o ok. 40°/o. Wykorzystywały one w dużym stopniu surowce odpadowe, jak również przyczyniły się wydatnie do opanowania metod prefabrykacji i montażu konstrukcji uprzemysłowionych, w czym należy widzieć ich przejściowe znaczenie (program egzamin ustny).
Prawie równolegle do przytoczonych powyżej systemów budownictwa wielkoblokowego, obejmujących komplet elementów dla określonego typu budynku, rozwinął się w Polsce system konstrukcji wielkoblokowej obejmującej podstawowe elementy konstrukcji, jak ściany i stropy, produkowane w pewnym asortymencie typorozmiarów dla tzw. anonimowego odbiorcy (opinie o programie).

Prefabrykaty kanałowe

Są to konstrukcje z prefabrykatów kanałowych produkowane przez zakłady betoniarskie na skład, podobnie jak w cegielniach produkowane są cegły — stąd pochodzi popularna ich nazwa „cegła żerańska” (segregator aktów prawnych). W tym systemie projekt budynku powstaje w oparciu o katalog elementów ścian i stropów w sposób względnie dowolny, z uwzględnieniem jedynie wymiarów prefabrykatów i ich cech fizycznych. Dostosowanie zarówno ciężarów, jak i gabarytów elementów do możliwości transportu powszechnie stosowanymi środkami transportowymi uniezależnia w pewnym zakresie ich zastosowanie od odległości zakładu prefabrykacji (promocja 3 w 1).

Prototypowy budynek z „cegły żerańskiej” w układzie poprzecznym dał początek licznym realizacjom wg tego systemu na terenie całej Polski, wciąż jeszcze wykonywanym. Do głównych zalet tego systemu należą:
— zmechanizowana produkcja prefabrykatów ściennych i stropowych w jednego rodzaju agregatach,
— proste wykonawczo rozwiązanie oparcia płyt stropowych na ścianach
— zespolenia elementów przy pomocy wieńców żelbetowych,
— łatwy transport i montaż elementów głównych szkieletu,
— możliwość zastosowania różnych konstrukcji ścian zewnętrznych.
— niski stosunkowo koszt seryjnie produkowanych prefabrykatów.
Głównym mankamentem tego typu rozwiązań pozostaje, jak i przy innych konstrukcjach wielkoblokowych, duży zakres robót wykończeniowych na placu budowy.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !