Blog

20.06.2022

Cegły dziurawki

Cegły dziurawki

Cegłę wozówkę produkuje się również o otworach okrągłych. Masa (ciężar) 1 m3 muru wykonanego z cegły dziurawki o otworach okrągłych wynosi 1500 kg/m2, a współczynnik przewodzenia ciepła X = 0,58 kcal/mh°C [0,58 W/(m-K)]. W celu zwiększenia przyczepności zaprawy na powierzchni cegły zostały uformowane rowki przebiegające równolegle do otworów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zastosowanie. Cegły dziurawki używa się do wykonywania ścianek działowych oraz lekkich stropów systemu Kleina. Do ścian zewnętrznych stosuje się tylko wtedy, jeżeli producent wyraźnie zaznacza, że cegła jest odporna na działanie mrozu. Cegły klasy 35 używa się tylko do wykonywania ścianek działowych, a wypełniających tylko wtedy, jeżeli nie są narażone na działanie mrozu w stanie zawilgocenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wymagania. Doraźnie jakość cegły dziurawki można sprawdzić podobnie jak cegły pełnej z tym, że cegła dziurawka nie powinna rozpaść się na kawałki przy upuszczeniu na inne cegły z wysokości 1 m. Przechowywanie i transport. Cegłę dziurawkę przewozi się dowolnymi środkami transportu. W czasie przewożenia cegła powinna być ułożona otworami równolegle w kierunku jazdy, a ściany i podłoga wyłożone słomą lub sianem w celu zabezpieczenia przed potłuczeniem. Wszystkie wolne przestrzenie należy wypełnić materiałem wyściółkowym. Na placu budowy układa się w stosy w miejscu suchym i starannie wyrównanym. W czasie zimy cegłę dziurawkę zabezpiecza się przed opadami prowizorycznym daszkiem (uprawnienia budowlane).

Określenie. Cegła pełna trocinówka jest porowatą cegłą ceramiczną, którą otrzymuje się przez wypalenie w wysokiej temperaturze gliny zmieszanej z trocinami lub okruchami torfu. Właściwości. Wielkość cegły trocinówki jest taka sama (250X 120X65 mm) jak cegły zwykłej pełnej, a przybliżona masa wynosi 2,0-2,4 kg. Gęstość pozorna wynosi lOOO-r-1200 kg/m3. Masa (ciężar) 1 m3 muru wykonanego z cegły trocinówki wynosi 1250-M400 kg (program egzamin ustny).

Cegła trocinówka

Cegła trocinówka ma bardzo dobre właściwości ciepłochronne, lecz jest bardzo nasiąkliwa. Współczynnik przewodzenia ciepła X = 0,38-0,31 kcal/mh°c [0,44-0,36 W/(m-K)]. Cegłę trocinówkę wytwarza się tylko w jednej klasie 50. Zastosowanie. W zasadzie cegłę trocinówkę stosuje się do wykonywania ścianek działowych. W budynkach niskich można wykonywać z cegły trocinówki ściany zewnętrzne pod warunkiem obustronnego otynkowania. Cegłę trocinówkę stosuje się również do wykonania izolacji cieplnej (opinie o programie).

Nie należy stosować cegły trocinówki do budowy fundamentów i murów kominowych. Transport i przechowywanie. Warunki transportu i przechowywania są takie same jak cegły dziurawki. Określenie. Cegła kratówka jest cegłą ceramiczną, w której zostały uformowane małe otwory przelotowe w kształcie rombu.

Właściwości. Produkowane są dwa rodzaje cegły - K-l o wymiarach 250X120X65 mm i o masie 2,3H-2,9 kg oraz K-2 o wymiarach 250X120X140 mm i o masie 4,4-6,3 kg. Masa (ciężar) 1 m3 muru wykonanego z cegły kratówki wynosi 1400 kg. Cegła kratówka jest lekka, ma dużą wytrzymałość i bardzo dobre właściwości ciepłochronne, lepsze niż cegła dziurawka (tabl. 6-6). Współczynnik przewodzenia ciepła X = 0,50 kcal/mh°C [0,58 W/(m-K)] (segregator aktów prawnych).

Zastosowanie. Cegły kratówki używa się do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych o grubości 12, 25, 38 i 51 cm Przy murowaniu otwory powinny być skierowane prostopadle | do powierzchni układania cegły (do góry). Nie należy stosować cegły kratówki do wykonywania fundamentów i murów kominowych.

Transport i przechowywanie. Warunki transportu i przechowywania są takie same jak cegły dziurawki. 6.2. Pustaki ceramiczne Określenie. Pustaki ceramiczne są wyrobem z wypalonej gliny o kształcie prostopadłościanu z przelotowymi otworami (szczelinami) skierowanymi prostopadle do podstawy. Właściwości. Wymiary pustaków ceramicznych modularnych dostosowane są do wielkości modułu budowlanego (moduł budowlany =10 cm). Długość pustaka podstawowego wynosi 3 moduły, szerokość i wysokość 2 moduły. Rozróżnia się pustaki podstawowe (SZ 32/20 i SZ 32/15) oraz uzupełniające (U 21/20 i U 21/15). Szczegółowe wymiary i masę pustaków podano w tabl. 6-7. Masa (ciężar) 1 m3 muru wykonanego z pustaków ceramicznych wynosi 1400 kg (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami