Cement portlandzki

Cement portlandzki

Cement portlandzki jest najważniejszym materiałem z grupy spoiw hydraulicznych, dlatego też jego wyrób i własności należy szerzej omówić (program uprawnienia budowlane na komputer).
Produkcja cementu (wszystkich rodzajów łącznie) w 1961 r. wynosiła 7 milionów ton, co stanowi ponad 230 kg rocznie na mieszkańca.

Surowce do wyrobu cementu portlandzkie- g o. Surowcami do wyrobu cementu portlandzkiego są wapień i glina lub margle, czyli skały będące mieszaniną tych dwóch składników. Przeciętnie stosuje się 72-78% wapnia i 22-=-28% plastycznej gliny, wolnej od zanieczyszczeń, która zawiera składniki hydrauliczne (krzemionki, tlenki glinu i żelaza).

Sposób mokry. Składniki są mielone na mokro i tworzą szlam zawierający ok. 32 do 45% wody (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Szlam ten jest zwykle podsuszany przed podaniem do pieca, ale nawet i w tym przypadku zawartość wody jest kilkakrotnie większa niż w procesie suchym. Sposób mokry wymaga stosowania wyłącznie pieców obrotowych (rotacyjnych) i znacznie większych ilości paliwa, którego poważny procent zostaje zużyty na odparowanie wody zawartej w szlamie, poza tym aparatura jest bardziej skomplikowana, a piece muszą być znacznie dłuższe.

Pomimo tego sposób ten jest coraz szerzej stosowany, gdyż dzięki przemiałowi na mokro surowce są dokładniej rozdrabniane i lepiej wymieszane, wskutek czego łatwiej reagują z sobą i dają produkt wyższy jakościowo. Poza tym przy sposobie mokrym łatwiej jest oddzielić ewentualne zanieczyszczenia zarówno mechaniczne (piasek, korzenie itp.) jak i chemiczne (sole rozpuszczalne) i można dokładniej dobrać właściwy skład mieszanki, gdyż dozowanie składników płynnych jest prostsze niż suchej mączki (uprawnienia budowlane).

Istnieje również tzw. sposób półsuchy, w którym surowce przerobione na mokro wpuszcza się do specjalnych odstojników, gdzie gęsty szlam opada na dno, zebrana zaś u góry woda zostaje odprowadzona. Przy tym sposobie unika się konieczności odprowadzania znacznej ilości wody.

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Sposób mokry produkcji cementu portlandzkiego.
Przygotowanie surowca. Margiel lub wapień i glina dostarczane są z kopalni wagonikami do łamiarni, gdzie na łamaczach większe bryły ulegają kruszeniu (program egzamin ustny). Następnie skruszony materiał dostarczany jest na podnośnikach do zbiornika surowca, a stąd do młyna wstępnego (surowego). Równocześnie glina z kopalni transportowana jest do basenów, tzw. szlamiarni, gdzie ulega rozmieszaniu w wodzie, a stąd rurami przechodzi do młyna surowego. Jeżeli do produkcji stosowana jest kreda, to zostaje ona doprowadzona do tych samych szlamiarni i rozmieszana wraz z gliną.

Przemiał. W młynie wstępnym następuje stopniowy dokładny przemiał. Nad młynem znajduje się zbiornik wody napełniany samoczynnie pompą, z którego woda spływa do młyna. Z młyna wychodzi gęsty szlam o zawartości około 40% wody, który zostaje przepompowany do zbiorników szlamowych (opinie o programie). W zbiornikach szlam ulega dalszemu przemieszaniu za pomocą sprężonego powietrza wtłaczanego od dołu, a dostarczanego przez sprężarki; powietrze to silnie przedmuchuje i wzrusza znajdujący się w zbiornikach szlam. Jeżeli się okaże, że w danym zbiorniku pewien składnik, np. CaC03, jest w nadmiarze, to następuje skorygowanie składu przez mieszanie z zawartością innego zbiornika, w którym danego składnika jest za mało.

Wypalanie. Gotowy szlam dostarczany jest za pomocą pomp do aparatu rozdzielczego znajdującego się nad wlotem do pieca obrotowego; jest to aparat zsynchronizowany z ruchem i liczbą obrotów pieca i regulujący odpowiedni dopływ szlamu do pieca. Wypalanie odbywa się zwykle w piecach obrotowych, które niemal całkowicie wyparły używane dawniej piece szybowe. Piec obrotowy jest cylindrem z blachy stalowej o długości 30 do 60 m przy metodzie suchej, a 80 do 150 m przy metodzie mokrej.

Średnica pieca wynosi 2,5 do 3,5 metrów. Wewnątrz piec jest wyłożony cegłą ogniotrwałą, która zwłaszcza w tzw. strefie spiekania musi wytrzymać temperaturę ok. 1450°C. Piec ustawiony jest pochyło pod kątem 2 do 5° do poziomu tak, że materiał w miarę obrotów pieca (0,5 do 2 na minutę) przesuwa się stopniowo od wsypu do wylotu znajdującego się przy niżej położonym końcu pieca (segregator aktów prawnych). Surowce przechodzą przez piec z szybkością ok. 25 m na godzinę. Piec opalany jest pyłem węglowym odpowiednio przygotowanym z miału węglowego wysuszonego i zmielonego w młynie węglowym.

Wysokoprężna dmuchawa (wentylator) wdmuchuje pył przez- specjalną dyszę umieszczoną w niższym końcu (tj. u wylotu) pieca, gdzie następuje zapłon i spalanie się cząstek węgla. Gorące spaliny przemieszczają się w kierunku wylotu pieca — ochładzając się, jednocześnie szlam przesuwa się w odwrotnym kierunku i zwiększa swą temperaturę (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami