Cementowanie

Cementowanie

Zwłaszcza wzmacnianie betonów jest szeroko stosowane w budowlach wodnych i lądowych posadowionych w obrębie wód gruntowych.
Do zmniejszenia filtracji wody przez przegrody betonowe i murowane stosuje się cementowanie, krzemianowanie i bitumowanie, co zapobiega wyługowaniu spoiwa przez wodę i powiększa wytrzymałość materiału (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cementowanie jest najtańszą metodą, lecz mającą zastosowanie jedynie w przypadkach powstawania w betonie pustek, szczelin i dużych porów lub znaczniejszych uszkodzeń. Metoda ta nie daje dobrych wyników przy szczelinach węższych od 0,15 mm, ponieważ ruch zaczynu cementowego jest możliwy tylko w szczelinie 5 razy szerszej od ziarn cementu. Ziarna cementu mają rozmiar 0,03-0,05 mm, co właśnie określa minimalną szerokość szczeliny równą 0,15 mm.
Krzemianowanie umożliwia wypełnienie spoiwem nawet drobnych szczelin, dzięki czemu beton znacznie zyskuje na wytrzymałości. Metoda ta jest jednak znacznie kosztowniejsza od poprzedniej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ze względu na występowanie w masie betonu większych kawern i jam, obok drobnych szczelin i porów, stosuje się w pierwszej fazie cementowanie, a w drugiej krzemianowanie. Ażeby cementowanie objęło pory i szczeliny w granicach 0,05p-0,08 mm, ziarna cementu musiałyby mieć wielkość około 40 mikronów.

Z tego powodu sposób kombinowany połączenia cementowania z krzemianowaniem znajduje szerokie zostosowanie (uprawnienia budowlane).
Bitumowanie polega na wtłaczaniu gorącego bitumu, który przenika w drobniejsze szczeliny i pory. Jednakże bitumowanie, jakkolwiek tańsze od cementowania, może służyć tylko do zmniejszenia filtracji wody, ponieważ nie daje powiększenia wytrzymałości i nie pozwala na uzyskanie potrzebnej mono- lityczności masywu betonowego.
Przed przystąpieniem do cementowania lub krzemianowania należy sprawdzić charakter spękań, rodzaj szczelin oraz szybkość i kierunek przepływu wody. Poza tym należy ustalić skład zaczynu w zależności od odstępu pomiędzy otworami i wodochłonność masy betonowej wg tablicy (program egzamin ustny).

Ręczne pompy

Średnica wierconych otworów wynosi 30-7-65 mm. Sposób wiercenia otworów musi być tak dobrany, ażeby pory betonu nie zostały zasklepione. Do cementowania używa się cementów wysokich marek. Zalecane są cementy szybkowiążące, szybkotwardniejące i ekspansywne. Domieszek hydraulicznych z zasady nie stosuje się, ponieważ zmniejszają one wytrzymałość betonu. W wodach agresywnie działających wskazane jest stosowanie cementów glinowych, pucolanowych i żużlowych (opinie o programie).

Jeżeli filtracja jest większa od 20 m/doba, konieczny jest dodatek przyspieszający wiązanie, jak np. chlorek wapniowy w ilościach określonych laboratoryjnie.
W praktyce uszczelnienie zastrzykami obejmuje nie tylko konstrukcje betonowe o znacznej miąższości, lecz również przegrody lżejsze, o grubości nie przekraczającej 1 m.
Szczególnie przez cementowanie daje się usunąć szereg usterek betonowania i defektów powstałych wskutek różnych rodzajów mniejszego i większego zniszczenia konstrukcji betonowych.
Do wtryskiwania zaczynu cementowego i zaprawy cementowej mają zastosowanie te same urządzenia, jak do zastrzyków stosowanych za obudową. Jednakże w większości przypadków wystarczają urządzenia o mniejszej wydajności w postaci pomp ręcznych (segregator aktów prawnych).

Przy stosowaniu zastrzyków w częściach budowli, znajdujących się poniżej poziomu wód gruntowych, ciśnienie powinno być większe od hydrostatycznego o 0,5-1 at n. Należy liczyć się, że część wody z zaczynu cementowego jest wchłaniana przez beton i mur. Szczególnie dużo wody wchłania suchy mur.

Do zastrzyków stosuje się następujące wyposażenie:
- Pompy do wtłaczania zaprawy cementowej. Ręczne pompy pozwalają nawet przy dość małej ciekłości zaprawy na uzyskanie ciśnienia 15-20 at n. Wydajność ich jest zupełnie wystarczająca do tego rodzaju robót.
- Rurki do wtłaczania zastrzyków można wykonać z rur gazowych o średnicy 12,5-25 mm. Długość rurek zależnie od naprawianego odcinka wynosi 15-75 cm. Przy grubszych warstwach betonów stosuje się rurki o długości 1-1,5 m i większej (promocja 3 w 1).

Jeżeli trzeba odprowadzić wodę w większych ilościach, stosuje się rurki:
- większych średnicach (0 100 mm i wyżej). Kształt, sposób nagwintowania, średnica i długość powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanych robót.
- Wibratory służą do zagęszczania zaprawy podczas stosowania zastrzyków
- ułatwiają przenikanie zaprawy w szczeliny. Wibrator zaopatruje się w wymienne końcówki. Na rys. 29-8 podany jest typ wibratora z końcówką.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami