Centralizacja egzaminu na uprawnienia budowlane

Nowa ustawa o inżynierach budowlanych i architektach ma zmienić niektóre zasady egzaminu na uprawnienia budowlane (program na komputer). Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaleca, aby z ustawy wykreślić możliwość zwolnienia z tego egzaminu osób, które ukończyły studia wyższe na podstawie umowy, jaką uczelnia zawarła z samorządem zawodowym (program na telefon). Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przepis ten od dawna jest martwy i prawdopodobnie nic się w tej kwestii nie zmieni, ponieważ nie ma uczelni, które byłyby zainteresowane podpisywaniem takich umów. Wynika to z faktu, że uczelnie nie są w stanie spełnić wymogów, jakie są niezbędne, aby przeprowadzać egzaminy na uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl).
Proponowane przepisy mają wprowadzić nadzór patrona nad praktyką zawodową, niezbędną do uprawnień budowlanych. Polska Izba Inżynierów Budownictwa nalega, aby doprecyzowano kwestie związane z wymogami, jakie musi spełnić osoba pełniąca funkcję patron (program na egzamin ustny).

Zbyt ogólne obecne wymogi

Centralizacja egzaminu na uprawnienia budowlane

Obecnie wymogi te określone są zbyt ogólnie. PIIB nalega więc, aby doprecyzować, że patron musi mieć uprawnienia budowlane od co najmniej 5 lat (promocja 3 w 1). Ponadto PIIB zaznacza, że „patron ma wykonywać samodzielną funkcję na budowie lub przy projektowaniu obiektów, przy których odbywana jest praktyka zawodowa dla każdego rodzaju uprawnień, zarówno w projektowaniu, jak i na budowie. Obecnie instytucja patrona odnosi się wyłącznie do praktyki projektowej, natomiast z proponowanych przepisów wynika, że dotyczy ona zarówno praktyki projektowej, jak i wykonawczej (segregator).
Eksperci z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa twierdzą, że z projekty ustawy trzeba wykreślić przepis, który uznaje praktykę studencką za zawodową. Wynika to z faktu, że uczelnie wyższe nie mogą zapewnić odpowiednich praktyk zawodowych pod kierunkiem osób mających uprawnienia budowlane. PIIB wypowiada się również w temacie ważności pozytywnego wyników pisemnej części egzamin – obecnie są to 3 lata co do dnia, natomiast zdaniem izby termin powinien upływać od sesji do sesji (opinie).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !