Blog

06.08.2019

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane


Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi centralne rejestry osób, które posiadają uprawnienia budowlane oraz tych, które zostały ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (program na komputer).

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Wszystkie kwestie związane z prowadzeniem tych rejestrów, a także dokumentów wymaganych do dokonania wpisu znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (program na telefon). Rejestry zostały utworzone na bazie aktualnie obowiązujących przepisów, lecz w związku z tym, że prawo nie działa wstecz, znajdują się w nich wyłącznie osoby, które uzyskały uprawnienia lub zostały ukarane przed 1 stycznia 1995 roku, czyli przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane.

Wpisów do rejestrów dokonuje się na podstawie:
• ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień,
• ostatecznych decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej (program egzamin ustny).
Decyzje te są przekazywane przez odpowiednie organy do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Razem z każdą decyzją składany jest wniosek o dokonanie wpisu oraz prawidłowo wypełniony formularz osobowy (opinie o programie).

Nowelizacja ustawy


Jeśli decyzja o wpisie do centralnego rejestru zostanie przez osobę wpisaną zgubiona lub ulegnie zniszczeniu, to możliwe jest uzyskanie duplikatu tej decyzji, Każda osoba, która jest wpisana do rejestru, ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru (segregator aktów prawnych). Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które wpisano do rejestru przed nowelizacją ustawy Prawo budowlane, ponieważ nie posiadają one decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisaniu ich do tego rejestru. Wszystkie dane znajdujące się w rejestrze mogą być udostępniane (promocja 3  w 1). Dotyczy to zarówno osób posiadających uprawnienia budowlane, jak i tych, które zostały ukarane w toku odpowiedzialności zawodowej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami