Charakterystyka ogólna budynku - przykładowy opis do projektu


CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU


W istniejącej hali projektuje się dodatkową płytę posadzki na warstwach już istniejących w poziomie posadzki istniejącej. Projektowana płyta posadzki gr. ok 20cm wykonana jest na istniejących warstwach i ma za zadanie zniwelowanie różnicy poziomów istniejącej posadzki powstałych na skutek procesu osiadania konstrukcji hali i istniejącej posadzki wykonanej na nasypie na gruntach słabonośnych. Geometria płyty posadzki zgodnie z dokumentacją rysunkową.


Na monolitycznym stropie żelbetowym antresoli projektuje się dodatkowe elementy wykończenia wnętrz hali w postaci ścian działowych wydzielających pomieszczenia na stropie antresoli. Jako konstrukcję wsporczą pod szklane przegrody ścienne projektuje się układ ram stalowych mocowanych do istniejącego stropu żelbetowego. Konstrukcja wsporcza ścian jest dodatkowo usztywniona w górnym poziomie układem ram stalowych. Ramy stalowe gornego poziomu służą do podwieszenia oświetlenia pomieszczeń wyodrębnionych na antresoli.

 

Płytę posadzki zaprojektowano, jako monolityczną żelbetową gr. 20cm opartą na istniejących warstwach posadzki oraz ścianach kanałów żelbetowych. W nowoprojektowanej płycie posadzki przewidziano otwory na umieszczenie płyt stalowych nad istniejącymi kanałami. Nowoprojektowana płyta ma za zadanie zniwelowanie różnicy poziomów istniejącej posadzki powstałych na skutek procesu osiadania konstrukcji hali i istniejącej posadzki wykonanej na nasypie na gruntach słabonośnych Beton konstrukcyjny elementów posadzki B25 (C20/25) stal zbrojeniowa AIIIN RB500. Geometria zbrojenie zgodnie z dokumentacją rysunkową. Warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem architektonicznym.

 

Pod element podkonstrukcji stalowej fasady w osi 1, element 3-4 należy wykonać dodatkowy fragment żelbetowego stropu. Element żelbetowy należy dowiązać do istniejącej konstrukcji stropu wspornikowego hali „A”.

 

W celu powiązania nowoprojektowanego fragmentu stropu z elementem już istniejącym wspornikowej płyty żelbetowej należy wykonać następujące czynności:
- na długości fasady istniejący strop należy rozkuć pozostawiając istniejące w płycie zbrojenie.
- po rozkuci elementu należy dozbroić zgodnie z rysunkiem K01
- dozbrojony fragment stropu należy wylać na nowo. Przed betonowaniem istniejącą powierzchnię betonu należy oczyścić i nawilżyć wodą.
Beton konstrukcyjny elementów posadzki B25 (C20/25) stal zbrojeniowa AIIIN RB500. Geometria zbrojenie zgodnie z dokumentacją rysunkową. Warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem architektonicznym

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !