Charakterystyka ogólna budynku - przykładowy opis do projektu


CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU


W istniejącej hali projektuje się dodatkową płytę posadzki na warstwach już istniejących w poziomie posadzki istniejącej. Projektowana płyta posadzki gr. ok 20cm wykonana jest na istniejących warstwach i ma za zadanie zniwelowanie różnicy poziomów istniejącej posadzki powstałych na skutek procesu osiadania konstrukcji hali i istniejącej posadzki wykonanej na nasypie na gruntach słabonośnych. Geometria płyty posadzki zgodnie z dokumentacją rysunkową.


Na monolitycznym stropie żelbetowym antresoli projektuje się dodatkowe elementy wykończenia wnętrz hali w postaci ścian działowych wydzielających pomieszczenia na stropie antresoli. Jako konstrukcję wsporczą pod szklane przegrody ścienne projektuje się układ ram stalowych mocowanych do istniejącego stropu żelbetowego. Konstrukcja wsporcza ścian jest dodatkowo usztywniona w górnym poziomie układem ram stalowych. Ramy stalowe gornego poziomu służą do podwieszenia oświetlenia pomieszczeń wyodrębnionych na antresoli.

 

Płytę posadzki zaprojektowano, jako monolityczną żelbetową gr. 20cm opartą na istniejących warstwach posadzki oraz ścianach kanałów żelbetowych. W nowoprojektowanej płycie posadzki przewidziano otwory na umieszczenie płyt stalowych nad istniejącymi kanałami. Nowoprojektowana płyta ma za zadanie zniwelowanie różnicy poziomów istniejącej posadzki powstałych na skutek procesu osiadania konstrukcji hali i istniejącej posadzki wykonanej na nasypie na gruntach słabonośnych Beton konstrukcyjny elementów posadzki B25 (C20/25) stal zbrojeniowa AIIIN RB500. Geometria zbrojenie zgodnie z dokumentacją rysunkową. Warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem architektonicznym.

 

Pod element podkonstrukcji stalowej fasady w osi 1, element 3-4 należy wykonać dodatkowy fragment żelbetowego stropu. Element żelbetowy należy dowiązać do istniejącej konstrukcji stropu wspornikowego hali „A”.

 

W celu powiązania nowoprojektowanego fragmentu stropu z elementem już istniejącym wspornikowej płyty żelbetowej należy wykonać następujące czynności:
- na długości fasady istniejący strop należy rozkuć pozostawiając istniejące w płycie zbrojenie.
- po rozkuci elementu należy dozbroić zgodnie z rysunkiem K01
- dozbrojony fragment stropu należy wylać na nowo. Przed betonowaniem istniejącą powierzchnię betonu należy oczyścić i nawilżyć wodą.
Beton konstrukcyjny elementów posadzki B25 (C20/25) stal zbrojeniowa AIIIN RB500. Geometria zbrojenie zgodnie z dokumentacją rysunkową. Warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem architektonicznym

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami