Chodniki dla pieszych

Chodniki dla pieszych

Spotyka się różne typy i rodzaje konstrukcji chodników dla pieszych. Najczęściej spotykane są chodniki z płyt betonowych, znormalizowanych (program uprawnienia budowlane na komputer). Inny rodzaj - to chodniki z drobnej kostki kamiennej (o wymiarach 4-1-7 cm) lub z asfaltu lanego. Chodniki żwirowe, żużlowe, gruzowe itp. mają charakter przeważnie prowizoryczny. Chodniki ułożone z innych materiałów, jak np. z płyt kamiennych, z klinkieru lub cegły, są mało stosowane. Podłożem chodników z płyt jest należycie ubita (zagęszczona) warstwa piasku o grub. 5-10 cm.

Chodniki te mają gładką, równą lecz nie śliską powierzchnię, estetyczny wygląd oraz są łatwe do wykonania, mycia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Płyty betonowe chodnikowe stosowane są o wymiarach - 50 X 50 X 6-7 cm, 35 X 35 X 5,5-6 cm oraz 25X25X5,5-6 cm; odpowiednio do nich wyrabiane są połówki i płyty narożnikowe. Płyty wykonywane są maszynowo z betonu żwirowego dwuwarstwowego, przy czym górna warstwa wykonana jest z betonu trwalszego, bardziej odpornego na ścieranie (uprawnienia budowlane).. Płyty układa się szczelnie, spoiny zalewa się rzadką zaprawą cementową 1:2.

Chodniki asfaltowe

Chodniki asfaltowe układa się na podłożu z gruzu ceglanego dobrze uwałowanego o grub. 10 cm na betonie gruzowym lub też tłuczniowym o grub. 8-10 cm (program egzamin ustny). Na tak przygotowanym podłożu układa się przeważnie asfalt żwirowy lany o grub, warstwy 2 cm. Stosowane bywa również powierzchniowe smołowanie uprzednio uwałowanego podłoża z gruzu, tłucznia lub żwiru. W każdym mieście i osiedlu znajdują się powierzchnie zajęte pod zieleńce i trawniki. Powierzchnie te, wydzielone i urządzone zgodnie z planami urbanistycznymi, nazywamy terenami zielonymi (opinie o programie).

Do terenów zielonych zalicza się: parki leśne, parki-ogrody, ogródki działkowe, stadiony i place sportowe, zadrzewienia uliczne, ogródki jordanowskie, zieleńce itp. Zieleńce - będące pod opieką administracji domów - to nieduże powierzchnie o wielkości od kilku do kilkunastu arów, przylegające do ulic lub stanowiące otoczenie budynków. Stanowią one rezerwaty zieleni, świeżego powietrza, mają dodatni wpływ na klimat miasta, gdyż rośliny wchłaniają dwutlenek węgla, wydzielają zaś tlen. Zieleniec przecięty chodnikami oraz dróżkami służy do komunikacji pieszej i równocześnie umożliwia przechodniom odpoczynek. Układ zieleńców uzależniony jest w znacznej mierze od charakteru zabudowy. Zieleń w osiedlach mieszkalnych jest ściśle związana z budynkami i powinna tworzyć z nimi harmonijną całość kompozycyjną (segregator aktów prawnych).

Elementami zieleńców są: trawniki, drzewa i krzewy. Trawniki zajmują około 60% ogólnej powierzchni zieleni w miastach. Odcinają się one od dominującego szarego koloru ulic, placów i domów oraz spełniają rolę tła dla drzew, krzewów i rabatów kwiatowych.

Ażeby trawniki spełniały swoją rolę zdrowotną i były estetyczne, muszą być założone na starannie przygotowanej glebie. W tym celu przed wysiewem nasion ziemia powinna być na głębokości około 50 cm przekopana oraz wszelkie kamienie, korzenie, a zwłaszcza chwasty - usunięte (promocja 3 w 1).

Następnie ziemia powinna być wyrównana i lekko ubita lub zwałowana. Dobrze rozrośnięte i odznaczające się soczystą zielenią trawniki uzyskuje się na glebie uprzednio nawożonej lub kompostowanej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !