Ciśnienie robocze wewnątrz kesonu

Ciśnienie robocze wewnątrz kesonu

Ciśnienie robocze wewnątrz kesonu odpowiada ciśnieniu hydrostatycznemu słupa wody o wysokości równej zagłębieniu dolnej krawędzi kesonu od poziomu wody. Odpowiada to 1 at n na każde 10 m słupa wody (program uprawnienia budowlane na komputer).
Za pomocą kesonu można albo zagłębić fundament w grunt, albo też wykonać pod jego osłoną mur fundamentowy w wodzie. Kesony używane do zagłębiania fundamentów noszą nazwę kesonów fundamentowych, a stosowane do osłony wykonywanej budowli - kesonów-dzwonów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W pierwszym przypadku fundament buduje się na stropie kesonu zagłębianego w grunt. Zagłębianie kesonu odbywa się przez podkopywanie ścian w komorze roboczej. W miarę wydobywania urobku z komory roboczej keson zagłębia się w grunt pod ciężarem budowanego fundamentu. Jednocześnie z zagłębianiem kesonu wykonuje się na jego stropie mur nadkesonowy tak, aby przez cały czas zagłębiania kesonu wznosił się on zawsze nieco powyżej poziomu wody.
W celu ochrony świeżego muru przed uszkodzeniem podczas zagłębiania wykonuje się go w płaszczu, który ustawia się na krawędziach stropu kesonu (uprawnienia budowlane).

Po zagłębieniu kesonu do potrzebnego poziomu zabctonowuje się komorę roboczą, zdejmuje rury szybowe i zapełnia betonem pozostałe po nich otwory w murze fundamentowym. W ten sposób powstaje masywny fundament bezpośrednio oparty na warstwie nośnej gruntu. Przy tym sposobie fundamentowania keson spełnia rolę nie tylko urządzenia pomocniczego do zagłębiania fundamentu, lecz stanowi jednocześnie składową część jego konstrukcji.

Głębienie kesonów odbywać się może wprost z lądu, gdy teren jest suchy, lub ze sztucznych wysepek, gdy głębokość wody jest niewielka (program egzamin ustny).
Przy większej głębokości wody kesony opuszcza się na dno rzeki na łańcuchach z rusztowań stałych lub pływających, względnie bez ich pomocy, jeżeli keson przystosowany jest do spławiania.

Kesony-dzwony

Kesony-dzwony w odróżnieniu od kesonów fundamentowych stanowią jedynie urządzenia pomocnicze, które usuwa się po ukończeniu robót. Pod ich osłoną możliwe jest wykonanie robót w wodzie powyżej poziomu gruntu. Urabianie bowiem gruntu w dzwonach jest możliwe jedynie na nieznacznej głębokości, gdyż nie są one przystosowane do zagłębiania się w grunt. Kesony- dzwony mają lżejszą konstrukcję niż kesony fundamentowe, ponieważ nie pracują one na parcie gruntu i nie są obciążone murem fundamentowym. Wykonuje się je zazwyczaj jako konstrukcję metalową (opinie o programie).

Kesony-dzwony zawiesza się nad miejscem pracy na łańcuchach umocowanych na rusztowaniach stałych lub pływających albo opiera się je na dźwignikach ustawionych na wznoszonej budowli. Ten ostatni sposób ma zastosowanie w przypadku pływających kesonów-dzwonów.
Po wyparciu wody z dzwonu i wyrównaniu podłoża przystępuje się do wykonania muru fundamentowego wewnątrz komory roboczej. W miarę wykonywania fundamentu dzwon podnosi się do góry na łańcuchach lub dźwignikach (segregator aktów prawnych).

W celu zrównoważenia wyporu wody, jaki powstaje po wypełnieniu dzwonu sprężonym powietrzem, obciąża się go od góry balastem. Do obciążenia dzwonu stosowany jest balast stały lub wodny. Jako balast stały używany jest zazwyczaj beton lub belki stalowe. Balastem wodnym napełnia się zbiorniki umieszczone na stropie dzwonu. Przez regulację napełniania zbiorników uzyskuje się możliwość samoczynnego podnoszenia się i opuszczania dzwonu.
W przypadku gdy dzwon zawieszony jest na rusztowaniach pływających, balast można umieścić nie na stropie kesonu, lecz w pontonach rusztowań.

Połączenie dzwonu z rusztowaniami powinno być wówczas wykonane za pomocą sztywnej konstrukcji umożliwiającej przekazanie wyporu na pontony.
Kesony-dzwony mają zastosowanie przy budowie fundamentów w głębokiej wodzie, gdy grunt pozwala na posadowienie fundamentu na poziomie dna rzeki (promocja 3 w 1).
Stosowane są one również przy rozbiórce i odbudowie filarów mostowych oraz przy wykonywaniu różnego rodzaju konstrukcji podwodnych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !