Przygotowanie zawodowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie


Od września 2014 roku obowiązywało rozporządzenie w sprawie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zostało ono jednak zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, przez co konieczne było stworzenie nowych przepisów. Od 7 maja 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie, nazywane rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej (program na komputer).

Przygotowanie zawodowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dokument tej jest niczym innym, jak wykonaniem ustawowego upoważnienia, które znalazło się w art. 16 ustawy Prawo budowlane. Jego brzmienie wynika z nowelizacji ustawy, której celem było wykonanie wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 7 lipca 2018 roku dotyczącego zakresu uprawnień budowlanych – sygnatura akt K 39/15 (program na telefon).

W nowym rozporządzeniu tak naprawdę nie ma żadnych nowych rozwiązań, a jedynie te, które stanowią bezpośrednią konsekwencję wspomnianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (program egzamin ustny). Wszystkie dotychczasowe regulacje dotyczące zakresu uprawnień budowlanych zawarto po prostu w ustawie Prawo budowlane, natomiast treść rozporządzenia została dostosowana do przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jak więc widać rok 2019 nie wprowadza żadnych konkretnych zmian w kwestiach związanych z przygotowaniem zawodowym do uprawnień budowlanych, czyli do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie).

Dokumentowanie praktyki zawodowej


Jedyną zmianą, o której warto pamiętać, że zniesienie obowiązku stosowania pieczęci przez osoby, które kierują praktyką zawodową (segregator aktów prawnych). Wynika to bezpośrednio z faktu, iż 28 czerwca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła dokument zatytułowany „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Wszelkie kwestie związane z wymaganym wykształceniem, kierunkami pokrewnymi i odpowiednimi, dokumentowaniem praktyki zawodowej czy dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, pozostały bez zmian (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !