Lokalny plan zagospodarowania przestrzennego a lokalizacja inwestycji

Plany budowy obejmujące swoim zastosowaniem potrzeby publiczne takie jak sieci kanalizacyjne, wodociągowe lub telekomunikacyjne wymagają uwzględnienia w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego (program na komputer). Jeśli dla terenie nieruchomości, na której planowana jest inwestycja, nie uchwalano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to inwestycja wymagać będzie uzyskania pozytywnej decyzji o lokalizacji inwestycji związanej z celem publicznym. Jeżeli dla terenu, na którym planowana jest budowa nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego to decyzję zatwierdzającą lokalizację inwestycji, tak zwanego celu publicznego, należy uzyskać jeśli planuje się budowę sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, cieplnej, elektroenergetycznej o napięci znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz sieci telekomunikacyjnej (program na telefon).

Urządzenia techniczne zapewniające wymagane ciśnienie wody w instalacji wodociągowej.


Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej

Od 2018 roku obowiązują zmodyfikowane warunki techniczne określające m.in. techniczne wyposażenie budynków (program egzamin ustny). Plany konstrukcji sieci instalacji wodociągowych powinny zapewnić w nowo powstałej instalacji wodociągowej minimalne ciśnienie wody, które w obiekcie budowlanym, poza hydrantami przeciwpożarowymi, przed każdym punktem poboru powinno wynosić nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bar) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 bar) (opinie o programie). Jeżeli nie można uzyskać ciśnienia minimalnego, na przykład z powodu na stałe lub występujące okresowo niedobory ciśnienia wody w instalacji wodociągowej, należy doprowadzić do instalacji dedykowanych urządzeń technicznych, które zapewniające wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku (segregator aktów prawnych).

Instalacja kanalizacyjna

Układ kanalizacyjny składa się z licznych, połączonych przewodami, urządzeń wraz z tak zwanymi wpustami, które mają za zadanie odprowadzać deszczówkę oraz wszelkie ścieki do usytuowanej najbliżej obiektu studzienki kanalizacyjnej (promocja 3  w 1). Projekt instalacji kanalizacyjnej uwzględniającej odprowadzanie ścieków z budynku musi spełniać wymagania Polskich Norm, które dotyczą tego typu instalacji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !