Egzamin część druga - jak wygląda?


Egzamin ustny na uprawnienia budowlane – jak wygląda?

 

Do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane można przystąpić dopiero po zaliczeniu egzaminu pisemnego. W trakcie egzaminu ustnego dochodzi do konfrontacji z komisją egzaminacyjną. Wzbudza to w kandydatach wiele obaw i stresów, dlatego warto wiedzieć jak przebiega taki egzamin i jakie wymagania stawiane są wobec zdających.

 

Kolejność egzaminowania

 

O tym, kto jest dopuszczony do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane, kandydaci dowiadują się kilka godzin po zakończeniu egzaminu pisemnego. Egzaminy ustne odbywają sięw ciągu kolejnych dni po egzaminie pisemnym, a kolejność jest alfabetyczna, np. osoby, których nazwisko zaczyna się na literę T, zwykle czekają na egzamin ustny do końca tygodnia.


Warto pamiętać, że na egzamin ustny na uprawnienia budowlane trzeba przygotować się trochę inaczej niż na egzamin pisemny. Jednak nie każdy będzie miał na to dość czasu, dlatego jeszcze przed egzaminem pisemnym trzeba przygotowywać się jednocześnie do obu form egzaminowania. Co ważne, w przygotowaniach do egzaminu ustnego najważniejsze jest czytanie oraz zapoznawania się aktami prawnymi normami, które dotyczą wybranej specjalizacji.

 

Kto jest w komisji egzaminacyjnej?

 

W zespole egzaminacyjnym zasiada zwykle 3-5 osób. Komisja składa się z Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy oraz Członków Zespołu. Każdy członek komisji powinien mieć wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnieni budowlane bez ograniczeń. Przynajmniej jeden członek zespołu musi mieć uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, którą wybrać zdający. W komisji musi być również przynajmniej jedna osoba z wykształceniem prawniczym.

 

Z czego można korzystać na egzaminie ustnym?

 

Podczas egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane zdający może mieć wydrukowane akty prawne lub korzystać z dokumentów, które udostępnia komisja egzaminacyjna. Pytania są związane z informacjami znajdującymi się w aktach prawnych, dlatego niezbędne jest dobre zorientowanie w ustawach i normach, co znacznie ułatwi znalezienie odpowiedzi w wyznaczonym czasie.

 

Przykładowe pytania:

 

1. Zmiana sposobu użytkowania obiektu. Co musi zawierać wniosek?
2. Budynki tymczasowe w kontekście ppoż - ile może mieć kondygnacji, jakie pokrycie, odporność ściany oddzielenia ppoż, ile cm ma być wystawiony ogniomurek?
3. Układanie mieszanki betonowej na deskowaniu i w formie - sposoby układania w przypadku elementów o dużych gabarytach, małych gabarytach, prefabrykatach, metody zagęszczania, metody badania konsystencji, przerwy technologiczne, dylatacje, szalunki i rodzaje, na co zwrócić uwagę podczas układania, co jest ważne w ułożeniu mieszanki?
4. Szkolenie okresowe. Kto podlega, ile czasu od przyjęcia na dane stanowisko, co na szkoleniu, co ile należy przeprowadzać, kto może nie mieć szkolenia?
5. Połączenia w konstrukcjach drewnianych. Rodzaje oraz praca połączeń.
6. Zakłady w murach - w zależności od grubości układanego elementu, co dają zakłady, po co się je robi?
7. Otulina zbrojenia - od czego zależy grubość?
8. Jesteś kierownikiem budowy, następuje konieczność zamiany stropu gęstożebrowego na sprężony - co robisz i jakie warunki musisz sprawdzić?

 

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami