Blog

21.07.2019

Co można robić mając uprawnienia w specjalności instalacyjnej?

W artykule znajdziesz:

Co można robić mając uprawnienia w specjalności instalacyjnej?

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej mogą dotyczyć sieci, instalacji i urządzeń:
• telekomunikacyjnych – telekomunikacyjne,
• elektrycznych i elektroenergetycznych – elektryczne,
• cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – sanitarne (program na komputer).

Co można robić mając uprawnienia w specjalności instalacyjnej?

Uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń dają możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz telekomunikacji bezprzewodowej łącznie z towarzyszącą infrastrukturą (program na telefon). Osoby, które mają te uprawnienia, ale w zakresie ograniczonym, mogą projektować lub kierować robotami budowlanymi, które są związane z obiektami budowlanymi w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, ale wyłącznie dla linii lokalnych oraz instalacji (program egzamin ustny).

Uprawnienia sanitarne dają możliwość pracy przy projektowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie obiektów budowlanych, do których zalicza się:
• sieci i instalacje cieplne,
• sieci i instalacje wentylacyjne,
• sieci i instalacje gazowe,
• sieci i instalacje wodociągowe,
• sieci i instalacje kanalizacyjne (opinie o programie).
Uprawnienia sanitarne w zakresie ograniczonym pozwalają na wykonywanie prac przy projektowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi wyłącznie w zakresie instalacji z przyłączami oraz instalowania urządzeń w obiektach budowlanych, których kubatura nie przekracza 1000 m3.

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń umożliwiają kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie w zakresie obiektów budowlanych, do których zalicza się:
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
• trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne,
• sieci trakcyjne metra,
• instalacje i urządzenia techniczne zasilania,
• instalacje i urządzenia do elektrycznego ogrzewania pojazdów (segregator aktów prawnych).
Uprawnienia elektryczne w ograniczonym zakresie pozwalają na te same prace, a w ograniczeniu do przyłączy o napięciu nieprzekraczającym 1kV i obiektów o kubaturze poniżej 1000 m3 (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami