Co można zrobić przed rozpoczęciem budowy?

 

Co można zrobić przed rozpoczęciem budowy?

Pierwsze prace na placu budowy często są wykonywane przez inwestorów jeszcze przed uzyskaniem decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę. Dzięki temu już po uzyskaniu pozwolenia można przystąpić do kolejnych prac budowlanych (uprawnienia budowlane). Niestety tego rodzaju praktyki mogą skutkować utratą możliwości uzyskania pozwolenia, dlatego należy pamiętać, jakich działań inwestor w żadnym wypadku nie może podejmować zanim uzyska decyzję administracyjną.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwolenie na budowę nie jest wydawane w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych, do których zalicza się poniższe prace przygotowawcze:
• niwelacja terenu,
• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
• wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej,
• zagospodarowanie terenu budowy łącznie z postawieniem budynków tymczasowych.
W przypadku, gdy budowa wymaga pozwolenia, należy z w/w pracami wstrzymać się do momentu jego uzyskania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Obowiązkiem inwestora jest zawiadomienie właściwych organów o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które uzyskał pozwolenie oraz robót, które mogą być wykonywane tylko na podstawie zgłoszenia. Co ważne, inwestor powinien poinformować inspektora nadzoru budowlanego i projektanta, który sprawuje kontrolę nad budową, kiedy zostaną rozpoczęte roboty budowlane. Zawiadomienie powinno być doręczone jeszcze przed planowanym rozpoczęciem robót.
Decyzja administracyjna jest wykonalna w momencie, gdy staje się ostateczna czyli gdy upłynie termin wniesienia odwołania. Do zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych inwestor musi dołączyć:
• oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bioz oraz przyjęciu obowiązku kierowania robotami budowlanymi, łącznie z zaświadczeniem i wpisie na listę członków samorządu zawodowego,
• informację z danymi zmieszczonymi ogłoszeniu,
• oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli jest on ustanowiony, o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (program uprawnienia budowlane na komputer).

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !