Blog

22.06.2018

Co można zrobić przed rozpoczęciem budowy?

W artykule znajdziesz:

Co można zrobić przed rozpoczęciem budowy?

 

Co można zrobić przed rozpoczęciem budowy?

Pierwsze prace na placu budowy często są wykonywane przez inwestorów jeszcze przed uzyskaniem decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę. Dzięki temu już po uzyskaniu pozwolenia można przystąpić do kolejnych prac budowlanych (uprawnienia budowlane). Niestety tego rodzaju praktyki mogą skutkować utratą możliwości uzyskania pozwolenia, dlatego należy pamiętać, jakich działań inwestor w żadnym wypadku nie może podejmować zanim uzyska decyzję administracyjną.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwolenie na budowę nie jest wydawane w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych, do których zalicza się poniższe prace przygotowawcze:
• niwelacja terenu,
• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
• wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej,
• zagospodarowanie terenu budowy łącznie z postawieniem budynków tymczasowych.
W przypadku, gdy budowa wymaga pozwolenia, należy z w/w pracami wstrzymać się do momentu jego uzyskania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Obowiązkiem inwestora jest zawiadomienie właściwych organów o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które uzyskał pozwolenie oraz robót, które mogą być wykonywane tylko na podstawie zgłoszenia. Co ważne, inwestor powinien poinformować inspektora nadzoru budowlanego i projektanta, który sprawuje kontrolę nad budową, kiedy zostaną rozpoczęte roboty budowlane. Zawiadomienie powinno być doręczone jeszcze przed planowanym rozpoczęciem robót.
Decyzja administracyjna jest wykonalna w momencie, gdy staje się ostateczna czyli gdy upłynie termin wniesienia odwołania. Do zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych inwestor musi dołączyć:
• oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bioz oraz przyjęciu obowiązku kierowania robotami budowlanymi, łącznie z zaświadczeniem i wpisie na listę członków samorządu zawodowego,
• informację z danymi zmieszczonymi ogłoszeniu,
• oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli jest on ustanowiony, o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (program uprawnienia budowlane na komputer).

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami