Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na budowę?


Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na budowę?

 

Budowa domu jednorodzinnego w naszym kraju wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Po pierwsze należy uzyskać pozwolenie na budowę.

O tym jak tego dokonać - poniżej.

 

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę?
Przed jeszcze kilku laty uzyskanie pozwolenia na budowę było o wiele bardziej skomplikowane. Dzisiaj wystarczy złożyć wniosek w odpowiednim starostwie powiatowym i czekać na decyzję. Samo złożenie wniosku nie będzie nic kosztować. Wniosek musi jednak posiadać wszystkie niezbędne dokumenty. Inaczej ze względów formalnych zostanie najzwyczajniej w świecie odrzucony. Co zatem dołączyć do wniosku?

 

Wniosek o pozwolenie na budowę
Po pierwsze projekt budowlany. Ustawodawca wymaga dołączenia czterech egzemplarzy. Kolejny ważny dokument dotyczy warunków zabudowy. Dokument ten jest wymagany wszędzie tam gdzie grunt budowlany nie został uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego. Niestety w Polsce takich miejsc jest dużo. Decyzję o warunkach zabudowy uzyskamy w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta. Do wniosku powinien być również dołączony akt własności do działki budowlanej.

 

Szczególne przepisy prawa
Sporo problemów mogą mieć ze skompletowaniem dokumentów Ci inwestorzy, którzy budują się na terenie objętym ochroną przyrody. W przypadku miejskiej zabudowy teren działki może być objęty opieką konserwatorską. Niekiedy wymagane są również zgody uzyskane z sanepidu czy straży pożarnej. Przed zakupem działki warto więc sprawdzić czy nie jest ona objęta szczególnymi przepisami prawa, powyżej opisanymi. Jeśli inwestor dołączy wszystkie te dokumenty nie będzie miał większych problemów z uzyskaniem zgody na budowę.

 

Odmowa
Jeśli wniosek jest niekompletny, gdy zawiera trzy zamiast czterech egzemplarzy projektu architektonicznego starostwo powiatowe zarządza uzupełnienia dokumentacji w odpowiednim terminie. Brak dopełnienia tych obowiązków może spowodować odmowę pozwolenia budowlanego. Sam wniosek o pozwolenie na budowę wypełniamy na urzędowym formularzu. Można go ściągnąć ze strony internetowej starostwa lub pobrać w urzędzie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami