Blog

Elementy ceramiczne zdjęcie nr 10
16.08.2018

Co powinno znajdować się w planie BIOZ?

W artykule znajdziesz:

Co powinno znajdować się w planie BIOZ?

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi być przygotowany w przypadku większości inwestycji, ponieważ niemal na każdej budowie prowadzone są prace na wysokościach oraz prace ziemne (program na komputer). W planie należy uwzględnić nie tylko specyfikę obiektu budowlanego, ale również warunki, w których będą prowadzone prace budowlane. Za przygotowanie planu BIOZ odpowiada kierownik budowy, przy czym może on to zadanie zlecić innemu specjaliście – ważne, aby plan został opracowany przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na budowie. Przy jego opracowywaniu należy wziąć pod uwagę dane dotyczące bezpieczeństwa, która dostarczane są przez projektanta (program na telefon).

Plan BIOZ składa się z 3 części

Elementy ceramiczne zdjęcie nr 11
Co powinno znajdować się w planie BIOZ?

Plan BIOZ składa się z 3 części – karty tytułowej, opisu i części rysunkowej, która jest sporządzana na podstawie skopiowanego projektu zagospodarowania terenu (program na egzamin ustny). Na stronie tytułowej umieszczane są:
• informacje o budowie – nazwa oraz adres obiektu,
• dane inwestora,
• dane kierownika budowy,
• dane osoby sporządzającej plan w przypadku, gdy nie robi tego kierownik budowy (promocja 3 w 1).
Część opisowa zawiera informacje z zakresu robót budowlanych, łącznie z kolejnością realizacji poszczególnych etapów prac, a także wykazem obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce. W tym miejscu planu wymagane jest wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników (segregator).
Osoba sporządzająca plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi zawszeć w nim wszystkie dane związane z pojawiającym się na budowie ryzykiem, łącznie z określeniem skali, czasu i miejsca wystąpienia zagrożenia. Ponadto w planie muszą znaleźć się sposoby zabezpieczenie się przed zagrożeniem, np. metody wygrodzenia oraz oznakowania niebezpiecznych miejsc (opinie). W planie BIOZ muszą się też znaleźć informacje o metodach informowania pracowników o ryzyku związanym z budową, a także o tym, w jaki sposób będzie prowadzony instruktaż przed rozpoczęciem szczególnie niebezpiecznych robót. Z planu można się dowiedzieć także, jakie są sposoby przechowywania niebezpiecznych dla zdrowia i życia materiałów.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Elementy ceramiczne zdjęcie nr 16 Elementy ceramiczne zdjęcie nr 17 Elementy ceramiczne zdjęcie nr 18
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 19
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 20 Elementy ceramiczne zdjęcie nr 21 Elementy ceramiczne zdjęcie nr 22
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 32 Elementy ceramiczne zdjęcie nr 33 Elementy ceramiczne zdjęcie nr 34
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 35
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 36 Elementy ceramiczne zdjęcie nr 37 Elementy ceramiczne zdjęcie nr 38
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Elementy ceramiczne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami