Blog

16.08.2018

Co powinno znajdować się w planie BIOZ?

W artykule znajdziesz:

Co powinno znajdować się w planie BIOZ?

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi być przygotowany w przypadku większości inwestycji, ponieważ niemal na każdej budowie prowadzone są prace na wysokościach oraz prace ziemne (program na komputer). W planie należy uwzględnić nie tylko specyfikę obiektu budowlanego, ale również warunki, w których będą prowadzone prace budowlane. Za przygotowanie planu BIOZ odpowiada kierownik budowy, przy czym może on to zadanie zlecić innemu specjaliście – ważne, aby plan został opracowany przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na budowie. Przy jego opracowywaniu należy wziąć pod uwagę dane dotyczące bezpieczeństwa, która dostarczane są przez projektanta (program na telefon).

Plan BIOZ składa się z 3 części

Co powinno znajdować się w planie BIOZ?

Plan BIOZ składa się z 3 części – karty tytułowej, opisu i części rysunkowej, która jest sporządzana na podstawie skopiowanego projektu zagospodarowania terenu (program na egzamin ustny). Na stronie tytułowej umieszczane są:
• informacje o budowie – nazwa oraz adres obiektu,
• dane inwestora,
• dane kierownika budowy,
• dane osoby sporządzającej plan w przypadku, gdy nie robi tego kierownik budowy (promocja 3 w 1).
Część opisowa zawiera informacje z zakresu robót budowlanych, łącznie z kolejnością realizacji poszczególnych etapów prac, a także wykazem obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce. W tym miejscu planu wymagane jest wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników (segregator).
Osoba sporządzająca plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi zawszeć w nim wszystkie dane związane z pojawiającym się na budowie ryzykiem, łącznie z określeniem skali, czasu i miejsca wystąpienia zagrożenia. Ponadto w planie muszą znaleźć się sposoby zabezpieczenie się przed zagrożeniem, np. metody wygrodzenia oraz oznakowania niebezpiecznych miejsc (opinie). W planie BIOZ muszą się też znaleźć informacje o metodach informowania pracowników o ryzyku związanym z budową, a także o tym, w jaki sposób będzie prowadzony instruktaż przed rozpoczęciem szczególnie niebezpiecznych robót. Z planu można się dowiedzieć także, jakie są sposoby przechowywania niebezpiecznych dla zdrowia i życia materiałów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami