Co powinno znajdować się w planie BIOZ?

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi być przygotowany w przypadku większości inwestycji, ponieważ niemal na każdej budowie prowadzone są prace na wysokościach oraz prace ziemne (program na komputer). W planie należy uwzględnić nie tylko specyfikę obiektu budowlanego, ale również warunki, w których będą prowadzone prace budowlane. Za przygotowanie planu BIOZ odpowiada kierownik budowy, przy czym może on to zadanie zlecić innemu specjaliście – ważne, aby plan został opracowany przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na budowie. Przy jego opracowywaniu należy wziąć pod uwagę dane dotyczące bezpieczeństwa, która dostarczane są przez projektanta (program na telefon).

Plan BIOZ składa się z 3 części

Co powinno znajdować się w planie BIOZ?

Plan BIOZ składa się z 3 części – karty tytułowej, opisu i części rysunkowej, która jest sporządzana na podstawie skopiowanego projektu zagospodarowania terenu (program na egzamin ustny). Na stronie tytułowej umieszczane są:
• informacje o budowie – nazwa oraz adres obiektu,
• dane inwestora,
• dane kierownika budowy,
• dane osoby sporządzającej plan w przypadku, gdy nie robi tego kierownik budowy (promocja 3 w 1).
Część opisowa zawiera informacje z zakresu robót budowlanych, łącznie z kolejnością realizacji poszczególnych etapów prac, a także wykazem obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce. W tym miejscu planu wymagane jest wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników (segregator).
Osoba sporządzająca plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi zawszeć w nim wszystkie dane związane z pojawiającym się na budowie ryzykiem, łącznie z określeniem skali, czasu i miejsca wystąpienia zagrożenia. Ponadto w planie muszą znaleźć się sposoby zabezpieczenie się przed zagrożeniem, np. metody wygrodzenia oraz oznakowania niebezpiecznych miejsc (opinie). W planie BIOZ muszą się też znaleźć informacje o metodach informowania pracowników o ryzyku związanym z budową, a także o tym, w jaki sposób będzie prowadzony instruktaż przed rozpoczęciem szczególnie niebezpiecznych robót. Z planu można się dowiedzieć także, jakie są sposoby przechowywania niebezpiecznych dla zdrowia i życia materiałów.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !