Blog

08.09.2019

Zbiorniki przemysłowe

W artykule znajdziesz:

Sytuowanie budynku

Zbiorniki przemysłowe

Praca w budownictwie niesie ze sobą mnóstwo skomplikowanych procedur, którym trzeba podołać (program na komputer). Bywają sytuację, że należy zapewnić miejsca na placu budowy, na których zostaną zlokalizowane zbiorniki przemysłowe, w których będą przechowywane bardziej lub mniej niebezpieczne substancje chemiczne. Zbiorniki przemysłowe dostosowuje się do wymagań bezpieczeństwa związanych z przechowywaniem danej substancji lub materiału i ich budowa może znacznie się od siebie różnić. Do zbiorników przemysłowych zalicza się zbiorniki naziemne (te najczęściej są stosowane w budownictwie), podziemne, jedno oraz dwupłaszczowe (program na telefon). Trzeba mieć jednak na uwadze to, że zbiorniki przemysłowe są wykorzystywane głównie w przemyśle i produkcji, dlatego ich lokalna dostępność zależy od tego czy na danym obszarze działa dystrybutor posiadający w swojej ofercie odpowiednie zbiorniki (program egzamin ustny).

Zbiorniki przemysłowe są uznawane za obiekty przesłaniające


Umiejscowienie zbiorników przemysłowych na działce budowlanej, szczególnie jeśli do ich zlokalizowania niezbędne są elementy stałe jak fundament lub instalacje towarzyszące, wymaga pozwolenia na budowę (opinie o programie). Sytuowanie obiektu przesłaniającego, w tym przypadku zbiorników, jako elementów objętych planem budowy, powinno uwzględniać jego oddziaływanie na obiekty sąsiadujące. Z tego też powodu tak ważne jest odpowiednie zachowanie odległości zlokalizowania obiektu przesłaniającego od najbliższego sąsiada. Według wytycznych zawartych w prawie budowlanym odległość między dwoma ścianami budynków powinna wynosić minimum osiem metrów. W przypadku domów jednorodzinnych może wynosić minimum cztery (segregator aktów prawnych). Zbiorniki przemysłowe mieszczą się w kategorii obiektów przesłaniających do wysokości 35 metrów. Obiekt przesłaniający jest dość istotną kwestią, ponieważ może ograniczać dostęp do światła w obiektach sąsiadujących. Również dlatego warto zastanowić się nad tym jak posadowić inwestycję, by nie stanowiła problemu w świetle prawa budowlanego i zwykłej sąsiedzkiej życzliwości (promocja 3  w 1). Najlepiej od razu zapobiegać nieprzyjemnym następstwom niezachowania parametrów określonych projektem i zgodnie z wytycznymi architekta postawić obiekt w sposób przemyślany.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami