Blog

Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 10
30.05.2018

Co składa się na proces inwestycyjny?

W artykule znajdziesz:

Co składa się na proces inwestycyjny?

 
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 11
Co składa się na proces inwestycyjny?

Co składa się na proces inwestycyjny? Inwestycja budowlana poprzedzona jest całym szeregiem czynności przygotowawczych (segregator aktów prawnych). Począwszy od ustalenia warunków zabudowy, a skończywszy na oddaniu budynku do użytku, do czynienia mamy z procesem inwestycyjnym. Proces ten składa się z co najmniej kilku czynności. Pierwszym etapem procesu inwestycyjnego jest ustalenie tego, czy inwestycja może być zbudowana zgodnie z przeznaczaniem, czy nie ma żadnych przesłanek prawnych uniemożliwiających realizację projektu. Drugim etapem jest ustalenie warunków zabudowy. W tym celu należy udać się do odpowiedniego starostwa powiatowego lub samorządu. Należy bowiem zapoznać się z aktualnie obowiązującym na danym terenie planie zagospodarowania przestrzennego. Zdarza się również tak, że takiego planu nie ma. Wtedy należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. W regionach gdzie wydobywa się węgiel może się okazać, że prawo górnicze wyklucza posadowienie budynku na danym terenie (promocja 3 w 1). Gdy znany jest już plan zagospodarowania przestrzennego można zabrać się za projekt budynku.

 

 Kolejny krok to uzyskanie pozwolenia na budowę. W chwili obecnej wystarczy jedynie w przypadku domów jednorodzinnych wysłać odpowiednie zgłoszenie do starostwa powiatowego. Starostwo ma 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli po tym upływie starostwo nie wyśle odpowiedzi inwestycja budowlana może być realizowana. Z punktu widzenia inwestora najważniejsza jest sama realizacja robót budowlanych. Rzecz jasna musimy znaleźć odpowiedniego wykonawcę oraz kierownika budowy. Przy każdej budowie powinien być prowadzony dziennik budowy. Kolejny krok to pozwolenie na użytkowanie. Budynek powinien zostać odebrany przez Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy (uprawnienia budowlane)Ustawa z 7 lipca 1994 roku oraz ustawa z 27 marca 2003 dokładnie regulują pod względem prawnym to jak ma przebiegać proces inwestycyjny. Sporządzenie dobrego projektu budowlanego leży w interesie samego inwestora. Dzięki temu inwestycja przebiega sprawniej, a proces realizacji budowy wykonywany jest bez zbędnych opóźnień.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 16 Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 17 Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 18
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 19
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 20 Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 21 Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 22
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 32 Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 33 Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 34
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 35
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 36 Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 37 Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 38
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dokładność naciągu zbrojenia zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami