Blog

07.09.2018

Co sprawdzić przed zakupem działki budowlanej?

W artykule znajdziesz:

Co sprawdzić przed zakupem działki budowlanej?

Podstawowym działaniem, które należy podjąć przez zakupem wybranej działki, jest złożenie wniosku o wypis z księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych (program na komputer). W wypisie należy sprawdzić poszczególne zapisy, a zwłaszcza te, które znajdują się w dziale IV, określające czy hipoteka danej działki nie jest obciążona kredytem lub służebnością drogi koniecznej. W wypisie należy sprawdzić także powierzchnię i właściciela działki oraz to, czy jest ona pusta, czy może znajduje się na niej jakaś zabudowa (program na telefon).
Kolejną ważną kwestią jest sprawdzenie statusu działki w Urzędzie Gminy w wydziale Architektury (program na egzamin ustny).

Status działki

Co sprawdzić przed zakupem działki budowlanej?

To właśnie tam można sprawdzić, czy dany teren posiada wypis oraz wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego oraz czy dla tej działki istnieją jakieś zapisy (promocja 3 w 1). Z planu zagospodarowania przestrzennego można dowiedzieć się, czy dana działa jest budowlana oraz czy położona jest na terenach budowlanych i jak pod jaki rodzaj zabudowy jest przeznaczona, np. do zabudowy wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej. W przypadku, gdy plan dla danej działki nie istnieje, to należy sprawdzić zapisy dotyczące możliwości zabudowy. W planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy określone są minimalne powierzchnie działek – należy uważać, aby nie kupić terenu o mniejszej powierzchni niż określona w przepisach. Sprawdzając status działki można dowiedzieć się, czy nie jest ona w obszarze chronionym, np. zabytków, krajobrazu, środowiska czy miejsc archeologicznych (segregator).
Bardzo ważne jest również sprawdzenie przebiegu granic działki przeznaczonej pod budowę. Najlepiej, jeśli granice te wytyczy uprawniony geodeta, ponieważ często zdarza się tak, że postawione słupki czy ogrodzenia nie mają pokrycia w rzeczywistym przebiegu granic. W Wydziale Geodezji należy wystąpić o wypis z rejestru gruntów dla wybranej działki, dzięki czemu można uzyskać informację o rodzaju gruntu (opinie). Z tych informacji można dowiedzieć się także, czy działka jest budowlana, rolna czy może leśna.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami