Co studiować, żeby zdobyć uprawnienia budowlane?


Odpowiednie wykształcenie jest przepustką do zdobycia uprawnień budowlanych (program na komputer). Osoby, które chcą związać swoją karierę zawodową z branżą budowlaną, muszą już na etapie wyboru kierunku studiów dokonać właściwego wyboru. Zgodnie z prawem budowlanym istnieją dwa rodzaje kierunków studiów – kierunku odpowiednie, nazywane też odpowiadającymi, oraz kierunku pokrewne (program na telefon). Po ukończeniu któregoś z określonych kierunków studiów można przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Co studiować, żeby zdobyć uprawnienia budowlane?

Dla każdej specjalizacji przewidziano inne kierunki studiów odpowiednich i pokrewnych (program egzamin ustny). Kierunek odpowiedni to taki, który jest dobrany bezpośrednio do danej specjalności. W tym wypadki zakres programu nauczania w dużej mierze odpowiada specjalności uprawnień budowlanych. Kierunki pokrewne są nazywane kierunkami uniwersalnymi, ponieważ pozwalają na zdobycie uprawnień w różnych specjalnościach (opinie o programie).

Choć przepisy są w tej kwestii jasne, to niestety problemem jest brak usystematyzowania kierunków studiów w Polsce. Z tego właśnie względu istnieje wiele różnic w nazewnictwie ukończonych kierunków studiów w porównaniu do listy kierunków, wymienionych w prawie budowlanym (segregator aktów prawnych). Stąd też, jeśli pojawi się problem z określeniem czy kierunek studiów jest odpowiedni, czy pokrewny, konieczne jest dostarczenie suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów. Dokumenty te muszą być potwierdzone podpisem kierownika uczelnianej jednostki organizacyjnej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje


Komisja kwalifikacyjna dokonuje porównania informacji znajdujących się w dostarczonych dokumentach do programu studiów określonego w ECTS. Jeśli wykształcenie zostało uzyskane poza granicami kraju, to sprawa każdorazowo rozpatrywana jest indywidualnie (promocja 3  w 1). Jeśli chodzi o tytuł zawodowy technika lub mistrza, bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, to podobnie jak w przypadku studiów, komisja kwalifikacyjna dokonuje porównania zgodności zawodu z wykazem zawodów znajdujących się w uprawnieniach budowlanych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !