Blog

01.07.2019

Co znajduje się w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej?

W artykule znajdziesz:

Co znajduje się w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej?


Jednym z niezbędnych załączników do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej jest zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej. Dokument ten składany jest przez opiekuna praktyki zawodowej, który nadzorował praktyk kandydata na uprawnienia budowlane. W zestawieniu podaje się wszystkie prace, jakie wykonywane były w ramach praktyki zawodowej. Oprócz tego wymienia się również szczegółowe nazwy obiektów i daty wykonywania prac (program na komputer). Niezbędne jest też wpisanie rodzaju umowy, jaka obowiązywała kandydata przez okres wykonywania tychże prac, a także dokładne dane osoby zajmującej się nadzorowaniem praktyki zawodowej. Wzór zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej znaleźć można w ustawie Prawo budowlane.

Co znajduje się w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej?

Pierwsza rubryka zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej dotyczy zadań oraz obiektów, przy których budowie lub projektowaniu odbywała się praktyka zawodowa (program na telefon). Przede wszystkim należy tam wpisać następujące informacje:
• rodzaj obiektu,
• konstrukcja obiektu,
• przeznaczenie obiektu,
• całkowita powierzchnia obiektu,
• charakterystyczne parametry techniczne obiektu,
• charakterystyczne parametry użytkowe obiektu (program egzamin ustny).

Dwie ostatnie informacje muszą odpowiadać specjalności uprawnień budowlanych, o jaką stara się kandydat. Ponadto w tę rubrykę należy również wpisać:
• adres inwestycji,
• nazwę inwestora,
• imię i nazwisko kierownika budowy,
• imię i nazwisko kierownika robót budowlanych,
• imię i nazwisko projektanta,
• nr decyzji o pozwoleniu na budowę lub nr zgłoszenia (opinie o programie).

Ostatnia rubryka


Druga rubryka to miejsce, gdzie wpisuje się czas praktyki zawodowej, a dokładniej czas trwania od do (segregator aktów prawnych). Rubryka trzecia służy do wpisanie łącznej ilości tygodni praktyki zawodowej odbytej przez kandydata. W kolejnej części podaje się formę odbywania praktyki zawodowej, czyli np. etat, umowa zlecenie, część etatu czy umowa o dzieło. Koniecznie trzeba tu wpisać pełnioną funkcję techniczną i charakter wykonywanych prac (promocja 3  w 1). Ostatnia rubryka to miejsce na umieszczenia imienia, nazwiska i pieczęci opiekuna praktyki zawodowej.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami