Cyjanowanie w proszkach

Cyjanowanie w proszkach

Cyjanowanie w proszkach - cyjanowanie w ośrodku stałym; c.w.p. przeprowadza się w skrzynkach z ośrodkiem cyjanującym, którym jest np. mieszanina węgla drzewnego, sody i żelazocyjanku potasu lub sodu; c.w.p. przeprowadza się w niskich temperaturach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cyjanowodór, kwas pruski, HCN = bardzo słaby kwas; lotna ciecz o zapachu gorzkich migdałów, silnie trujący; używany do zwalczania szkodników, dezynfekcji oraz w syntezie organicznej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Cykl 1 - szereg czynności, procesów lub zjawisk występujących w określonej kolejności i powtarzających się okresowo.

Cykl - całkowity przebieg wielkości okresowej (tj. podlegającej zmianom okresowym) podczas jednego okresu.

Cykl - okrąg kola, dla którego wyróżniono jeden z dwóch jego zwrotów jako dodatni.

Cykl Borna-Habera - cykl termodynamiczny stosowany zazwyczaj do wyznaczania powinowactwa elektronowego atomów.

Cykl Carnota - obieg Carnota.

Cykl geologiczny - szereg zjawisk geologicznych pozostających we wzajemnym związku: gromadzenie się osadów, ich fałdowanie i wypiętrzanie, a następnie ich niszczenie przez czynniki zewnętrzne.

Cykl hydrologiczny - obieg wody w przyrodzie.

Cykl inwestycyjny - okres liczony od chwili podjęcia realizacji inwestycji do oddania jej do użytku (uprawnienia budowlane).

Cykl Krebsa, cykl kwasu cytrynowego - cykl reakcji enzymatycznych w metabolizmie organizmów zwierzęcych i roślinnych będący podstawą procesów utleniania w komórkach.

Cykl naprawczy - cykl remontowy.

Cykl naprężeń - okresowo zmienne naprężenie o wartościach zmieniających się w sposób ciągły w czasie jednego okresu zmiany.

Cykl neutronowy - przeciętny przebieg kolejnych zmian energii, oddziaływań i migracji neutronów w reaktorze, rozpoczynający się od rozszczepienia i trwający aż do ucieczki lub pochłonięcia neutronów.

Cykl obróbki, cykl roboczy - zbiór czynności i ruchów występujących w określonej kolejności ustalonej planem operacyjnym obróbki, powtarzających się przy obróbce jednakowych przedmiotów zalicza się dostarczenie do obrabiarki materiału, przeprowadzenie obróbki i usunięcie gotowego lub częściowo obrobionego przedmiotu.

Cykl orogeniczny - cykl procesów prowadzących do powstania gór fałdowych: tworzenie się geosynkliny, gromadzenie się w niej osadów, fałdowanie osadów, a następnie ich wypiętrzanie.

Cykl paliwowy - proces wytwarzania, spalania i regeneracji paliwa jądrowego (program egzamin ustny).

Cykl pamięci - w urządzeniach pamięciowych sekwencja operacji, które muszą być wykonane w pamięci w celu dokonania zapisu lub odczytu.

Cykl pracy silnika - zespół kolejnych, powtarzających się okresowo faz pracy silnika; np. w silniku spalinowym tłokowym czterosuwowym są to: ssanie, sprężanie, spalanie, wydech

Cykl produkcyjny

Cykl produkcyjny - ogól procesów produkcyjnych niezbędnych do wytworzenia określonego wyrobu; c.p. charakteryzują:

a) struktura, określająca podział na elementy składowe oraz sposób zorganizowania procesu produkcyjnego,

b) czas trwania procesu produkcyjnego.

Cykl protonowo-protonowy - cykl reakcji termojądrowych, który prowadzi do syntezy helu z wodoru.

Cykl remontowy, cykl naprawczy - okres między dwoma kapitalnymi remontami lub okres od zainstalowania nowego urządzenia do pierwszego remontu kapitalnego; w tym okresie przeprowadza się remonty o mniejszych zakresach wg ustalonej kolejności i w ustalonych odstępach (opinie o programie).

Cykl roboczy - cykl obróbki.

Cykl termodynamiczny - obieg termodynamiczny.

Cykl węglowo-azotowy - cykl reakcji termojądrowych, który prowadzi do syntezy helu z wodoru z udziałem jąder atomów węgla i azotu; c.w.-a. jest wg Bethego źródłem energii gwiazd.

Cykl wiertniczy - marsz wiertniczy.

Cyklaminiany - pochodne kwasu cykloheksylosul- faminowego, stosowane jako środki słodzące; najczęściej jest stosowany cyklaminian sodu - bezwonny biały proszek, dobrze rozpuszczalny w wodzie, o słodyczy ok. 30 razy mocniejszej od sacharozy.

Cykliczność - powtarzanie się przebiegu z zachowaniem tej samej kolejności poszczególnych jego stadiów (segregator aktów prawnych).

Cyklidy Dupina - powierzchnie, które są obwiedniami rodziny powierzchni kul stycznych do trzech kul stałych.

Cyklina 1 (posad:karska) - narzędzie ręczne (rodzaj gładzicy) złożone z płytki stalowej, zamocowanej w uchwycie drewnianym, zakończonej ostrą krawędzią, służące do cyklinowania posadzek drewnianych.

Cyklina (tynkarska) - prostokątny kawałek blachy stalowej, gładki lub ząbkowany na jednej z dłuższych krawędzi, służący do wygładzania powierzchni sztablatury lub wyłuskiwania ziaren kruszywa w tynkach cyklinowanych.

Cykliniarka - maszyna do wyrównywania powierzchni podłóg drewnianych przez ścinanie nierówności.

Cyklinowanie - wygładzanie posadzek drewnianych ręcznie (cyklinami) lub maszynowo (cykliniarkami).

Cyklizacja - przemiana związków acyklicznych o budowie łańcuchowej w związki cykliczne o budowie pierścieniowej; c. zachodzi najłatwiej, gdy tworzący się pierścień zawiera 5-7 atomów; c. jest jednym z procesów zachodzących podczas aromatyzacji.

Cykloalkany, cykloparafiny - węglowodory nasycone o budowie pierścieniowej; rozróżnia się c. jednopierścieniowe, tzw. polimetyleny, o wzorze ogólnym (CH2) i c. wielopierścieniowe; c. należą do związków alicyklicznych.

Cykloalkeny - cykloolefiny.

Cyklodehydrogenacja - dehydrocyklizacja (promocja 3 w 1).

Cykloergometr - aparat o konstrukcji zbliżonej do roweru, służący do badania wydolności organizmu ludzkiego; umożliwia pomiary wysiłku mięśniowego oraz przemiany materii w czasie jego wykonywania.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !