Cyjanowanie w proszkach

Cyjanowanie w proszkach

Cyjanowanie w proszkach - cyjanowanie w ośrodku stałym; c.w.p. przeprowadza się w skrzynkach z ośrodkiem cyjanującym, którym jest np. mieszanina węgla drzewnego, sody i żelazocyjanku potasu lub sodu; c.w.p. przeprowadza się w niskich temperaturach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cyjanowodór, kwas pruski, HCN = bardzo słaby kwas; lotna ciecz o zapachu gorzkich migdałów, silnie trujący; używany do zwalczania szkodników, dezynfekcji oraz w syntezie organicznej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Cykl 1 - szereg czynności, procesów lub zjawisk występujących w określonej kolejności i powtarzających się okresowo.

Cykl - całkowity przebieg wielkości okresowej (tj. podlegającej zmianom okresowym) podczas jednego okresu.

Cykl - okrąg kola, dla którego wyróżniono jeden z dwóch jego zwrotów jako dodatni.

Cykl Borna-Habera - cykl termodynamiczny stosowany zazwyczaj do wyznaczania powinowactwa elektronowego atomów.

Cykl Carnota - obieg Carnota.

Cykl geologiczny - szereg zjawisk geologicznych pozostających we wzajemnym związku: gromadzenie się osadów, ich fałdowanie i wypiętrzanie, a następnie ich niszczenie przez czynniki zewnętrzne.

Cykl hydrologiczny - obieg wody w przyrodzie.

Cykl inwestycyjny - okres liczony od chwili podjęcia realizacji inwestycji do oddania jej do użytku (uprawnienia budowlane).

Cykl Krebsa, cykl kwasu cytrynowego - cykl reakcji enzymatycznych w metabolizmie organizmów zwierzęcych i roślinnych będący podstawą procesów utleniania w komórkach.

Cykl naprawczy - cykl remontowy.

Cykl naprężeń - okresowo zmienne naprężenie o wartościach zmieniających się w sposób ciągły w czasie jednego okresu zmiany.

Cykl neutronowy - przeciętny przebieg kolejnych zmian energii, oddziaływań i migracji neutronów w reaktorze, rozpoczynający się od rozszczepienia i trwający aż do ucieczki lub pochłonięcia neutronów.

Cykl obróbki, cykl roboczy - zbiór czynności i ruchów występujących w określonej kolejności ustalonej planem operacyjnym obróbki, powtarzających się przy obróbce jednakowych przedmiotów zalicza się dostarczenie do obrabiarki materiału, przeprowadzenie obróbki i usunięcie gotowego lub częściowo obrobionego przedmiotu.

Cykl orogeniczny - cykl procesów prowadzących do powstania gór fałdowych: tworzenie się geosynkliny, gromadzenie się w niej osadów, fałdowanie osadów, a następnie ich wypiętrzanie.

Cykl paliwowy - proces wytwarzania, spalania i regeneracji paliwa jądrowego (program egzamin ustny).

Cykl pamięci - w urządzeniach pamięciowych sekwencja operacji, które muszą być wykonane w pamięci w celu dokonania zapisu lub odczytu.

Cykl pracy silnika - zespół kolejnych, powtarzających się okresowo faz pracy silnika; np. w silniku spalinowym tłokowym czterosuwowym są to: ssanie, sprężanie, spalanie, wydech

Cykl produkcyjny

Cykl produkcyjny - ogól procesów produkcyjnych niezbędnych do wytworzenia określonego wyrobu; c.p. charakteryzują:

a) struktura, określająca podział na elementy składowe oraz sposób zorganizowania procesu produkcyjnego,

b) czas trwania procesu produkcyjnego.

Cykl protonowo-protonowy - cykl reakcji termojądrowych, który prowadzi do syntezy helu z wodoru.

Cykl remontowy, cykl naprawczy - okres między dwoma kapitalnymi remontami lub okres od zainstalowania nowego urządzenia do pierwszego remontu kapitalnego; w tym okresie przeprowadza się remonty o mniejszych zakresach wg ustalonej kolejności i w ustalonych odstępach (opinie o programie).

Cykl roboczy - cykl obróbki.

Cykl termodynamiczny - obieg termodynamiczny.

Cykl węglowo-azotowy - cykl reakcji termojądrowych, który prowadzi do syntezy helu z wodoru z udziałem jąder atomów węgla i azotu; c.w.-a. jest wg Bethego źródłem energii gwiazd.

Cykl wiertniczy - marsz wiertniczy.

Cyklaminiany - pochodne kwasu cykloheksylosul- faminowego, stosowane jako środki słodzące; najczęściej jest stosowany cyklaminian sodu - bezwonny biały proszek, dobrze rozpuszczalny w wodzie, o słodyczy ok. 30 razy mocniejszej od sacharozy.

Cykliczność - powtarzanie się przebiegu z zachowaniem tej samej kolejności poszczególnych jego stadiów (segregator aktów prawnych).

Cyklidy Dupina - powierzchnie, które są obwiedniami rodziny powierzchni kul stycznych do trzech kul stałych.

Cyklina 1 (posad:karska) - narzędzie ręczne (rodzaj gładzicy) złożone z płytki stalowej, zamocowanej w uchwycie drewnianym, zakończonej ostrą krawędzią, służące do cyklinowania posadzek drewnianych.

Cyklina (tynkarska) - prostokątny kawałek blachy stalowej, gładki lub ząbkowany na jednej z dłuższych krawędzi, służący do wygładzania powierzchni sztablatury lub wyłuskiwania ziaren kruszywa w tynkach cyklinowanych.

Cykliniarka - maszyna do wyrównywania powierzchni podłóg drewnianych przez ścinanie nierówności.

Cyklinowanie - wygładzanie posadzek drewnianych ręcznie (cyklinami) lub maszynowo (cykliniarkami).

Cyklizacja - przemiana związków acyklicznych o budowie łańcuchowej w związki cykliczne o budowie pierścieniowej; c. zachodzi najłatwiej, gdy tworzący się pierścień zawiera 5-7 atomów; c. jest jednym z procesów zachodzących podczas aromatyzacji.

Cykloalkany, cykloparafiny - węglowodory nasycone o budowie pierścieniowej; rozróżnia się c. jednopierścieniowe, tzw. polimetyleny, o wzorze ogólnym (CH2) i c. wielopierścieniowe; c. należą do związków alicyklicznych.

Cykloalkeny - cykloolefiny.

Cyklodehydrogenacja - dehydrocyklizacja (promocja 3 w 1).

Cykloergometr - aparat o konstrukcji zbliżonej do roweru, służący do badania wydolności organizmu ludzkiego; umożliwia pomiary wysiłku mięśniowego oraz przemiany materii w czasie jego wykonywania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !