Blog

07.04.2020

Cyklogiro

Cyklogiro

Cyklogiro

Cyklogiro - aerodyna o powierzchniach nośnych obracających się względem poziomej osi obrotu; układ dotychczas nie zrealizowany.

Cyklogram - graficzne przedstawienie przebiegu poszczególnych czynności i ruchów zespołów roboczych obrabiarki w czasie cyklu obróbki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cyklogram 2 - w technicznym normowaniu pracy - zapis drogi punktu świetlnego przymocowanego do ręki robotnika; gdy jasność tego punktu jest okresowo zmienna, zapis przybiera postać linii przerywanej (chronocyklogram), co pozwala na ocenę czasu trwania całych ruchów i ich części składowych.

Cykloheksan, Cf.Hu - węglowodór alicykliczny; bezbarwna, łatwo palna ciecz, nie rozpuszczająca się w wodzie; występuje w niektórych gatunkach ropy naftowej; syntetycznie otrzymuje się c. z benzenu przez katalityczne uwodornienie; c. jest rozpuszczalnikiem olejów, tłuszczów, wosków, żywic; stosowany w syntezie poliamidowych włókien sztucznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Cykloheksanol, CHnOH - alkohol cykloparafinowy, bezbarwna substancja o zapachu kamfory, trudno rozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych, pochodna cykloheksanu; c. jest stosowany jako rozpuszczalnik i półprodukt w przemyśle organicznym, farmaceutycznym, farb i lakierów itd.

Cykloheksanom Cf,H|0O - keton cykloparafinowy, bezbarwna gęsta ciecz o zapachu mięty; c. stosowany jest jako rozpuszczalnik i w syntezie organicznej do otrzymywania kwasu adypinowego cykloida skrócona - mat. krzywa płaska zakreślona przez stały punkt wewnętrzny koła toczącego się po prostej.

Cykloida wydłużona - mat. krzywa plaska zakreślona przez stały punkt zewnętrzny koła toczącego się po prostej.

Cykloida zwyczajna, ortocykloida - mat. krzywa płaska zakreślona przez punkt okręgu toczącego się po prostej.

Cykloidograf - (I) mechanizm, którego określony punkt opisuje jedną z krzywych cyklicznych; (2) przyrząd do kreślenia tych krzywych zawierający taki mechanizm.

Cyklokauczuk - kauczuk naturalny cyklizowany, cykliczny izomer poliizoprenu o wzorze ogólnym (C«,H«)n; nazwy handlowe, termopren; roztwory c. służą do impregnacji tkanin, z mieszanin zaś c. z kauczukiem produkowane są wysokiej klasy opony samochodowe i wykładziny zbiorników paliwowych.

Cyklon’ - (1) rodzaj cyrkulacji atmosferycznej, występującej w obszarach niżów atmosferycznych, w której kierunek wiatru na półkuli południowej jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, natomiast na półkuli północnej - przeciwny; (2) obszar objęty taką cyrkulacją.

Cyklon , separator odśrodkowy - urządzenie do oczyszczania gazu z pyłu, działające na zasadzie wirówki; odrzucone siłą odśrodkową cięższe od gazu cząstki pyłu uderzają o ścianki i zsuwają się w dół, a oczyszczony gaz odprowadzany jest rurą umieszczoną centralnie (uprawnienia budowlane).

Cyklon (B lub C) - masa chłonna (np. ziemia okrzemkowa) nasycona środkiem trującym, np. cyjanowodorem z dodatkiem stabiliza
tora oraz zapachowego środka ostrzegawczego; stosowana jako środek do dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji; w czasie wojny c. był używany przez hitlerowców w komorach gazowych.

Cyklon bateryjny - multicyklon cyklon mokry - cyklon 2, w którym wytrącenie cząstek ciał stałych następuje po ich nawilżeniu kropelkami wody rozpylanej wewnątrz cyklonu; odrzucane na ścianki cząstki spływają wraz z wodą w postaci mułu do osadnika pod cyklonem.

Cykloolefiny, cykloalkcny - węglowodory pierścieniowe, zawierające wiązania podwójne; c. należą do związków alicyklicznych (program egzamin ustny).

Cykloparafiny

Cykloparafiny - cykloalkany.

Cyklopentadien - jednopierścieniowy węglowodór dienowy, bezbarwna ciecz, nierozpuszczalna w wodzie; c. występuje w ropie naftowej; stosowany jako rozpuszczalnik eterów celulozy i półprodukt w syntezie organicznej cykloseryna, seromycyna - antybiotyk, wytwarzany przez szczepy promieniowców jest lekiem uzupełniającym w leczeniu gruźlicy, działa bakteriostatycznie na szczepy oporne na streptomycynę i rimifon cyklotekst - urządzenie odpylające o konstrukcji, która łączy zasadę działania cyklonu 2 z wykorzystaniem własności filtrujących tkanin.

Cyklotron - akcelerator cykliczny, w którym cząstki naładowane są stopniowo przyspieszane za pomocą przemiennego pola elektrycznego o stałej częstotliwości, zsynchronizowanego z ich ruchem po torach kołowych lub spiralnych w polu magnetycznym o stałym natężeniu prostopadłym do ich toru (opinie o programie).

Cylinder - masz. część maszyny tłokowej (np. silnika, pompy) w postaci wydrążonego walca, w którym porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym odpowiednio uszczelniony tłok.

Cylinder formowy - walec maszyny poligraficznej, na którym jest umocowana forma drukowa.

Cylinder hydrauliczny, silnik hydrauliczny tłokowy - silnik hydrostatyczny o posuwisto-zwrotnym ruchu organu roboczego (tłoka tarczowego lub nurnika); c.h. stosowane są w napędach hydraulicznych (np. pras, obrabiarek), w przekładniach hydraulicznych oraz jako siłowniki w układach sterowania i regulacji.

Cylinder miarowy, menzurka - szklane naczynie cylindryczne zaopatrzone w podziałkę (w ml lub cm’); służy do mierzenia objętości cieczy (segregator aktów prawnych).

Cylinder piętrzący - cylinder zaopatrzony w dwa otworki piezometryczne o osiach nachylonych pod takim kątem, by był możliwy zarówno pomiar miejscowej prędkości, jak i kierunku przepływu.

Cylinder pneumatyczny - główna część urządzenia napędu pneumatycznego składająca się z cylindrycznego korpusu i tłoka wraz z tłoczyskiem, poruszającego się pod wpływem sprężonego powietrza.

Cylindroid - bryła ograniczona powierzchnią walcową, płaszczyzną prostopadłą do jej tworzących oraz powierzchnią, którą dowolna prosta równoległa do tworzących przebija co najwyżej w jednym punkcie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami