Blog

Montaż rusztowań zdjęcie nr 10
05.01.2023

Czas podsuszania wyrobu

W artykule znajdziesz:

Montaż rusztowań zdjęcie nr 11
Czas podsuszania wyrobu

Na pozycji 112. formy mechanicznie rozwierają się. Za pomocą wózka przekazującego wyrób zostaje wysunięty i przeniesiony na pierścień gipsowy, umieszczony na kręgu obrotowym. Tu następuje wstępne wykończanie wyrobu. Ścina się szwy po odlewaniu i usuwa według wzornika rurę spustową i króciec wodny oraz przebija otwory’ montażowe na postumencie. W dalszym ciągu wyrób, umieszczony na pierścieniu gipsowym, przenosi się ręcznie na przenośnik komory podsuszania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podgrzewanie przeprowadza się za pomocą gorącego powietrza, tłoczonego wentylatorem z grzejnika za pomocą rury rozdzielczej z otworami przykrytymi grzybkami. Temperatura na pozycjach 8 -14 na przenośniku wynosi 35°C, na pozycjach 14-40 35-40°C, na pozycjach 40-52 32-30°C. Odciąganie powietrza odbywa się począwszy od pozycji 52. Czas podsuszania wyrobu wynosi od 4 h 0 min do 4 h 18 min, rytm popychania 4-4,5 min (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dalsze wykończenie wyrobu, przy jego wilgotności 15-17%, odbywa się na tarczy obrotowej po zdjęciu wyrobu z pierścienia gipsowego i polega na usuwaniu zadziorów. Muszlę klozetową poprawioną na gipsowym postumencie ustawia się na stelażu do dalszego podsuszania w ciągu 8 h, po czym przemieszcza się ją na podwieszonym wózku jednoszynowym i kieruje do suszenia (uprawnienia budowlane).

Na pozycjach 113-118, na piętrze górnym, odbywa się suszenie form gipsowych w komorze suszenia w czasie od 1 h 12 min do 1 h 21 min ciepłym powietrzem doprowadzanym za pomocą wentylatora do każdej formy. Temperatura powietrza W’ komorze wynosi 60-h(55°C (program egzamin ustny).

Rozmieszczenie robotników

Rozmieszczenie robotników przy przenośniku CM-461A jest następujące: 2 osoby do przygotowania form do zalewania masy, 1 osoba do zlewania nadmiaru masy lejnej, 2 osoby do zdjęcia pierścienia z formy gipsowej i przylepienia elementów’, 2 osoby do rozebrania form gipsowych i pierwszego wykończenia, 1 osoba do odlewania dostawianych elementów, 3-4 osoby do drugiego wykończenia, razem 11 i-12 osób. Wydajność na 1 robotnika wynosi 17-18 wyrobów’ w ciągu 1 zmiany. Przy produkcji muszli klozetowych typu „Kompakt” odlewanych w całości wydajność ta wynosiła 18-f-lO wyrobów’ w ciągu 1 zmiany (opinie o programie).

Odlewanie prostokątnych umywalek przeprowadza się na przenośniku CM-462A. Wydajność wynosi 182 000 szt. rocznie. Na górnym piętrze znajduje się komora utwardzania czerepu. Stosuje się np. następującą masę lejną: pozostałość na sicie nr 0056 2,7-3,0%, wilgotność 31,4-32,0%, płynność I 5-6 s, płynność II 8-9 s. Rytm popychania co 3,54-4 min. Zalewanie masą lejną następuje na pozycjach 1-3, na pozycjach 44-47 narastanie grubości czerepu 74-9 mm, zlewanie masy lejnej na pozycjach 48-50, utwardzanie czerepu na pozycji 78 w komorze przy nadmuchu ciepłego powietrza (45-50°C) do każdej formy górą i z boków (segregator aktów prawnych).

Na pozycjach 72-97 utrzymuje się temperatura 60-65°C, na pozycjach 98-122 ciepłe powietrze doprowadza się od spodu. Na pozycjach 126-138 utrzymuje się temperatura 30°C w wyniku doprowadzania mieszaniny z zimnym powietrzem. Czas utwardzania od 5 h do 5 h i 15 min.

Formy rozbiera się po opuszczeniu wózka na dolne piętro; tu także usuwa się uszkodzenia, wycina otwory pod wsporniki, kurek i spust. Wyrób, po usunięciu z formy za pomocą sprężonego powietrza, obraca się o 180° razem z gipsową osłoną, na której ustawia się go na stole i poddaje obróbce. Wykończony wyrób kieruje się do podsuszenia. Operację tę wykonuje się na przenośniku kołyskowym w ciągu 54-9 h do osiągnięcia wilgotności przez wyrób 17,5%, po czym skierowuje się go do suszenia (promocja 3 w 1).

Długość przenośnika wynosi 180 m, liczba kołysek 118. Formy gipsowe suszy się na pozycjach 134-139 w ciągu 214-24 min w temperaturze 55-65°C. Wyroby wykańcza się powtórnie przy wilgotności 16,54-17,5%, po zdjęciu ich z osłoną z przenośnika kołyskowego i odpowiednim ustawieniu, po czym myje się je gąbką.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Montaż rusztowań zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Montaż rusztowań zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Montaż rusztowań zdjęcie nr 16 Montaż rusztowań zdjęcie nr 17 Montaż rusztowań zdjęcie nr 18
Montaż rusztowań zdjęcie nr 19
Montaż rusztowań zdjęcie nr 20 Montaż rusztowań zdjęcie nr 21 Montaż rusztowań zdjęcie nr 22
Montaż rusztowań zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Montaż rusztowań zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Montaż rusztowań zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Montaż rusztowań zdjęcie nr 32 Montaż rusztowań zdjęcie nr 33 Montaż rusztowań zdjęcie nr 34
Montaż rusztowań zdjęcie nr 35
Montaż rusztowań zdjęcie nr 36 Montaż rusztowań zdjęcie nr 37 Montaż rusztowań zdjęcie nr 38
Montaż rusztowań zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Montaż rusztowań zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Montaż rusztowań zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami