Czasoprzestrzeń

 

Czasoprzestrzeń

Czasoprzestrzeń - przestrzeń czterowymiarowa, której trzy wymiary odpowiadają trójwymiarowej przestrzeni geometrycznej, a czwarty wymiar przedstawia czas; punkty cz. nazywa się zdarzeniami, do których określenia są potrzebne cztery współrzędne zwane współrzędnymi czasoprzestrzennymi; trzy wyznaczające miejsce i jedna czas zajścia zdarzenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czasoster - element stacji radarowej koordynujący przebiegi czasowe impulsów nadajnika, odbiornika i wskaźnika.

Czasza’ (kulista) - każda z dwóch części, na które dzieli sferę okrąg leżący na tej sferze.

Czasza’, kopuła odcinkowa - kopuła, której podniebienie ma kształt wycinka powierzchni kuli lub elipsoidy o strzałce mniejszej od promienia.

Czasza lampy - rozpraszacz, refraktor lub odbłyśnik w kształcie czaszy, umieszczony pod lampą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czasza sklepienia żaglowego - górna część sklepienia żaglowego lub łupiny żaglowej wyznaczona płaszczyzną poziomą przechodzącą przez szczyty dościeni.

Czasza spadochronu - główny element spadochronu, wykonany z lekkiego i wytrzymałego materiału, który po rozwinięciu się w powietrzu przybiera kształt wypukły, o dużym współczynniku oporu aerodynamicznego i dzięki temu zmniejsza prędkość opadania skoczka lub ładunku do wartości umożliwiającej bezpieczne przyziemienie.

Cząsteczka Avogadra - cząsteczka fizyczna (uprawnienia budowlane).

Cząsteczka chemiczna - najmniejsza cząstka
związku, która może brać udział w reakcjach chemicznych lub najmniejsza cząstka związku, której skład jest taki sam jak całości związku, np. C02, NaCl, P2Oj, NaPO.,, C6HIO05.

Cząsteczka dipolowa - cząsteczka polarna (program egzamin ustny).

Cząsteczka fizyczna, cząsteczka Avogadra - najmniejsza cząstka związku zdolna do samodzielnego istnienia trwałego, np. C02, cały kryształ NaCl, P4O6, (NaPOOs, cząsteczka skrobi (C6Hl0Os),.

Cząsteczka heterojądrowa - cząsteczka o różnych jądrach, np. cząsteczka tlenku azotu NO.

Cząsteczka homojądrowa - cząsteczka o jednakowych jądrach, np. cząsteczka chloru Cl2.

Cząsteczka nadwzbudzona - cząsteczka o nadmiarze energii ok. 10 eV, wystarczającym na ogół do pęknięcia cząsteczki na wolne rodniki oraz do reakcji o zerowej energii aktywacji.

Cząsteczka podstawowa - monomer (opinie o programie).

Cząsteczka polarna

Cząsteczka polarna, cząsteczka dipolowa - cząsteczka obdarzona trwałym elektrycznym momentem dipolowym.

Cząsteczka wzbudzona - cząsteczka, w której poziomy energetyczne są wyższe niż w stanie podstawowym.

Cząsteczka znaczona - cząsteczka zawierająca przynajmniej jeden atom promieniotwórczy.

Cząsteczki izotopowo-izomeryczne - cząsteczki tego samego związku różniące się od siebie położeniem atomów promieniotwórczych.

Cząsteczkowość reakcji - liczba wskazująca, ile jednakowych lub różnych cząsteczek substratów musi się spotkać, aby zaszła rozpatrywana reakcja (segregator aktów prawnych).

Cząstka 1 - cząstka elementarna lub układ cząstek elementarnych związanych wzajemnie siłami jądrowymi Cząstka ziarno.

Cząstka alfa - cząstka zbudowana z dwóch protonów i dwóch neutronów, a więc identyczna z jądrem atomowym helu, emitowana przez niektóre nuklidy promieniotwórcze.

Cząstka B, budda - cząstka elementarna o niezwykle krótkim czasie życia (rzędu 10 24s), odkryta w r. 1963; występuje ona w trzech postaciach: może być elektrycznie obojętna, naładowana ujemnie lub dodatnio; produktem jej rozpadu są mezony.

Cząstka beta - fiz. elektron ujemny (negaton) lub dodatni (pozyton), emitowany przez niektóre nuklidy promieniotwórcze.

Cząstka jonizująca - cząstka elementarna, prędki atom lub jon o energii wystarczającej do wywołania jonizacji w ośrodku, przez który przechodzi.

Cząstka naładowana - jon lub cząstka elementarna obdarzona ładunkiem elektrycznym.

Cząstki Bosego - bozony.

Cząstki dziwne - grupa cząstek elementarnych, obejmująca mezony K, hiperony i antyhiperony, których liczba kwantowa S (dziwność) wynosi ±1 lub ±2.

Cząstki elementarne - niepodzielne (wg poglądów współczesnych) cząstki składowe materii (protony, neutrony, elektrony itd.).

Cząstki gorące - cząstki podlegające działaniu sił jądrowych.

Cząstki koloidalne - cząstki fazy rozproszonej o rozmiarach lnm - 500 nm, które można zaobserwować za pomocą ultramikroskopu; do cz. k. zalicza się również cząstki, w których dwa, a nawet tylko jeden rozmiar jest tego rzędu.

Cząstki zimne - cząstki nie związane z działaniem sił jądrowych (foton, neutrino, elektron i mion) (promocja 3 w 1).

Czcionka - podstawowy materiał zecerski w kształcie prostopadłościanu (wykonanego głównie ze stopu drukarskiego) składającego się ze słupka i główki tak uformowanej, że podczas drukowania daje na odbitce obraz znaku (litery, cyfry lub ornamentu).

Czcionka afiszowa, drewniak - poligr. czcionka o wielkości 2-3 kwadratów, wykonana najczęściej z twardego drewna (np. gruszy, wiśni itp.), stosowana do składania afiszów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !