Blog

Posadzki płytowe zdjęcie nr 10
31.01.2020

Części denne poziome

W artykule znajdziesz:

Części denne poziome

Posadzki płytowe zdjęcie nr 11
Części denne poziome

Części denne poziome każdej przepony w formach przeznaczonych do produkcji płyt stropowych przyspawane są do płyt przegrody, natomiast dna przegród w formach do produkcji ścian działowych są częściami oddzielnymi, opierającymi się na dolnych półkach ceowników konstrukcji rusztowania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pod elementami żelbetowymi zmontowanej formy bateryjnej w górnej części podłogi wykonane są komory grzejne, przez które przepuszcza się parę dla przyspieszenia ogrzewania pogrubionej części płyty. Główny przewód doprowadzający parę do obróbki termicznej umieszczony jest w górnej części formy. Do każdej przegrody parę doprowadza przewód gumowy o tak dobranej długości, aby można było rozsuwać przegrody bez odłączania przewodów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do zsuwania i rozsuwania przegród służą cztery prasy hydrauliczne o przedłużonych tłoczyskach przepuszczonych przez otwory we wspornikowych częściach konstrukcji wałków podporowych. Tłoczyska te mają na całej długości otwory do osadzania klinów. Kliny osadza się z jednej lub drugiej strony wsporników. W czasie pracy pras hydraulicznych kliny te naciskają na wsporniki i poruszają przegrody. Praca pras hydraulicznych oraz wszystkie czynności pracy baterii sterowane są ze stołu rozdzielczego.

produkcyjny przy stanie rozsuniętych przegród rozpoczyna się od starannego oczyszczenia i nasmarowania powierzchni zewnętrznych przegród gorącym roztworem nafty i tzw. „Petralotu", środka chemicznego, który powoduje szybkie tężenie smaru, tak że nie spływa on po ścianie przegrody (uprawnienia budowlane). W tak przygotowaną formę każdej przegrody opuszcza się za pomocą suwnicy szkielet zbrojenia i po umocowaniu go i sprawdzeniu właściwego jego położenia dosuwa się następną przegrodę. W ten sposób przeprowadza się kolejno montaż wszystkich komór i na zakończenie dociska się je prasami hydraulicznymi.

Wibrowanie betonu

W baterii typu NJAT zastosowano wibrowanie betonu w poszczególnych komorach przez wprawienie w drgania zbrojenia (program egzamin ustny). W tym celu do zbrojenia przytwierdza się wkład wibrujący, składający się z belki, dwóch kątowników 50 X 60 i wibratora. Wkład wibrujący przystosowany jest do wibrowania dwóch szkieletów w sąsiadujących komorach. Do kątowników wkładu dospawane są widełki, które po nasunięciu wkładu przenoszą drgania na wszystkie szkielety zbrojeniowe.

Po zmontowaniu baterii i nasunięciu wkładów wibracyjnych następuje napełnianie komór mieszanką betonową za pomocą sprężonego powietrza. Ze względu na pneumatyczny sposób napełniania zastosowano tu mieszankę drobnoziarnistą marki 200 o konsystencji półciekłej, o opadzie stożka opadowego H-ż-10 cm. Wskutek tego - dla uzyskania założonej wytrzymałości betonu - wystąpiła konieczność znacznego zwiększenia ilości spoiwa do ilości 600-650 kG na 1 m:i mimo zastosowania marek cementu portlandzkiego 400 i 500. Z drugiej strony nie można tu było użyć mieszanki o konsystencji plastycznej ze względu na niską efektywność zastosowanego sposobu wibrowania (opinie o programie).

Wszystkie komory wypełnia się mieszanką betonową jednocześnie przy uruchomionych wibratorach. Po zakończeniu formowania i zdjęciu wkładów wibrujących nakrywa się komory szczelnym brezentem i przeprowadza się obróbkę termiczną parą o maksymalnej temperaturze dochodzącej do 98°C w ciągu ośmiu godzin. Dopływ pary uruchamia się jeszcze w czasie betonowania, tak że z chwilą zakończenia formowania mieszanka betonowa jest już nagrzana. Dzięki temu w ciągu 30-60 minut beton osiąga założoną maksymalną temperaturę, która utrzymuje się przez 4-5 godzin. Po tym okresie wyłącza się dopływ pary i przez okres 2-3 godzin pozostawia beton w formach do ostudzenia. Po obróbce cieplnej beton elementów ociąga wytrzymałość równą 80-85% wytrzymałości normowej. Końcowymi czynnościami cyklu produkcyjnego jest kolejne rozsuwanie przegród, wyjmowanie gotowych płyt i ich transport na miejsce składowania (segregator aktów prawnych). W omówionym rozwiązaniu formy zmechanizowanej cykl produkcyjny jest krótszy o połowę od cyklu produkcyjnego przy zastosowaniu form niezmechanizowanych (około 12 godzin zamiast 24 godzin).

Produkcja elementów w formach bateryjnych o pracy ciągłej.

W najnowszych rozwiązaniach technologicznych elementy wielkopłytowe ścian wewnętrznych produkowane są w formach bateryjnych o pracy ciągłej (promocja 3 w 1). W metodzie tej, stosowanej przez duńską firmę S. Schmied, pomocnicze operacje produkcyjne jak: rozformowywanie, czyszczenie form, smarowanie form itp. odbywają się niezależnie od procesu formowania, co pozwala na zmniejszenie do minimum strat na te pomocnicze operacje, a tym samym umożliwia - przez skrócenie cyklu produkcyjnego - znaczne zwiększenie wydajności.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Posadzki płytowe zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Posadzki płytowe zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Posadzki płytowe zdjęcie nr 16 Posadzki płytowe zdjęcie nr 17 Posadzki płytowe zdjęcie nr 18
Posadzki płytowe zdjęcie nr 19
Posadzki płytowe zdjęcie nr 20 Posadzki płytowe zdjęcie nr 21 Posadzki płytowe zdjęcie nr 22
Posadzki płytowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Posadzki płytowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Posadzki płytowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Posadzki płytowe zdjęcie nr 32 Posadzki płytowe zdjęcie nr 33 Posadzki płytowe zdjęcie nr 34
Posadzki płytowe zdjęcie nr 35
Posadzki płytowe zdjęcie nr 36 Posadzki płytowe zdjęcie nr 37 Posadzki płytowe zdjęcie nr 38
Posadzki płytowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Posadzki płytowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Posadzki płytowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami