Czułość detektora promieniowania

Czułość detektora promieniowania

Czułość detektora promieniowania - określony dla danego rodzaju promieniowania i jego energii stosunek wartości sygnału wyjściowego detektora (prąd, częstość impulsów) do wartości określonego parametru promieniowania działającego na detektor (moc dawki, gęstość strumienia cząstek) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czułość dynamiczna lampy fotoelektronowej - stosunek nieskończenie małego przyrostu prądu sygnału do wywołującego go przyrostu strumienia świetlnego padającego na fotokatodę niefiltrowanego promieniowania ze źródła z żarnikiem wolframowym o temperaturze barwowej 2854 K (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czułość energetyczna fotokatody - stosunek prądu emisyjnego fotokatody do mocy padającego na nią promieniowania monochromatycznego o określonej długości fali czułość kontrastowa - odwrotność najmniejszego spostrzegalnego kontrastu luminancji.

Czułość lampy analizującej - stosunek prąciu sygnału wytwarzanego w lampie analizującej do strumienia świetlnego padającego na elektrodę światłoczułą (lub do natężenia oświetlenia tej elektrody), emitowanego z niefiltrowanego źródła światła z żarnikiem wolframowym o temperaturze barwowej 2854 K.

Czułość lotki - efektywność lotki.

Czułość metody analitycznej - najmniejsze różnice zawartości oznaczanego składnika, jakie można stwierdzić, stosując daną metodę analityczną.

Czułość narzędzia pomiarowego - graniczna wartość przyrostu wskazania do wartości wielkości mierzonej, która to wskazanie wywołała; w przypadku, gdy wskazanie jest równe wartości wielkości mierzonej, nazywa się przełożeniem.

Czułość normalna fotokatody - stosunek prądu emisyjnego fotokatody do strumienia świetlnego padającego na nią niefiltrowanego promieniowania emitowanego ze źródła z żarnikiem wolframowym o temperaturze barwowej 2854 K (uprawnienia budowlane).

Czułość odbiornika - cecha odbiornika określona minimalnym sygnałem wielkiej częstotliwości koniecznym do wytworzenia na wyjściu odbiornika sygnałów użytecznych o określonej mocy i jakości.

Czułość odchylania - elektron, stosunek nieskończenie małego przesunięcia plamki do wywołującej je zmiany napięcia odchylającego (cz. o. elektrycznego) lub prądu odchylającego (cz. o. magnetycznego) (program egzamin ustny).

Czułość papieru fotograficznego - cecha emulsji światłoczułej określająca jakie naświetlenie jest potrzebne, aby w ustalonych warunkach obróbki chemicznej można było uzyskać pożądaną gęstość optyczną obrazu srebrowego w świetle odbitym.

Czułość prądowa diody krystalicznej - stosunek wyprostowanego prądu zwarciowego do mocy wielkiej częstotliwości, dostarczonej do diody krystalicznej.

Czułość przekaźnika - odwrotność wzbudności przyciągania przekaźnika (opinie o programie).

Czułość reakcji - w analizie chemicznej jakościowej najmniejsza ilość wykrywanego składnika oraz jego graniczne stężenie, przy którym jest
jeszcze dostrzegalny pozytywny wynik reakcji (zabarwienie, osad itd.).

Czułość statyczna lampy fotoelektronowej - stosunek prądu sygnału do strumienia świetlnego padającego na fotokatodę niefiltrowanego promieniowania ze źródła z żarnikiem wolframowym o temperaturze barwowej 2854 K.

Czułość świetlna widmowa fotokatody

Czułość świetlna widmowa fotokatody - stosunek prądu emisyjnego fotokatody do strumienia świetlnego padającego na nią promieniowania monochromatycznego o określonej długości fali.

Czułość wejścia urządzenia - najmniejszy poziom sygnału (sygnałów) wejściowego, umożliwiającego realizację zadania tego urządzenia w określonych warunkach (np. przy danym progu dyskryminacji i przy określonym poziomie wyjściowym wzmacniaczy).

Czułość widmowa fotokatody - czułość świetlna widmowa fotokatody (segregator aktów prawnych).

Czuwak - urządzenie bezpieczeństwa w postaci przycisku umieszczonego w główce korby nastawnika pojazdów trakcji elektrycznej, powodujące samoczynne zatrzymanie się pojazdu w przypadku zasłabnięcia maszynisty.

Czwartak, rumb - kąt ostry zawarty między kierunkiem danego odcinka AB i południkiem przechodzącym przez punkt .4; cz. liczony jest od 0° do 90° z dodatkowym oznaczeniem ćwiartki koła, w której się znajduje.

Czwartorzęd - górny system utworów kenozoiku jako grupy; (2) odpowiednio młodszy okres kenozoiku jako ery.

Czwarty stan materii - plazma.

Czwarty wymiar - w teorii względności - czas wraz z trzema współrzędnymi przestrzennymi; pozwala zlokalizować w czterowymiarowej czasoprzestrzeni każde zjawisko fizyczne.

Czworobok, czworokąt - wielokąt płaski mający cztery boki.

Czworobok geodezyjny - układ czterech punktów triangulacyjnych tworzących czworobok, przy czym każdy punkt ma cele do pozostałych trzech punktów.

Czworobok przegubowy - łańcuch kinematyczny złożony z czterech ogniw tworzących pary kinematyczne obrotowe.

Czworokąt - czworobok.

Czworokąt rysunkowy - przybór rysunkowy stanowiący trwałe połączenie dwóch trójkątów rysunkowych.

Czworokąt zupełny - figura płaska złożona z czterech punktów, z których żadne trzy nie są współliniowe, oraz z sześciu prostych, łączących pary tych punktów.

Czworościan 1 -  ostrosłup o podstawie trójkątnej.

Czworościan - jedna z prostych postaci krystalograficznych o najmniejszej możliwej liczbie ścian (promocja 3 w 1).

Czworościan foremny, tetraedr - wielościan foremny ograniczony czterema trójkątami równobocznymi.

Czworościan zasadniczy - czworościan utworzony przez ściany kryształu.

Czwórka - mała łódź okrętowa o czterech wiosłach.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !