Czy można odwołać się od decyzji komisji kwalifikacyjnej?

Okręgowe komisje kwalifikacyjne odpowiadają za kwalifikację wykształcenia jako odpowiedniego lub pokrewnego oraz kwalifikację praktyki zawodowej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wydają również decyzje w sprawach związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych. Okręgowe komisje kwalifikacyjne są organami okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Zasady postępowania kwalifikacyjnego są określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (program na komputer).

Czy można odwołać się od decyzji komisji kwalifikacyjnej?

Oznacza to, że od każdej decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej można odwołać się do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Odwołanie składa się za pośrednictwem właściwej miejscowo okręgowej komisji kwalifikacyjnej.
Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni od jej dostarczenia (program na telefon). Zadaniem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest m.in. prowadzenie postępowań odwoławczych i wydawanie decyzji w sprawach związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych w II instancji (program egzamin ustny).

Należy przy tym pamiętać, że każda decyzja Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dotycząca uprawnień budowlanych i wydawana w II instancji jest decyzją ostateczną, co wynika z toku postępowania we wszystkich organach samorządu zawodowego. Oznacza to, że w ramach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nie możliwości dalszego odwoływania się (opinie o programie).

Organ odwoławczy

W Kodeksie Postępowania Administracyjnego zapisano jednak, że na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej można złożyć skargę do właściwego miejscowo sądu administracyjnego. Termin złożenia tej skargi to 30 dni od otrzymania decyzji (segregator aktów prawnych). Organ odwoławczy, który jest ostatecznych w sprawach administracyjnych, to Naczelny Sąd Administracyjny. Warto pamiętać, aby na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego starać się o polubowne rozwiązanie sprawy i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, jakie ma komisja kwalifikacyjna (promocja 3  w 1). W przypadku spraw mało istotnych, np. braku jakiegoś podpisu na dokumencie, odwołania i skargi nie są najlepszym wyjściem, ponieważ koszt przewyższa ewentualny zysk. Jeśli jednak sprawa jest poważna, np. zaliczenie czasu praktyki, to należy mieć odpowiednie argumenty.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !