Nawierzchnie podłóg betonowych

Nawierzchnie podłóg betonowych

Podłogi na spoiwie cementowo-glinianym wykonuje się tak samo jak inne podłogi betonowe. Aby otrzymać szczególnie gładką powierzchnię, nie stosuje się więcej cementu niż zazwyczaj , lecz delikatniejszy, drobnoziarnisty piasek w stosunku 1 : 3.

Wszelkie przesadne gładzenie i zacieranie jest zbyteczne. Wody do zaprawy daje się tylko tyle, ile potrzeba d o dobrego ubicia i wygładzenia (program uprawnienia budowlane na komputer). Natomiast od chwili wiązania, gdy ukażą, się pierwsze oznaki wysychania, należy podłogę lekko skropić wodą. Tak wykonana powierzchnia nie wykazuje łuszczenia się cienkich warstewek i jest odporna na ścieranie. Konserwacja jest tania i prosta. Podłogi cementowo-gliniane wykonuje się na gotowym podłożu, np. na betonie gruzowym. Grubość wierzchniej warstwy podłogi wynosi ok. 6-8 cm.

Proporcja składników wynosi od 1 : 2 : 3 do 1 : 2 : 5. Podłogi na spoiwie cementowo-glinianym odznaczają się tym, iż są trwałe, sprężyste, odporne na uderzenia i wysoką temperaturę i wykazują pewną odporność na działanie kwasów. Nadają się przeto do stosowania w kuźniach fabrycznych, w hutach, w halach przemysłowych zakładów chemicznych i wszędzie tam, gdzie podłogi narażone są na uderzenia w wyższych temperaturach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Z betonu wykonanego na spoiwie cementowo-glinianym można wykonać masę, która po stwardnieniu nadaj e się jako materiał do rzeźb, pomników itd.

Przy odpowiedniej proporcji składników beton nadaje się do obróbki dłutem i młotkiem dla wykucia żądanego kształtu z utworzonej bryły. Można również wykonać z betonu surowy odlew przyszłej rzeźby a nawet odlew o żądanym kształcie. Dobór składników powinien być taki, aby np. dla obróbki dłutem beton był miękki, ale jednocześnie ścisły, by przy obróbce nie wypadały z niego poszczególne ziarna (uprawnienia budowlane).

Odlewy i rzeźby

Do takiego betonu należy użyć jako wypełniacza piasku lub grubego kruszywa, np. tłucznia średnio twardego, o frakcji maksymalnej 6 mm. Orientacyjny stosunek proporcji składników 1:2:2:4-1:3:2:6. Odlewy i rzeźby wykonane z tego betonu dają się barwić są trwałe i nie rozpadają się, nie wykazują skurczu, a co najważniejsze po upływie pewnego czasu nie pokrywają się pleśnią (program egzamin ustny).

Dodatek odpowiednio preparowanej gliny wpływa dodatnio na techniczne zalety spoiwa. Badania i doświadczenia autora na tym odcinku skoncentrowały się przede wszystkim na mieszanych spoiwach cementowo-glinianych. Ale nie znaczy to wcale, że uszlachetnienie gliny powinno się ograniczać wyłącznie do łączenia jej z cementem, gdyż glinę można również łączyć z innymi spoiwami, np. z wapnem, gipsem, a nawet ze smołą (opinie o programie). Niewykluczone są również połączenia mieszane - kombinowane, np. wapna z gliną i gipsem, albo cementu z wapnem i gliną itd. Jak z powyższego wynika możliwości łączenia jest bardzo dużo, a pomysły czekają na realizację. Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań, zastosowane w praktyce posłużą do opracowania form oraz metod racjonalnego i szerokiego zużytkowania surowej gliny w budownictwie. W następnych rozdziałach zaznajomimy czytelników z niektórymi osiągnięciami i własnościami spoiw gipsowo- glinianych i wapienno-glinianych (segregator aktów prawnych).

Gips dzieli się na budowlany i odlewniczy. Pod względem jakości dzieli się gips budowlany na 1, 2 i 3 gatunek. Gips budowlany stosowany jest do zapraw murarskich i do produkcji płyt i elementów ściennych. Gips jest cennym materiałem budowlanym, ponieważ w wielu wypadkach może zastąpić cement przeznaczony do robót inżynieryjnych.

Należy podkreślić, że w przemyśle budowlanym ZSRR gips jest obok cementu i wapna równie popularnym materiałem. Dodatek drobno mielonej gliny lub zawiesiny gliny powoduje korzystną zmianę spoistości spoiwa, lepszą urabialność i plastyczność oraz zwalnia czas wiązania (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !