Czy można zdobyć uprawnienia budowlane studiując kierunek pokrewny?


Kierunki pokrewne na uprawnienia budowlane
Kierunki pokrewne na uprawnienia budowlane

Czy można zdobyć uprawnienia budowlane studiując kierunek pokrewny?

 

Uprawnienia budowlane dają możliwość osiągnięcia większych zarobków, realizowania samodzielnie ciekawych zadań, a także dzięki nim nie ma konieczności bycia uzależnionym od przełożonych - można prowadzić własną firmę i kierować ludźmi.

 

W wielu przypadkach, jedyną możliwością uzyskania uprawnień budowlanych jest studiowanie odpowiedniego kierunku, ale określone zostały również kierunki pokrewne, dla których czas praktyki zawodowej jest dłuższy, jednak możliwe jest zdobycie uprawnień budowlanych. W niektórych przypadkach nawet w pełnym zakresie.

 

Dla specjalizacji architektonicznej w ograniczonym zakresie, kierunek pokrewny to budownictwo. Architekci zaś mogą uzyskać uprawnienia konstrukcyjno - budowlane w ograniczonym zakresie. Podobnie jest z absolwentami inżynierii środowiska, melioracji, budownictwa hydrotechnicznego oraz inżynierii i gospodarki wodnej.

W specjalizacji inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, możliwe jest ukończenie kierunków pokrewnych, takich jak automatyka i robotyka, jeśli umożliwiają one uzyskanie wiedzy w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania. Innym kierunkiem pokrewnym jest elektroenergetyka, w przypadku gdy ukończenie kierunku umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie sterowania ruchem, co podparte jest programem studiów oraz zapisem w suplemencie do dyplomu.

 

W specjalizacji instalacyjnej teletechnicznej w ograniczonym zakresie, możliwe jest ukończenie pokrewnych kierunków takich jak informatyka, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, inżynieria elektryczna oraz elektrotechnika.

Ukończenie budownictwa umożliwia również uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalizacji instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie ograniczonym.

 

Ostatnią specjalizacją, dla której możliwe jest ukończenie kierunków pokrewnych jest instalacyjna w zakresie sieci elektrycznych. Kierunkami pokrewnymi są energetyka, transport, elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka oraz miernictwo elektryczne.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !