Blog

29.01.2021

Rozmieszczenie klatek schodowych

W artykule znajdziesz:

Rozmieszczenie klatek schodowych

Rozmieszczenie klatek schodowych

Stosowanie krzyżujących się biegów pozwala na równoczesne podwójne wykorzystanie klatki schodowej bez konieczności powiększania jej obudowy, a ponadto na pełne wyodrębnienie różnych pomieszczeń obsługiwanych jedną klatką schodową, np. urządzeń socjalno-sanitarnych dla mężczyzn i kobiet, przy zakładach pracy, mieszanych internatach itp. Ten rodzaj schodów najczęściej stosowany jest zresztą w budownictwie nieprzemysłowym, jak np. w teatrach dla zgrupowania dojść do balkonu i galerii w jednej klatce schodowej, z równoczesnym wyodrębieniem dojść, czego wymagają przepisy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Największa odległość klatki schodowej od miejsc przebywania ludzi w budynku (licząc na danej kondygnacji w liniach prostych od schodów do środka pomieszczenia), nie powinna przekraczać 25 m. Ponadto wskazane jest z uwagi na niebezpieczeństwo pożaru, by ilość klatek wynosiła co najmniej:
dla budynków ogniotrwałych - 1 klatka schodowa na 250 ludzi,
dla budynków, które nie mogą być w pełni uznane za ogniotrwałe - 1 klatka schodowa na 150 ludzi,
dla budynków nieogniotrwałych - 1 klatka schodowa na 75 ludzi.

Klatki schodowe krzyżujące się można uważać za posiadające podwójną przepustowość (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Odległości między poszczególnymi klatkami schodowymi nie powinny być większe niż 50 m.
Ewakuacyjne klatki schodowe muszą mieć przynajmniej jedną ścianę zewnętrzną zapewniającą bezpośrednie wywietrzanie i bezpośrednie oświetlenie dzienne. Najwłaściwsze jest umieszczenie okien na ścianach przyległych do biegów schodowych. Prze obsługujących daną kondygnację zostanie wyłączona z ruchu, a liczba osób przewidzianych do ewakuacji tą wyłączoną klatką schodową zostanie równomiernie rozdzielona na pozostałe klatki schodowe (uprawnienia budowlane).

Szerokość biegów schodowych w budynkach przemysłowych nie może być mniejsza niż 1,2 m dla schodów ewakuacyjnych i 0,5 m dla schodów roboczych obsługujących urządzenia przemysłowe.
Spoczniki klatek schodowych muszą mieć szerokość większą od szerokości biegów, a to z uwagi na zmianę kierunku ruchu i związaną z tym możliwość zakłóceń komunikacyjnych.

Klatki schodowe zewnętrzne

Klatki schodowe zewnętrzne, występujące poza lico budynku lub całkowicie wyodrębnione i połączone z budynkiem galeriami zwiększają powierzchnię zabudowy i powodują dodatkowe koszty oraz rzucają cień na część ścian zewnętrznych budynku, niemniej jednak jako klatki schodowe ewakuacyjne są bardziej bezpieczne, gdyż wydzielone są z obudowy zagrożonej pożarem i dymem i mogą mieć otwarte loggie zapewniające zupełną izolację (program egzamin ustny). W zakładach wymagających bardzo szybkiej ewakuacji z pomieszczeń wewnętrznych, np. narażonych na możliwość wybuchu lub szybkiego rozprzestrzeniania się wyziewów trujących, stosuje się zewnętrzne balkony przebiegające wzdłuż poszczególnych kondygnacji i połączone z zewnętrznymi klatkami schodowy.

Drzwi powinny być otwierane w kierunku wyjścia z pomieszczeń w taki sposób, by skrzydła drzwiowe po ich otwarciu nie stanowiły przeszkody w ruchu na klatce schodowej. Jest to podstawowy warunek prawidłowego rozwiązania, często nie uwzględniany w projektach (opinie o programie).
Szyby dźwigów towarowych powinny być wyodrębnione od klatek schodowych i mieć bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami produkcyjnymi. Dźwigi towarowe usytuowane w pobliżu klatek schodowych lub przejść ewakuacyjnych powinny posiadać przedpola wyładowcze wolne dla wyładunku towarów, aby nie zachodziła obawa hamowania ruchu ewakuacyjnego. Pomieszczenia piwniczne i poddasza powinny mieć bezpośrednie połączenie z ewakuacyjną klatką schodową (segregator aktów prawnych).

Klatki schodowe powinny być zaopatrzone na każdej kondygnacji w krany hydrantów pożarowych. Co najmniej jedna klatka schodowa powinna mieć wyjście bezpośrednie na dach budynku.

W pobliżu klatek schodowych zwykle umieszcza się ustępy z umywalniami dostępne z poziomów poszczególnych kondygnacji lub spoczników międzypiętrowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami