Blog

Beton ognioodporny zdjęcie nr 10
26.03.2019

Czym zajmuje się kierownik budowy?

W artykule znajdziesz:

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Kierownikiem budowy może być osoba, która posiada uprawnienia budowlane, należy do izby samorządu zawodowego i ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (program na komputer). Kierownik jest odpowiedzialny za organizację budowy, nadzorowaniem zgodności budowy z obiektem oraz realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Pierwszym zadaniem kierownika budowy jest zawsze sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – ten obowiązek należy spełnić jeszcze przed zgłoszeniem do inspektoratu nadzoru budowlanego faktu przyjęcia funkcji kierownika budowy (program na telefon). Od dnia, który określa się w oświadczeniu, kierownik budowy jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się na placu budowy i musi zabezpieczyć teren przed dostępem osób nieupoważnionych. Formalności dopełnia się przejmując protokolarnie teren budowy od inwestora (program na egzamin ustny).

Kierownik budowy musi prowadzić dokumentację budowy

Beton ognioodporny zdjęcie nr 11
Czym zajmuje się kierownik budowy?

Gdy kierownik budowy sporządzi już plan BIOZ, to musi złożyć do nadzoru budowlanego oświadczenie o przejęciu obowiązków. Do oświadczenia musi być dołączona kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie, stanowiące potwierdzenie przynależności do izby inżynierów budownictwa (promocja 3 w 1). Zgodnie z przepisami budowlanymi obowiązkiem kierownika budowy jest realizacja prac w zgodnie z projektem – dopuszczalne są nieistotne odstępstwa, które zostały zaakceptowane przez projektanta. Materiały stosowane podczas prac budowlanych również muszą być zgodne z cechami określonymi w projekcie.
Kierownik budowy musi prowadzić dokumentację budowy, czyli odnotowywać w dzienniku budowy wszelkie istotne zdarzenia, do których doszło na placu budowy (segregator). Gromadzi b również wszystkie certyfikaty na stosowane materiały oraz protokoły odbiorów. Jego zadaniem jest informowanie inwestora o zakończeniu poszczególnych etapów prac, zwłaszcza w przypadku prac ulegających zakryciu. Ponadto przeprowadza on testy instalacji, a kiedy prace zostaną zakończone, zgłasza inwestorowi, że obiekt jest gotowy do odbioru (opinie). Organizuje on też wytyczenie obiektu i zapewnia bezpieczeństwo pracowników.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Beton ognioodporny zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Beton ognioodporny zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Beton ognioodporny zdjęcie nr 16 Beton ognioodporny zdjęcie nr 17 Beton ognioodporny zdjęcie nr 18
Beton ognioodporny zdjęcie nr 19
Beton ognioodporny zdjęcie nr 20 Beton ognioodporny zdjęcie nr 21 Beton ognioodporny zdjęcie nr 22
Beton ognioodporny zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Beton ognioodporny zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Beton ognioodporny zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Beton ognioodporny zdjęcie nr 32 Beton ognioodporny zdjęcie nr 33 Beton ognioodporny zdjęcie nr 34
Beton ognioodporny zdjęcie nr 35
Beton ognioodporny zdjęcie nr 36 Beton ognioodporny zdjęcie nr 37 Beton ognioodporny zdjęcie nr 38
Beton ognioodporny zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Beton ognioodporny zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Beton ognioodporny zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami