Czynniki chemiczne

Czynniki chemiczne

W technologii ochrony metali przed korozją należy brać pod uwagę szereg czynników fizycznych, chemicznych i meteorologicznych. Przykładowo na technologię ochrony mają wpływ: z czynników fizycznych struktura powierzchni metalu (ma ona duży wpływ na przyczepność powłoki ochronnej), z czynników chemicznych rodzaj substancji agresywnych atakujących metal i pokrycie ochronne (mają one decydujący wpływ na technologię robót zabezpieczających, które powinny być w danych warunkach zastosowane), z czynników meteorologicznych stan pogody (podczas wykonania i wysychania powłok) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dotyczy to również wpływu stanu powierzchni metalu i ukształtowania konstrukcji na korozję i ochronę przed korozją. Inne czynniki będą opisywane w tym rozdziale tylko w przypadku omawiania robót zabezpieczających, przy których muszą one być szczególnie brane pod uwagę. Zadanie stanowi ćwiczenie kontrolne do tego rozdziału. Znajduje się ono. Przez rozwiązanie tego zadania powinniście poszerzyć i pogłębić wasze wiadomości z zakresu przyrody, niezbędne przy realizowaniu ochrony metali przed korozją (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zadanie jest podobne w metodzie do ćwiczenia sprawdzającego. W pierwszej kolumnie tablicy są podane wskazówki lub przepisy mające istotne znaczenie przy wykonywaniu robót przeciwkorozyjnych. Z podanych w drugiej kolumnie odpowiedzi, które mają uzasadnić sens wskazówki, tylko jedna jest pełna i bezbłędna (uprawnienia budowlane). Odpowiedź tę należy zaznaczyć w kolumnie zatytułowanej „Oznaczenie”. W ostatniej kolumnie tablicy są podane miejsca w podręczniku, które należy ponownie przeczytać, gdyby wybór prawidłowej odpowiedzi nastręczał trudności lub budził wątpliwości co do prawidłowości odpowiedzi. Rozwiązanie zadania należy przedłożyć nauczycielowi do korekty (program egzamin ustny).

Przy planowaniu, przygotowaniu i wykonaniu robót przeciwkorozyjnych należy uwzględnić podstawowe czynniki przyrodnicze, mające decydujące znaczenie dla spraw ochrony metali przed korozją. Chodzi tu przede wszystkim o czynniki fizyczne i chemiczne, gdyż zabezpieczane metale oraz materiały stosowane do robót zabezpieczających i wykonane z nich pokrycia reagują fizycznie lub chemicznie ze środowiskiem. Poza tym muszą być uwzględnione czynniki meteorologiczne, szczególnie przy robotach prowadzonych na otwartym powietrzu (opinie o programie).

Najważniejsze czynniki techniczne mające wpływ na wykonanie robót przeciwkorozyjnych są omówione w następnym temacie. We wprowadzeniu do zagadnień ochrony przed korozją wyjaśniono, ze tok robót przeciwkorozyjnych składa się z trzech faz: planowania, przygotowania i wykonania. Kolejność prac w fazach planowania i przygotowania robót. Pokazano, ze punktem wyjściowym pracy w tych fazach jest zawsze określenie zadań techniczno-ekonomicznych, jakie mają spełnić roboty przeciwkorozyjne.

Dla każdego z trzech rodzajów robót przeciwkorozyjnych, dla których poniżej są podane zadania techniczno-ekonomiczne, zestawcie, w sposób przedstawiony w schemacie 22, najważniejsze czynniki techniczne. Gdyby sprawiało wam to trudności, przeczytajcie najpierw ustępy tekstu wymienione na marginesie tej strony pod symbolem niniejszego zadania (segregator aktów prawnych).

Jeśli nie macie jeszcze doświadczenia w pracy zawodowej, może wam sprawiać trudność rozwiązanie zadania ze względu na brak wystarczających wiadomości o rodzajach pokryć ochronnych. Musicie zatem poznać ich budowę, warunki stosowania, jak również ich właściwości. Oglądając zaznajomicie się z najważniejszymi rodzajami pokryć ochronnych (promocja 3 w 1).

Przedstawiono również przeciętną grubość warstw pokrycia w różnych rodzajach pokryć. Jest to szczególnie ważny czynnik dla tych pokryć, których pojedyncze warstwy mają pory i z tego powodu są przepuszczalne dla gazów i cieczy. Dotyczy to szczególnie powłok malarskich i warstw natryskiwanego metalu. Mikropory w powłokach malarskich powstają w wyniku odparowania rozpuszczalnika lub cieczy upłynniającej z wysychającej powłoki.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !