Dachy drewniane

Dachy drewniane

W zależności od rodzajów wiązarów dachowych dzieli się dachy na następujące grupy: krokwiowe, krokwiowo-jętkowe, płatwiowe z jedną, dwiema lub trzema ścianami stolcowymi (stolcami), płatwiowo- kleszczowe, wieszarowe lub wiszące (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy większych rozpiętościach dachu stosuje się ustrój płatwiowo-kleszczowy ze słupkiem pochyłym, którego oś tworzy z osią krokwi kąt prosty, wskutek czego słupek przejmuje prawie całkowicie składową siłę parcia wiatru, prostopadłą do płaszczyzn dachu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Obciążenie pionowe rozkłada się na dwie siły: prostopadłą i równoległą do osi krokwi, przy czym składowa równoległa wywołuje rozpór. Stalowe konstrukcje dachowe odgrywają w budownictwie mieszkaniowym bardzo małą rolę, stosowane są natomiast do krycia hal przemysłowych. Zaletami ich są: mały ciężar własny, stateczność konstrukcji, możliwość wykonania bez względu na porę roku, możliwość wykonania wiązarów o dużej rozpiętości bez podpór środkowych (uprawnienia budowlane).

Stalowa konstrukcja dachowa

Stalowa konstrukcja dachowa nośna składa się zwykle z:
a) wiązarów, które przenoszą obciążenia na ściany lub filary; odstęp między wiązarami może wynosić 4 do 12 m (program egzamin ustny);
b) płatwi leżących na wiązarach i prostopadłych do nich; odstęp między płatwiami (węzłami) wynosi 2 do 4 m;
c) krokwi ułożonych na płatwiach równolegle do wiązarów w odstępach 0,80 do 1,50 m;
d) tężników (inaczej wiatrownic) usztywniających konstrukcję w kierunku prostopadłym do wiązarów;
e) pokrycia dachowego;
f) świetlików i wietrzników umieszczonych w nadbudówkach (opinie o programie).

Nachylenie połaci dachowych zależne jest tylko od rodzaju pokrycia. Istnieje wiele typów dachów prefabrykowanych, przy czym w zależności od nachylenia połaci dachowych rozróżniamy dachy płaskie i dachy strome. Dachy płaskie wykonuje się z prefabrykowanych elementów stropowych, jak belki, płyty, żebra itd. Dachy strome i o większych rozpięto- ściach można wykonać z prefabrykowanych belek stropowych, opartych w górze na belce kalenicowej, w dole zaś na wieńcu ścian zewnętrznych. Belki muszą być zabezpieczone przed możliwością przesuwania się w kierunku na zewnątrz. Na belkach układa się płyty z lekkiego betonu, pokrywane papą asfaltową itp. (segregator aktów prawnych).

Przy bardzo dużych rozpiętościach używa się prefabrykowanych wiązarów dachowych żelbetowych lub stalowych, łączonych na śruby. Niekiedy montuje się lekką konstrukcję, składającą się z pustakowych elementów żelbetowych, które po odpowiednim ułożeniu i uzbrojeniu całości zalewa się płynnym betonem, otrzymując monolityczny wiązar kratowy, półprefabrykowany.

Ostatnio coraz większe zastosowanie mają dachy prefabrykowane, składające się z lekkich wiązarów ceramicznych lub betonowych, wykonanych z małych elementów składanych, połączonych na zaprawę cementową i uzbrojonych stalowymi wkładkami w ten sposób, jak w belkach składanych z małych elementów, stosowanych w stropach. W budynkach z dużych preabrykatów (wielkoblokowych i wielkopłytowych) dachy są wykonywane z elementów wielkopłytowych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !