Definicja remontu w prawie budowlanym

Istnieje wiele różnych pojęć, których można użyć do opisania robót budowlanych, na przykład budowa, przebudowa, konserwacja, modernizacja i renowacja. W związku ze skomplikowaną terminologią często mogą pojawić się problemy dotyczące właściwego opisania prowadzonej inwestycji.

Definicja remontu w prawie budowlanym

Na czym polega remont?

Jest to określenie, które opisuje wszystkie prace budowlane, które mają na celu odtworzenie stanu pierwotnego w danym obiekcie. Oznacza to, że na skutek takich prac nie mogą powstawać żadne nowe elementy konstrukcji, a także wykończenia. Jeśli na przykład inwestycja obejmuje wyburzenie lub wzniesienie nowych ścianek działowych, mamy do czynienia z konserwacją budynku, a nie z remontem. Podobnie jest w przypadku malowaniu ścian, pod warunkiem, że nie przywraca się w ten sposób stanu pierwotnego, który istniał wcześniej. Jeśli prace mają na celu utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym, jest to jedynie konserwacja (promocja 3  w 1).

Co można uznać za remont?

Przykłady prac, które są jedynie konserwacją, to wymiana posadzek, drzwi i okien, płytek, malowanie ścian, pod warunkiem, że nie następuje w ten sposób odtworzenie stanu pierwotnego. Warto o tym pamiętać, ponieważ w takiej sytuacji przeprowadzenie wymienionych robót nie wiąże się z koniecznością dokonania zgłoszenia, ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli prace przywracały poprzedni stan obiektu, a jego budowa wymagała pozwolenia, należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia.

Definicje różnych rodzajów robót budowlanych mogą być bardzo mylące. Orientacja w tym fachowym nazewnictwie często sprawia bardzo duże trudności inwestorom, na przykład zrozumienie różnicy między konserwacją, a modernizacją oraz rozbudową. Znajomość tych terminów ma jednak duże znaczenie, ponieważ są one częścią obowiązujących przepisów, a każdy rodzaj prac jest związany z koniecznością załatwienia innych formalności. Warto o tym pamiętać, ponieważ brak właściwych zezwoleń na prowadzenie prac budowlanych może stać się źródłem poważnych problemów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami