Blog

Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 10
30.05.2018

Definicja remontu w prawie budowlanym

W artykule znajdziesz:

Definicja remontu w prawie budowlanym

Istnieje wiele różnych pojęć, których można użyć do opisania robót budowlanych, na przykład budowa, przebudowa, konserwacja, modernizacja i renowacja. W związku ze skomplikowaną terminologią często mogą pojawić się problemy dotyczące właściwego opisania prowadzonej inwestycji.

Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 11
Definicja remontu w prawie budowlanym

Na czym polega remont?

Jest to określenie, które opisuje wszystkie prace budowlane, które mają na celu odtworzenie stanu pierwotnego w danym obiekcie. Oznacza to, że na skutek takich prac nie mogą powstawać żadne nowe elementy konstrukcji, a także wykończenia. Jeśli na przykład inwestycja obejmuje wyburzenie lub wzniesienie nowych ścianek działowych, mamy do czynienia z konserwacją budynku, a nie z remontem. Podobnie jest w przypadku malowaniu ścian, pod warunkiem, że nie przywraca się w ten sposób stanu pierwotnego, który istniał wcześniej. Jeśli prace mają na celu utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym, jest to jedynie konserwacja (promocja 3  w 1).

Co można uznać za remont?

Przykłady prac, które są jedynie konserwacją, to wymiana posadzek, drzwi i okien, płytek, malowanie ścian, pod warunkiem, że nie następuje w ten sposób odtworzenie stanu pierwotnego. Warto o tym pamiętać, ponieważ w takiej sytuacji przeprowadzenie wymienionych robót nie wiąże się z koniecznością dokonania zgłoszenia, ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli prace przywracały poprzedni stan obiektu, a jego budowa wymagała pozwolenia, należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia.

Definicje różnych rodzajów robót budowlanych mogą być bardzo mylące. Orientacja w tym fachowym nazewnictwie często sprawia bardzo duże trudności inwestorom, na przykład zrozumienie różnicy między konserwacją, a modernizacją oraz rozbudową. Znajomość tych terminów ma jednak duże znaczenie, ponieważ są one częścią obowiązujących przepisów, a każdy rodzaj prac jest związany z koniecznością załatwienia innych formalności. Warto o tym pamiętać, ponieważ brak właściwych zezwoleń na prowadzenie prac budowlanych może stać się źródłem poważnych problemów.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 16 Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 17 Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 18
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 19
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 20 Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 21 Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 22
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 32 Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 33 Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 34
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 35
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 36 Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 37 Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 38
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wstrząsarka wozów zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami