Dlaczego trzeba zatrudnić kierownika budowy?

Przy realizacji wszystkich obiektów budowlanych musi być ustalony kierownik budowy – dotyczy to przede wszystkim obiektów, na które wydane zostało pozwolenie na budowę, a także niektórych obiektów podlegających wyłącznie zgłoszeniu (program na komputer). Oznacza to, że kierownik budowy musi zostać zatrudniony m.in. przy budowie domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania jest ograniczony do działki, na której realizowana jest inwestycja (program na telefon). W takim wypadku nie trzeba uzyskać pozwolenia na budowę, ale konieczne jest spełnienie innych wymogów, a jednym z nich jest ustanowienie kierownika budowy. Dotyczy to również inwestycji związanych z montowaniem instalacji ze zbiornikiem na gaz płynny, których objętość nie przekracza 7m3. Zadaniem takich zbiorników jest zasilanie urządzeń w domu jednorodzinnym (program na egzamin ustny).

Przejęcie obowiązków przez kierownika budowy

Dlaczego trzeba zatrudnić kierownika budowy?

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane także w przypadku budowy sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych, cieplnych czy elektroenergetycznych, których napięcie znamionowe nie przekracza 1kV – jednak w każdym z tych przypadków wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (promocja 3 w 1). Jeśli podczas realizacji inwestycji pojawi się konieczność wykonania robót budowlanych w innych specjalnościach, niż posiada kierownik budowy, konieczne jest zaangażowanie kierownika budowy posiadającego odpowiednią specjalność – obowiązek zatrudnienia kierownika budowy oraz kierowników poszczególnych robót budowlanych zawsze spoczywa na inwestorze (segregator).
Według obowiązującego prawa budowlanego właściwy organ ma uprawnienia do zwolnienia inwestora z konieczności zatrudnienia kierownika budowy, jeśli realizowana inwestycja nie jest skomplikowana lub istnieją inne powody wskazujące na wydanie takiej decyzji. Przejęcie obowiązków przez kierownika budowy odbywa się poprzez pisemne oświadczenie, które dołączane jest do zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych. Jeśli w trakcie budowy dojdzie do zmiany kierownika budowy, to do dokumentacji trzeba dołączyć odpowiednie oświadczenie i dokonać stosownego wpisu w dzienniku budowy (opinie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami