Blog

09.08.2018

Dojścia, wyjścia, przejścia w obiekcie budowlanym

W artykule znajdziesz:

Dojścia, wyjścia, przejścia w obiekcie budowlanym


Uprawnienia budowlane.Różnego rodzaju dojścia, przejścia czy wyjścia to nic innego jak korytarze, którymi możemy się dostać do dźwignic i innych urządzeń technicznych. W takich miejscach nawierzchnia podłogi nie powinna być śliska oraz powinna zostać wykonana z materiału odpornego w wysoką temperaturę.
JAKIE DOJŚCIA, PRZEJŚCIA CZY WYJŚCIA?
Wszystkie dojścia i przejścia powinny mieć, według ogólnie przyjętych norm, wysokość około 1,9 m, usytuowane mają być, na wysokość nie mniejszą niż 2, 5 m od podłogi nad stanowiskiem pracy.
W przypadku podłóg ażurowych ich oczka nie powinny mieć otworów o powierzchni większej niż 1, 700 mm 2. Wszelkiego rodzaju poziome przejścia muszą być zabezpieczone specjalnymi balustradami ochronnymi, wraz z poprzeczkami i krawężnikami.
Według wszelkiego rodzaju norm jako przejścia doskonale sprawdzą się także drabiny i klamry z barierkami ochronnymi. Wtedy są to konstrukcje doskonale dopasowane i na stałe przymocowane do metalowych konstrukcji.
Po zatem ilość dojść i przejść też powinna doskonale zgadzać się z wszelkimi normami technicznymi. Wszystkie ogólne zasady, dotyczące dojść i przejść powinny być stosowane nie tylko jeśli chodzi o budynki stałe ale także i w przypadku budynków tymczasowych lub budynków w czasie budowy.
NAWIERZCHNIA PODŁOGI
Wszystkie warunki techniczne mówią o tym, że nawierzchnie podłogi w budynkach, w których są różnego rodzaju przejścia a z przejść i dojść tych korzystają ludzie, powinny być antypoślizgowe.
Nigdy nie mogą być to powierzchnie, których podłoże spowoduje jakikolwiek niekontrolowany poślizg. Oprócz tego posadzki powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, powinny spełniać wszelkie normy ochrony przed elektrycznością statyczną.
Te wszystkie obwarowania co do przejść, dojść czy wyjść oraz warunki, jakiego rodzaju powinna być podłoga są zawarte w prawie budowlanym i mają swoje prawne zasady.
Budowane według ścisłych i określonych reguł są tworzone według wszelkich norm prawa budowlanego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami