Blog

Powietrzne materiały zdjęcie nr 10
30.03.2021

Domieszki wodoodpychające

W artykule znajdziesz:

Domieszki wodoodpychające

Powietrzne materiały zdjęcie nr 11
Domieszki wodoodpychające

Plastibet S jest krajową domieszką uszczelniającą, bazującą na kombinowanym działaniu wypełnienia porów betonu przy jednoczesnym działaniu lekko uplastyczniającym, a więc powodującym uszczelnienie betonu dzięki redukcji ilości wody (program uprawnienia budowlane na komputer). Dozowany w ilości 4% nie wywiera istotnego wpływu na warunki wiązania cementu i wytrzymałość betonu, polepszając jego wodoszczelność Hydrobet obok składników wypełniających pory i uplastyczniających zawiera też zaadsorbowane substancje hydrofobowe, które napowietrzają lekko beton.

Pozwala on - przy dozowaniu w ilości 1,5% uzyskać polepszenie wodoszczelności betonu przy jednoczesnym nieznacznym obniżeniu jego nasiąkliwości. Do zagranicznych preparatów o dużym działaniu uszczelniającym zaliczane bywają preparaty: szwajcarski Sika 1, niemieckie Tricosal Normal D, Ceresit-Sperrbetonpulver, angielski Melittol i inne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zdawałoby się, że wszystkie środki uszczelniające powinny obniżać również nasiąkliwość betonu. Tak jednak nie jest.

Widzieliśmy to już na przykładzie chlorku wapniowego. Potwierdziły to również doświadczenia amerykańskie, w których się nawet okazało, że niektóre środki zmniejszające przepuszczalność zwiększały nasiąkliwość. Dlatego opracowano specjalne domieszka przeciw nasiąkliwości i kapilarnemu podciąganiu wody. W skład tych preparatów wchodzą głównie mydła alkaliczne lub zicmnoalkaliczne, kleje, emulsje olejów z domieszką koloidów białkowych.

Obciążnikiem lub dodatkiem tu być również inne związki organiczne lub nieorganiczne jak gips, wapno gaszone, talk, siarczan barowy itp.
Mydła alkaliczne są to związki sodu, potasu lub amonu z kwasem tłuszczowym. Szare mydło jest znanym artykułem rynkowym (uprawnienia budowlane). Jest to mydło potasowe, łatwo rozpuszczalne w wodzie, tworzące na skutek reakcji chemicznej pomiędzy kwasami tłuszczowymi z mydła a wapnem z betonu nierozpuszczalne mydło wapniowe, zasklepiające pory. Jest to jeden z najdawniej stosowanych środków tego typu. Mydło dodawane jest do betonu przez rozpuszczenie w wodzie zarobowej w ilości do 1,5%.

Mocniejsze roztwory

Mocniejsze roztwory poważnie zmniejszają wytrzymałość betonu, np. już dodatek 2-5% obniża wytrzymałość betonu w granicach 10-50%, a ciężar objętościowy betonu zmniejsza się v/ sposób wyraźnie uchwytny. Beton zawierający mydło powinien powoli wysychać (program egzamin ustny). Jest to środek dość skuteczny przeciw wodzie kapilarnej, natomiast nieskuteczny, a nawet szkodliwy przeciw wodzie pod ciśnieniem.

Ponieważ w rezultacie reakcji chemicznej pomiędzy szarym mydłem a wapnem z betonu tworzy się wolny wodorotlenek potasowy (przy mydłach twardych - wodorotlenek sodowy) szkodliwy dla masy cementowej i mogący powodować wykwity, zaleca się stosowanie raczej mydeł amonowych, przy których wytwarza się amoniak, substancja lotna, a przy tym dla masy cementowej nieszkodliwa (opinie o programie).
Wyniki badań, przeprowadzonych nad stosowaniem szarego mydła i innych dodatków wodoodpychających przez M. Gruener i S. Bastiana tłuszczowym w postaci proszków lub past. Z powodu trudnej rozpuszczalności w wodzie nie powodują wykwitów. Określa się je zwykle jako domieszki chemicznie obojętne, nie reagujące ze składnikami uwadniającego się cementu, n rolą ich ma być wypełnienie porów oraz pewne działanie hydrofobowe (segregator aktów prawnych).

Ściślej byłoby powiedzieć, że jednak chemicznie reagują, choć znacznie wolniej, a charakter reakcji w odrębnym środowisku alkalicznym jest przede wszystkim hydrolizą. Stosowanie mydła jako domieszki sproszkowanej nie przedstawia większych trudności, gdyż może być ona dobrze wymieszana z suchymi składnikami betonu. Pasty natomiast dodawane są do wody zarobowej i tworzą zawiesinę, która musi być bardzo równomiernie rozprowadzona, gdyż większe lokalne zagęszczenia pasty w betonie powodują osłabienie wytrzymałości betonu, a miejsca o słabym zagęszczeniu będą przepuszczalne.

Mają one szereg cech dodatnich. Pod wpływem ich działania powstają białczany wapniowe, uszczelniające i hydrofobizujące ścianki porów. Domieszki tego typu dają się łatwo rozrobić równomiernie z wodą zarobową i nie powodują spadku wytrzymałości oraz wykwitów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Powietrzne materiały zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Powietrzne materiały zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Powietrzne materiały zdjęcie nr 16 Powietrzne materiały zdjęcie nr 17 Powietrzne materiały zdjęcie nr 18
Powietrzne materiały zdjęcie nr 19
Powietrzne materiały zdjęcie nr 20 Powietrzne materiały zdjęcie nr 21 Powietrzne materiały zdjęcie nr 22
Powietrzne materiały zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powietrzne materiały zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powietrzne materiały zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Powietrzne materiały zdjęcie nr 32 Powietrzne materiały zdjęcie nr 33 Powietrzne materiały zdjęcie nr 34
Powietrzne materiały zdjęcie nr 35
Powietrzne materiały zdjęcie nr 36 Powietrzne materiały zdjęcie nr 37 Powietrzne materiały zdjęcie nr 38
Powietrzne materiały zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powietrzne materiały zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powietrzne materiały zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami