Domieszki wodoodpychające

Domieszki wodoodpychające

Plastibet S jest krajową domieszką uszczelniającą, bazującą na kombinowanym działaniu wypełnienia porów betonu przy jednoczesnym działaniu lekko uplastyczniającym, a więc powodującym uszczelnienie betonu dzięki redukcji ilości wody (program uprawnienia budowlane na komputer). Dozowany w ilości 4% nie wywiera istotnego wpływu na warunki wiązania cementu i wytrzymałość betonu, polepszając jego wodoszczelność Hydrobet obok składników wypełniających pory i uplastyczniających zawiera też zaadsorbowane substancje hydrofobowe, które napowietrzają lekko beton.

Pozwala on - przy dozowaniu w ilości 1,5% uzyskać polepszenie wodoszczelności betonu przy jednoczesnym nieznacznym obniżeniu jego nasiąkliwości. Do zagranicznych preparatów o dużym działaniu uszczelniającym zaliczane bywają preparaty: szwajcarski Sika 1, niemieckie Tricosal Normal D, Ceresit-Sperrbetonpulver, angielski Melittol i inne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zdawałoby się, że wszystkie środki uszczelniające powinny obniżać również nasiąkliwość betonu. Tak jednak nie jest.

Widzieliśmy to już na przykładzie chlorku wapniowego. Potwierdziły to również doświadczenia amerykańskie, w których się nawet okazało, że niektóre środki zmniejszające przepuszczalność zwiększały nasiąkliwość. Dlatego opracowano specjalne domieszka przeciw nasiąkliwości i kapilarnemu podciąganiu wody. W skład tych preparatów wchodzą głównie mydła alkaliczne lub zicmnoalkaliczne, kleje, emulsje olejów z domieszką koloidów białkowych.

Obciążnikiem lub dodatkiem tu być również inne związki organiczne lub nieorganiczne jak gips, wapno gaszone, talk, siarczan barowy itp.
Mydła alkaliczne są to związki sodu, potasu lub amonu z kwasem tłuszczowym. Szare mydło jest znanym artykułem rynkowym (uprawnienia budowlane). Jest to mydło potasowe, łatwo rozpuszczalne w wodzie, tworzące na skutek reakcji chemicznej pomiędzy kwasami tłuszczowymi z mydła a wapnem z betonu nierozpuszczalne mydło wapniowe, zasklepiające pory. Jest to jeden z najdawniej stosowanych środków tego typu. Mydło dodawane jest do betonu przez rozpuszczenie w wodzie zarobowej w ilości do 1,5%.

Mocniejsze roztwory

Mocniejsze roztwory poważnie zmniejszają wytrzymałość betonu, np. już dodatek 2-5% obniża wytrzymałość betonu w granicach 10-50%, a ciężar objętościowy betonu zmniejsza się v/ sposób wyraźnie uchwytny. Beton zawierający mydło powinien powoli wysychać (program egzamin ustny). Jest to środek dość skuteczny przeciw wodzie kapilarnej, natomiast nieskuteczny, a nawet szkodliwy przeciw wodzie pod ciśnieniem.

Ponieważ w rezultacie reakcji chemicznej pomiędzy szarym mydłem a wapnem z betonu tworzy się wolny wodorotlenek potasowy (przy mydłach twardych - wodorotlenek sodowy) szkodliwy dla masy cementowej i mogący powodować wykwity, zaleca się stosowanie raczej mydeł amonowych, przy których wytwarza się amoniak, substancja lotna, a przy tym dla masy cementowej nieszkodliwa (opinie o programie).
Wyniki badań, przeprowadzonych nad stosowaniem szarego mydła i innych dodatków wodoodpychających przez M. Gruener i S. Bastiana tłuszczowym w postaci proszków lub past. Z powodu trudnej rozpuszczalności w wodzie nie powodują wykwitów. Określa się je zwykle jako domieszki chemicznie obojętne, nie reagujące ze składnikami uwadniającego się cementu, n rolą ich ma być wypełnienie porów oraz pewne działanie hydrofobowe (segregator aktów prawnych).

Ściślej byłoby powiedzieć, że jednak chemicznie reagują, choć znacznie wolniej, a charakter reakcji w odrębnym środowisku alkalicznym jest przede wszystkim hydrolizą. Stosowanie mydła jako domieszki sproszkowanej nie przedstawia większych trudności, gdyż może być ona dobrze wymieszana z suchymi składnikami betonu. Pasty natomiast dodawane są do wody zarobowej i tworzą zawiesinę, która musi być bardzo równomiernie rozprowadzona, gdyż większe lokalne zagęszczenia pasty w betonie powodują osłabienie wytrzymałości betonu, a miejsca o słabym zagęszczeniu będą przepuszczalne.

Mają one szereg cech dodatnich. Pod wpływem ich działania powstają białczany wapniowe, uszczelniające i hydrofobizujące ścianki porów. Domieszki tego typu dają się łatwo rozrobić równomiernie z wodą zarobową i nie powodują spadku wytrzymałości oraz wykwitów (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !