Wniosek o nadanie uprawnień – jak wygląda?

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych musi być przygotowany zgodnie z zapisami znajdującymi się w Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). W dokumencie należy sprecyzować, kto składa wniosek. Wymagane dane osobowe kandydata na uprawnienia budowlane to:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania, łącznie z kodem pocztowym – wynika to z faktu, że każda okręgowa izba inżynierów budownictwa obsługuje wyłącznie konkretny region, najczęściej pokrywający się z województwem, stąd też adres wpisany we wniosku musi odpowiadać rejonowi, który obsługuje dana izba inżynierów budownictwa,
• telefon komórkowy – jest niezbędny, jeśli pojawi się konieczność szybkiego kontaktu z kandydatem (program na telefon),
• data i miejsce urodzenia składającego wniosek,
• posiadany tytuł zawodowy, np. inżynier bądź technik – magister to wyłącznie tytuł naukowy (program na egzamin ustny).

Termin składania wniosków

Wniosek o nadanie uprawnień – jak wygląda?

Informacja, która koniecznie musi znaleźć się we wniosku, to wybrana specjalność uprawnień budowlanych, o jaką ubiega się kandydat. Może to być m.in. specjalność inżynieryjna mostowa, instalacyjna sanitarna, konstrukcyjno-budowlana bądź architektoniczna. Ponadto wymagane jest określenie czy uprawnienia mają być wydane w zakresie ograniczonym, czy może bez ograniczeń. Trzeba też pamiętać o tym, że możliwości zdobycia poszczególnych uprawnień oraz określonego zakresu związane są bezpośrednio z posiadanym wykształcenie oraz odbytą praktyką (promocja 3 w 1). Po wypełnieniu wniosku, trzeba go czytelnie podpisać, a następnie złożyć razem z niezbędnymi załącznikami.
Wniosek składa się w jednostce Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która jest właściwa miejscowo dla miejsca zamieszkania kandydata (segregator). W czasie składania wniosku wymagane jest okazanie do wglądu dowodu osobistego. Termin składania wniosków zawsze określany jest przez poszczególne jednostki Izby Inżynierów Budownictwa. Przed złożeniem wniosku należy koniecznie sprawdzić ten termin na stronie internetowej lub zadzwonić do swojej izby, ponieważ daty te są różne dla poszczególnych jednostek (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !