Doniesienie szkieletu zbrojenia

Doniesienie szkieletu zbrojenia

Przy produkcji belek DMS stosuje się zbrojenie, gdyż są to elementy żelbetowe. Toteż pracę zaczyna się od doniesienia właściwego zbrojenia do miejsca pracy (program uprawnienia budowlane na komputer). Przygotowując sobie stanowisko robocze betoniarz powinien starać się o to, aby typ i wymiary belki, które ma produkować w następnym dniu roboczym, były możliwie podobne, co upraszcza pracę i zapewnia jej ciągłość.

Doniesienie szkieletu zbrojenia do miejsca pracy nie powinno przekraczać odległości 15 m. Po przygotowaniu szkieletów należy formę wysmarować. Na przygotowanym podkładzie ustawia się szkielet, po czym dopiero składa się formę, pamiętając, że zastawki na końcach formy powinny być tak uregulowane, aby zachowana była przepisowa długość belki oraz zabezpieczona otulina zbrojenia. Złożoną formę wraz z ułożonym w niej zbrojeniem, w razie pracy wibratorami przyczepnymi, ustawia się na klockach, a w przypadku formowania na stołach wibracyjnych dostarcza się na stoły dźwigiem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Tu należy sprawdzić ułożenie zbrojenia i w razie konieczności podnieść je, aby pręty dolne w podstawie belki miały odpowiednie otulenie. Dopiero po sprawdzeniu zbrojenia umocowujemy formę na stole wibracyjnym i napełniamy ją mieszanką betonową; następnie włączamy wibratory i w miarę wibrowania i osiadania betonu dopełniamy formę. Po zawibrowaniu wyłączamy wibratory i zacieramy górną widoczną powierzchnię świeżego elementu; formę wraz z zawibrowanym elementem podnosimy dźwigiem i przenosimy na miejsce wstępnego dojrzewania, które powinno znajdować się w odległości nie większej niż 50 m (uprawnienia budowlane).
Po wy poziomowaniu podkładów dojrzewalni belki rozformowujemy, sprawdzamy jakość wykonania i znakujemy.

Normy czasu w godzinach potrzebne do wykonania 1 m belki oraz należność w zł za wykonanie. Normy te i ceny są różne w zależności od wymiarów belki, jak też od sposobu wykonania. Przy układaniu belek na miejscu dojrzewania do wysokości
4 warstw normy czasu i stawki jednostkowe należy pomnożyć przez współczynnik 1,15 (program egzamin ustny).

Element na stole wibracyjnym

Nadproże „L 22” jest elementem żelbetowym prefabrykowanym z betonu żwirowego wibrowanego o przekroju w kształcie litery „L”, wysokości 0,22 m. Krawędzie nadproża mogą być ostre, ścięte lub zaokrąglone, a wielkość skosu lub promienia zaokrąglenia nie może przekraczać 5 milimetrów.
Nadproża wykonuje się w formach pojedynczych lub bateryjnych, jednolitych lub składanych.
Nadproże służy do przesklepiania otworów drzwiowych lub okiennych, zastępując znane na budowie sklepienie „Kleina” (opinie o programie).

Podobnie jak belki DMS nadproża okienne produkuje się w dwojaki sposób: na stole wibracyjnym pojedynczym o wymiarze 1×2 m lub w formie bateryjnej poczwórnej wibratorami przyczepnymi w sposób identyczny jak przy produkcji belki DMS.
Element na stole wibracyjnym wykonuje się w formie odwracalnej, tzn. dolną częścią, czyli podstawą ku górze; po zabetonowaniu formę przechylamy i element wysuwamy z formy na przygotowany podkład, który następnie bądź ręcznie, bądź też za pomocą dźwigu przenosimy wraz z elementem na miejsce wstępnego dojrzewania.

Urządzenie stanowiska roboczego powinno wyglądać jak przy stanowisku produkcyjnym belki DMS; to samo dotyczy czystości oraz pielęgnacji narzędzi i sprzętu (segregator aktów prawnych).
Do zakresu obowiązków grupy zatrudnionej przy produkcji nadproży należy: doniesienie szkieletu zbrojenia z odległości do 15 m i ułożenie go na podkładzie lub bezpośrednio w formie, którą uprzednio należy wysmarować i złożyć; po sprawdzeniu ułożenia szkieletu grupa robocza przystępuje do wypełnienia formy masą betonową, włącza wibrator i w miarę osiadania betonu dopełnia formę.

Po zawibrowaniu i wyłączeniu wibratorów oraz po zatarciu powierzchni element wraz z formą należy odtransportować na miejsce wstępnego dojrzewania i tam rozformować. Po sprawdzeniu jakości wykonanego elementu należy go oznakować. Nadproża należy układać do wysokości 4 warstw (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami