Drewniane konstrukcje nośne

Drewniane konstrukcje nośne

Aktywny twórczy udział architektów w tej nowo utworzonej gałęzi przemysłu budowlanego nie ogranicza się do opracowania oryginalnych propozycji projektowych i udoskonalenia typowych elementów i konstrukcji. Jest on również niezbędny w przygotowaniu katalogu zunifikowanych wyrobów, poradników nieodzownych dla projektowania oraz w pracach zmierzających do udoskonalenia wykazu, asortymentu i jakości masowej produkcji przemysłowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Drewniane konstrukcje nośne ustępują konstrukcjom żelbetowym i kamiennym pod względem ogniotrwalości i niektórych innych wskaźników (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jednak tam, gdzie drewno jest tanim materiałem miejscowym, a właściwości materiału i wyrobów z niego odpowiadają eksploatacyjno-technicznym wymaganiom dla konstrukcji budynków, stosowanie drewna jako podstawowego materiału konstrukcyjnego jest pod względem ekonomicznym bardzo wygodne. Wśród architektów pokutują mylne opinie o nie- trwałości konstrukcji drewnianych (uprawnienia budowlane). Pierwszą obalają wiekowe okresy eksploatacji licznych drewnianych budowli i elementów budynków (Preobrażeńska cerkiew w m. Kiży została wybudowana w 1714 r., a konstrukcja drewniana iglicy Admiralicji będzie miała wkrótce 250 lat), drugą - liczne badania i pożary, które wykazały, że pod względem ogniotrwalości masywne konstrukcje drewniane górują nad nieosłoniętymi konstrukcjami metalowymi (program egzamin ustny).

Coroczny naturalny przyrost drewna

Zapas drewna na pniu wynosi ok. 80 mld m3, czyli ok. 1/3 światowych zapasów. Coroczny jego wywóz z lasu wynosi obecnie ok. 400 min m3, z których przygotowuje się ok. 350 min m3 drewna użytkowego, tj. 175 min t drewna w suchej masie. Przewyższa to w trójnasób objętość prefabrykowanych wyrobów żelbetowych i ok. 1,5 raza (wg masy) objętość walcowanych wyrobów stalowych. Uwzględniając, że coroczny naturalny przyrost drewna wynosi 870 min m3, można uważać, że Związek Radziecki rozporządza olbrzymią bazą surowcową, do której należy jeszcze dodać ok. 120 min m3 odpadów, powstających na różnych etapach przerobu drewna. I bez względu na to, trzeba przyznać, że do niedawna poświęcano zbyt mało uwagi konstrukcjom drewnianym i ich stosowaniu w budownictwie inwestycyjnym (opinie o programie). A tymczasem wielowiekowe doświadczenie w stosowaniu tego tradycyjnego materiału konstrukcyjnego przyczyniło się do stworzenia mnóstwa efektywnych konstrukcji, wyróżniających się wysoką zdolnością nośną, niezawodnością oraz doskonałością inżynieryjnego rozwiązania i formy architektonicznej (segregator aktów prawnych).

Wykaz współczesnych wyrobów i konstrukcji drewnianych, obejmujący dziesiątki rodzajów produktów przemysłowego wytwarzania (belki, ramy, kratownice, łuki, elementy kopuł i stropów, przegród i pokryć; płyty ścienne, wyroby stolarskie, różne elementy prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego itp.) ostatnio szybko się uzupełnia. Szczególnie szybko rozwija się produkcja wyrobów z odpadów przerobu drewna (płyty pilśniowe i wiórowe, fibrolit, arbolit i in.) oraz klejonych drewnianych i sklejkowych konstrukcji. W USA ilość klejonych konstrukcji drewnianych wytwarzanych na początku lat pięćdziesiątych podwajała się co dwa lata, a następnie w ciągu takiego samego czasu zwiększała się 3-krotnie, a w 1970 r. osiągnęła 590 tys. m3, nie licząc produkcji sklejki i innych rodzajów klejonych materiałów (promocja 3 w 1).

Produkcja nowoczesnych konstrukcji i wyrobów z drewna powinna szybko rozwinąć się i ulec istotnym zmianom jakościowym. Przede wszystkim dotyczy to tworzenia i przyspieszonego rozwoju nowej gałęzi przemysłu budowlanego i dostawy przemysłowych konstrukcji klejonych. Zostanie zorganizowana fabryczna produkcja klejonych ram drewnianych i belek o rozpiętości 12-18 m, kratownic o rozpiętości do 36 m i łuków o rozpiętości do 60 m. Znaczny rozwój uzyskała produkcja sklejkowych belek i płyt, metalowo-drewnianych kratownic, warstwowych, przestrzennych i innych konstrukcji ze zmodyfikowanego drewna. Kilka razy wzrośnie produkcja i stosowanie sklejki, płyt wiórowych i twardych pilśniowych, termoizolacyjnych materiałów z odpadów drewna, elementów drzwiowych i okiennych w budownictwie. Dalszy cel to całkowicie prefabrykowane drewniane budownictwo mieszkaniowe.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !