Drewno iglaste

Drewno iglaste

W warunkach polskich podstawowym surowcem do wyrobu celulozy jest drewno świerkowe, jodłowe i sosnowe, określane mianem papierówki. Roczna produkcja papierówki wynosi w Polsce okrągło 2 miliony m3 Prócz tego przerabia się na celulozę nieznaczne ilości papierówki osikowej. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona produkcja celulozy z drewna bukowego, surowcem perspektywicznym jest drewno topolowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Drewno przeznaczone do produkcji celulozy i ścieru powinno być zdrowe, gdyż od tego zależy wydajność i jakość produktu. W próbach doświadczalnych wykonanych przed rokiem 1939 w laboratorium badawczym włocławskiej fabryki celuloyz pod kierunkiem dr J. Marchlewskiej Szrajerowej zdrowe drewno świerkowe z północno-wschodnich terenów Polski wykazało wydajność 60,08%, analogiczne drewno ze śladami zgnilizny 54,03%. Zmniejszenie udziału celulozy tłumaczy się rozkładową działalnością grzybów. Zawartość celulozy wzrasta z wiekiem drzewa (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Do produkcji celulozy najlepiej nadaje się drewno liczące 40—60 lat; dla świerka optimum wynosi 60 lat.

Drewno z drzew starszych zawiera zbyt wiele części zdrewniałych i daje włókna kruche, bardziej twarde i źle spilśniające się.
Drewno iglaste zawiera więcej celulozy niż drewno liściaste, również długość włókna celulozowego w drewnie iglastym jest większa niż w drewnie liściastym. Do niedawna uważano, że decydujący wpływ na wytrzymałość celulozy wywiera długość włókien, że najlepszym surowcem celulozowym jest drewno o największej długości włókien. W myśl nowszych badań od długości włókien zależy jedynie wytrzymałość na zerwanie, nie zależą natomiast inne własności wytrzymałościowe (uprawnienia budowlane).

Czynnikiem decydującym jest grubość włókien oraz stosunek długości włókna do średnicy jego przekroju (smukłość włókna); im wyższy ten stosunek i im cieńsze
ściany włókna, tym większa powierzchnia spilśniania i sklejania, co powoduje wzrost wytrzymałości celulozy i papieru. Pod tym względem na pierwsze miejsce wysuwa się świerk, zbliżają się do niego osika i topola (cienkie błony komórkowe); natomiast drewno buka o grubościennych włóknach ma małą plastyczność i jest gorszym surowcem papierniczym niż topole (program egzamin ustny).

Morfologiczna postać

Morfologiczna postać i wymiary włókien mają znaczenie w papiernictwie. Chemiczny przerób celulozy oparty jest na jej rozpuszczaniu i dalszym przerobie na materiały włókiennicze lub masy plastyczne. Budowa, kształt i wymiary włókien tracą tu swoje znaczenie, wymagana jest natomiast duża czystość celulozy, gdyż lignina, hemicelulozy i inne składniki utrudniają przerób chemiczny.
Zawartość celulozy zależy od gatunku drewna, a w ramach tego samego gatunku od ciężaru właściwego drewna (opinie o programie).

Wąskosłoiste drewno iglaste ma większy ciężar właściwy niż drewno o większej szerokości słojów; w parze z tym idzie większa wydajność celulozy i dlatego wąskosłoiste drewno iglaste (zwłaszcza świerkowe) jest cenione jako doborowy surowiec celulozowy. Dla przemysłu celulozowego decydujące znaczenie ma nie objętość drewna, lecz ilość suchego drewna znajdująca się w jednostce objętości, od niej bowiem zależy wydajność materiałowa. Przy takich założeniach dużą rolę odgrywa względny ciężar właściwy. Jest to stosunek ciężaru drewna w stanie całkowicie suchym do objętości drewna o wilgotności powyżej punktu nasycenia włókien.
Względny ciężar właściwy określa liczbę kG całkowicie suchego drewna przypadającą na 1 m:i objętości drewna przy jego największym spęcznieniu (Vmax), a więc przy wilgotności powyżej punktu nasycenia włókien (segregator aktów prawnych).

Wydajność celulozy z określonej objętości drewna jest w przybliżeniu proporcjonalna do ciężaru suchego drewna. Zależność między zawartością celulozy a ciężarem właściwym drewna uwydatniają liczby.
Zawartość celulozy zależy także od siedliska i warunków wzrostu.

Tabela ta została opracowana w laboratorium badawczym włocławskiej fabryki celulozy pod kierunkiem J. Marchlewskiej-Szrajerowej; celulozę oznaczono metodą Cross-Bevana, przy przeliczeniach założono, że 1 m3 = = 1,135 mp (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !