Drewno napięciowe

Drewno napięciowe

Pomiar twardzicy w drewnie okrągłym przeprowadza się na przekroju poprzecznym, określając procentowy udział drewna twardzicowego; w tarcicy odnosi się szerokość pasm drewna twardzicowego do szerokości i grubości sortymentu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Drewno napięciowe (ciągliwe). Stanowi ono swoistą formę drewna reakcyjnego u gatunków liściastych. Najczęściej spotyka się je u gatunków rozpierzchłonaczyniowych, przede wszystkim u topoli i buka, stwierdzono jednak również jego występowanie u gatunków pierścienio- wonaczyniowych (u jesionu).
Drewno napięciowe obejmuje zazwyczaj mniej lub więcej regularnie zarysowaną strefę, położoną po jednej stronie przekroju poprzecznego drzewa i na ogół rozciąga się od odziomka aż po wierzchołek (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Występuje ono w drzewach pochylonych lub krzywych oraz w drzewach o nieregularnie wykształconej koronie; w takich warunkach środek ciężkości drzewa jest przesunięty w płaszczyźnie poziomej w stosunku do środka podstawy pnia. Jayme stwierdził u szybko rosnących odmian topoli
częste występowanie drewna napięciowego, bez udziału żadnego z wymienionych czynników. Przypisuje on to wpływowi naprężeń rozciągających, powstających w komórkach miazgi twórczej wskutek szybkiego wzrostu.
Drewno napięciowe nie odróżnia się wyraźnie swymi cechami makroskopowymi od drewna normalnego (uprawnienia budowlane).

W stanie wilgotnym może ono być nieco jaśniejsze lub ciemniejsze od drewna normalnego i może wykazywać srebrzysty połysk, nie stanowi to jednak reguły; po wyschnięciu
różnice te prawie zupełnie zanikają. Charakterystyczną cechę stanowi fakt, ze drewno napięciowe przy piłowaniu daje powierzchnię szorstko-włóknistą.
Występowanie drewna napięciowego można stwierdzić w konkretny sposób za pomocą badania mikroskopowego lub reakcji barwnych (program egzamin ustny).

Obszerne badania porównawcze

W drewnie napięciowym, tak samo jak w twardzicowym, następuje powiększenie szerokości słojów wskutek silnego zwiększenia przyrostu drewna późnego. Błony komórkowe włókien drzewnych są silnie zgrubiałe i mają wybitnie rozwiniętą wewnętrzną warstwę błony wtórnej, która zazwyczaj jest słabo związana z pozostałymi warstwami. Składa się ona wyłącznie z celulozy i ma charakter żelatynowaty (opinie o programie).

Pod działaniem chlor-cynk-jodu zewnętrzne, zdrewniałe warstwy błony komórkowej barwią się na żółto, podczas gdy zgrubiała warstwa wewnętrzna przybiera barwę niebieskofioletową. Pod działaniem floroglucyny błony zewnętrzne (zdrewniałe) barwią się na czerwono a wewnętrzna warstwa celulozowa pozostaje biała. Według Miincha i Trendelenburga układ micel i fibryl w wewnętrznej warstwie błony wtórnej jest prawie równoległy do podłużnej osi włókna, co wyraźnie odbiega od ich normalnego, spiralnego układu, o kącie nachylenia do osi podłużnej zbliżonym do 40 (segregator aktów prawnych).

Obszerne badania porównawcze nad budową anatomiczną bukowego drewna normalnego i napięciowego przeprowadzili z inicjatywy Katedry Mechanicznej Technologii Drewna SGGW - A. Wałek-Czernecka i M. Smoliński (1954). Stwierdzili oni, że drewno napięciowe u buka występuje w wiosennej części słoja rocznego (w drewnie wczesnym). Włókna drewna napięciowego mogą być rozsiane w postaci niewielkich zgrupowań w różnych częściach obwodu słoja lub też grupują się w dużych skupieniach w większej liczbie słojów na tej stronie przekroju poprzecznego, która wykazuje większą szerokość słojów. Liczba naczyń w zawierającej drewno napięciowe szerokiej części słojów jest wyraźnie mniejsza niż w drewnie normalnym; przeciętna liczba naczyń w drewnie normalnym wynosi 120 na 1 mm2, a w drewnie napięciowym jedynie 98 na 1 mm2 (promocja 3 w 1).

Przeciętna długość włókien w drewnie napięciowym wynosi 1,19 mm, szerokość zaś 18,32 (Ł; te same wymiary włókien normalnego drewna bukowego wynoszą odpowiednio 1,1 mm i 19,64u. W związku z odmienną strukturą włókien drewna napięciowego jego własności fizyczne i mechaniczne różnią się od własności drewna normalnego; zagadnienie to badali: Pieriełygin, Jayme, Miinch, Giordano i inni.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !