Blog

14.11.2022

Drgania elementów sprężystych

W artykule znajdziesz:

Drgania elementów sprężystych

Drgania elementów sprężystych (np. struny fortepianu czy skrzypiec, albo szybko obracającej się pary kół zębatych) są emitowane w powietrze. Występują one przeważnie w postaci drgań akustycznych słyszalnych i są odbierane przez człowieka przede wszystkim przez narząd słuchu. Narząd ten ma własności analizatora o dużej selektywności, co umożliwia rozróżnianie poszczególnych składników odbieranych sygnałów dźwiękowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Drgania akustyczne słyszalne są zawarte w zakresie częstotliwości od ok. 16 do 16 000 Hz. Na podstawie pomiarów można jednak stwierdzić, że drgania wytwarzane przez niektóre instrumenty muzyczne, jak również drgania występujące podczas niektórych procesów produkcyjnych, mają częstotliwości większe. Drgania takie, nazywane drganiami ultradźwiękowymi, znajdują również coraz większe zastosowanie w technice. Przy dużych natężeniach mogą one nawet nie być odczuwane, a mimo to oddziaływać szkodliwie na niektóre wewnętrzne narządy człowieka. Zniszczenie zdolności odczuwania drgań ogranicza możliwości poznawcze człowieka, zuboża jego świat wewnętrzny, a więc jest pewnego rodzaju kalectwem. Specjalnie daje się to odczuć w dziedzinie drgań akustycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Doświadczony robotnik słuchem ocenia prawidłowość pracy poszczególnych elementów maszyny lub zespołu maszyn, które obsługuje, a charakterystyczne dźwięki docierające do niego z różnych części pomieszczenia stanowią jeden z elementów otaczającego go środowiska, pozwalając w każdej chwili na ocenę bieżącej sytuacji i ostrzegając przed grożącym niebezpieczeństwem (uprawnienia budowlane). Człowiek głuchy nie tylko traci możność ustnego porozumiewania się z innymi, nie tylko jest narażony na wypadki wskutek tego, że nie słyszy sygnałów (naturalnych i sztucznych), które go ostrzegają o grożącym niebezpieczeństwie, ale jest stale pozbawiony odczuwania słuchem życia, które go otacza, m. in. nie słyszy także śpiewu ani muzyki. Spośród bodźców fizycznych, które oddziałują na człowieka podczas pracy, drgania, a w szczególności drgania akustyczne słyszalne mają specjalny charakter (program egzamin ustny).

Fale dźwiękowe

Jak widać z rysunku, narząd słuchu składa się z .trzech zasadniczych części, a mianowicie ucha zewnętrznego, ucha środkowego i ucha wewnętrznego. Fale dźwiękowe rozchodzące się w powietrzu wchodzą do przewodu usznego w uchu zewnętrznym. Fale dotyczy to głównie tonów wysokich, powyżej 5000 Hz są zbierane, wzmacniane i odbijane w stronę tego przewodu przez małżowinę uszną (opinie o programie). Stanowi ona swego rodzaju osłonę od fal przychodzących z tyłu głowy i w związku z tym ułatwia określenie kierunku przychodzenia tych fal. Przewód uszny ma długość ok. 2,5 cm i średnicę ok. 0,5 cm. Ponieważ do przedniej jego ścianki przylega wyrostek stawowy żuchwy, ruchy szczęki powodują okresowe zmiany przekroju tego przewodu, co jest nie bez znaczenia przy stosowaniu przeciwhałasowych wkładek do uszu.

Przewód uszny zachowuje się podobnie jak silnie tłumiony rezonator o częstotliwości drgań własnych ok. 4000 Hz. Jest on zakończony bębenkiem z cienkiej błonki o grubości ok. 0,1 mm. Błonka ta jest pobudzana do drgań drganiami słupka powietrza znajdującego się w przewodzie usznym (segregator aktów prawnych). Ponieważ dźwięki o składowych poniżej 800 Hz są przez bębenek silnie odbijane, a powyżej 4000 Hz bębenek jest stosunkowo mniej podatny na ciśnienie akustyczne, najmniejszym zniekształceniom ulegają składowe w zakresie 800-4-4000 Hz. Dla tego zakresu częstotliwości czułość słuchu jest największa. Jest to zakres decydujący o zrozumiałości mowy przez człowieka.

Drgania bębenka przenoszą się do ucha środkowego pobudzając do drgań trzy kostki tzw. młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Stanowią one układ dźwigni zmniejszających amplitudę przenoszonych drgań ok. 50-60 razy. Bębenek oraz wymieniony układ kostek zamienia energię fal dźwiękowych na energię mechaniczną i, przy udziale mięśni, dostosowuje oporność mechaniczną ucha wewnętrznego do oporności akustycznej powietrza w kanale usznym (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami