Blog

26.07.2018

Droga dojazdowa do posesji – przepisy

W artykule znajdziesz:

Droga dojazdowa do posesji – przepisy


Służebność drogi koniecznej to instytucja, która pozwala na dojazd do nieruchomości w przypadku, gdy nie ma ona dostępu do drogi publicznej. W przypadku, gdy posesja nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do nieruchomości, które do niej należą, jej właściciel ma prawą zażądać od właścicieli sąsiednich gruntów ustanowienie służebności drogi za odpowiednim wynagrodzeniem. Ustanowienie drogi koniecznej może nastąpić w wyniku uwzględnienia potrzeb nieruchomości, która nie ma do dostępu do drogi publicznej. Pod uwagę brane jest również najmniejsze obciążenie gruntów, przez które prowadzić ma droga. W przypadku, gdy potrzeba ustanowienia drogi koniecznej wynika ze sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a osoby zainteresowane nie mogą się w tej kwestii porozumieć, sąd może zarządzić przeprowadzenie drogi przez grunty, które stanowią przedmiot danej czynności prawnej.
Instytucja służebności drogi zawsze musi uwzględniać interes społeczno-gospodarczy. Uznaje się, że nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej wtedy, gdy nie można z niej dostać się na drogę publiczną bezpośrednio lub przez innego rodzaju drogę, która pozwalałaby na nieskrępowany i nieograniczony dostęp do nieruchomości ogółowi osób. Odpowiedni dostęp do nieruchomości to w myśl przepisów takich dostęp, który pozwala właścicielowi nieruchomości na korzystanie w niej w sposób zgodny z jej właściwościami i przeznaczeniem.
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego ustanowienie służebności drogi jest dopuszczalne w oparciu o prawo użytkowania wieczystego. Przepis ten nie daje roszczeń o ustanowienia drogi, która zapewniałaby łatwiejsze korzystanie z nieruchomości, ale jedynie takiej drogi, która zapewnia nieruchomości dostęp do drogi publicznej. Co ważne, do ustanowienia drogi koniecznej muszą zaistnieć szczególne względy gospodarczo-społeczne, które pozwalają stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki jej ustanowienia, które określone są w ustawie i przepisach Kodeksu cywilnego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami