Drogi dojazdowe

Budowa jakiejkolwiek infrastruktury liniowej nie jest możliwa bez odpowiednio przygotowanego zaplecza logistycznego (program na komputer). Oznacza to nie tylko przygotowanie zaplecza materiałów i sprzętu, ale również odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Jednak najważniejsze jest rozpoznanie warunków lokalnych inwestycji, określenie, w jakich miejscach mogą być składowane materiały oraz wytyczenie dróg dojazdowych (program na telefon). W przypadku, gdy nie ma możliwości skorzystania z sieci drogowej, która już istnieje, wykonawca musi zaprojektować oraz wykonać tzw. drogi technologiczne. Ich budowa zawsze związana jest z planowanym zakresem robót, a także z ukształtowaniem terenu oraz technologią wykonania robót budowlanych (program na egzamin ustny).

Wymagania dla dróg wewnętrznych

Drogi dojazdowe

Drogi, które wykorzystuje się do transportu technologicznego związanego z realizacją inwestycji, dzieli się pod kątem statusu prawnego na wewnętrzne oraz publiczne (promocja 3 w 1). Przy drogach wewnętrznych nie stosuje się warunków technicznych dla dróg publicznych. Zarządcy w tym wypadku sami dokładnie określają wymagania dla dróg wewnętrznych. Tego rodzaju drogi wykorzystywane są nie tylko w przypadku budowy obiektów, ale również na terenach leśnych w celu pozyskiwania i transportu drewna (segregator).
Drogi dojazdowe dzieli się również pod kątem natężenia ruchu na wykorzystywane stale, okresowo i doraźnie. Ich budowa często wiąże się z zastosowaniem maszyn budowlanych i ciężkich pojazdów do transportowania materiałów. Wybór technologii wykonania drogi dojazdowej zawsze związanych jest z istniejącymi warunkami gruntowymi, które należy dokładnie określić pod kątem częstotliwości oraz wielkości obciążenia, które na nie oddziałuje (opinie). Bardzo duży wpływ na wybór rodzaju nawierzchni drogi dojazdowej ma planowany okres jej użytkowania oraz to, jakie jest docelowe przeznaczenie terenu, który objęty jest inwestycją. Wybierając lokalizację przebiegu drogi technologicznej należy uwzględnić jej możliwe późniejsze zastosowanie, np. w roli podbudowy drogi docelowej, co pozwoli zmniejszyć koszty inwestycji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !